Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 2. februar

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i stigende trendkanaler på lang og mellomlang sikt, og videre oppgang innenfor disse indikeres. På mellomlang sikt har indeksen støtte rundt 783 poeng, motstand rundt 840 poeng.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på henholdsvis 47 og 64 poeng. Dette indikerer at det jevn med optimister og pessimister blant de kortsiktige investorene på Oslo Børs, mens det er god overvekt av optimister blant de langsiktie investorene.

Handelsaktiviteten blant meldepliktige innsidere på Oslo Børs er lav i perioden for årsrapportering. I løpet av de siste 22 handelsdagene på Oslo Børs, er det kun rapportert 23 handler. Kjøpsandelen er 83 prosent på månedsbasis og 79 prosent på årsbasis. Med dette viser innsiderne at de har god tro på egne selskap.

De siste ti årene fram til 2017 har Oslo Børs i perioden februar – mai i snitt steget over åtte prosent. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 5

Fredag 2. februar er det åtte nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, tre norske, ingen danske og tre finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Wärtsilä Oyj Abp(WRT1V.HEX) – 1. feb 2018. Siste sluttkurs: 57.52 (2.46)
Wärtsilä Oyj Abp har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Kursen har brutt gjennom taket ved 55.56 euro i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 57.63 euro eller mer. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 55.70 euro og videre oppgang er dermed signalisert. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  SpareBank 1 SR-Bank ASA(SRBANK.OL) – 1. feb 2018. Siste sluttkurs: 93.2 (1.2)
SpareBank 1 SR-Bank ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 91.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  BW LPG(BWLPG.OL) – 1. feb 2018. Siste sluttkurs: 36.39 (-0.13)
BW LPG ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen.Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 37.28 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen tester støtten ved ca 36.30 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 36.30 kroner vil utløse et salgssignal. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Lifco AB.(LIFCOB.ST) – 1. feb 2018. Siste sluttkurs: 318.5 (1)
Lifco AB. ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 279 kronor. Objektivet ved 307 kronor er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 310 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Millicom International Cellular(MICSDB.ST) – 1. feb 2018. Siste sluttkurs: 582 (-5.5)
Millicom International Cellular ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har tatt ut objektivet ved 583 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 573 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Nokia(NOKIA.ST) – 1. feb 2018. Siste sluttkurs: 42.68 (4.86)
Nokia har brutt opp gjennom taket i en fallende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere falltakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen har brutt en dobbel-bunn-formasjon. Etablert brudd på motstanden ved 40.34 kronor vil signalisere oppgang til 42.62 kronor eller høyere. Aksjen har støtte ved ca 39.30 kronor og motstand ved ca 45.70 kronor. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 1. feb 2018. Siste sluttkurs: 264 (-0.6)
Hansa Medical AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 223 kronor. Videre oppgang til 294 kronor eller mer er signalisert. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 238 kronor og motstanden ved ca 284 kronor og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Stora Enso Oyj R(STERV.HEX) – 1. feb 2018. Siste sluttkurs: 14.03 (0.21)
Stora Enso Oyj R ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har tatt ut objektivet ved 14.37 euro etter brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 13.70 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Kesko Oyj B(KESKOB.HEX) – 1. feb 2018. Siste sluttkurs: 49.65 (2.7)
Kesko Oyj B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 45.63 euro. Videre oppgang til 50.28 euro eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 46.20 euro. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Yara International(YAR.OL) – 1. feb 2018. Siste sluttkurs: 371.6 (1.1)
Yara International viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 382 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 356 kroner og motstand ved ca 394 kroner. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer