Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 15. desember

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og videre oppgang innenfor trendkanalen indikeres. Indeksen har imidlertid reagert noe ned fra toppnoteringen for en måneds tid siden, og det er dannet motstand rundt 820 poeng. Brudd opp gjennom dette nivået anses som et nytt positivt signal, mens det ved reaksjoner ned ligger støtte ved gulvet i trendkanalen og ved 728 poeng på mellomlang sikt.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på henholdsvis 48 og 58 poeng. Dette indikerer at det er en overvekt av pessimister blant de kortsiktige investorene, mens det er en liten overvekt optimister blant de langsiktige investorene på Oslo Børs.

Det har vært god handelsaktivitet hos direktører, styremedlemmer og andre meldepliktige innsidere på børsen de siste ukene. Siste måned har innsiderne rapportert 74 signifikante handler. Av disse er det 62 kjøp, noe som gir en kjøpsandel på 84 prosent på månedsbasis. Av alle innsidehandler siste år, er kjøpsandelen på 79 prosent. Mange nøkkelmedarbeidere viser dermed optimisme og tro på kursoppgang for egne selskaper.

De siste ti årene fram til 2017 har Oslo Børs i gjennomsnitt steget 2,7 prosent i desember. Januar har i snitt vært negativ med 2,2 prosent, mens børsen fra februar til mai i snitt har steget over åtte prosent. Variasjonene fra år til år er store, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 50

Fredag 15. desember er det syv nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av fem svenske, to norske, tre danske og ingen finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 14. des 2017. Siste sluttkurs: 244 (-1.5)
Hansa Medical AB ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 223 kronor. Videre oppgang til 294 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 240 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Nordic Semiconductor(NOD.OL) – 15. des 2017. Siste sluttkurs: 41.7 (-0.3)
Nordic Semiconductor har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 41.40 kroner. Videre oppgang til 44.64 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 41.50 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  DSV(DSV.CO) – 14. des 2017. Siste sluttkurs: 488.3 (-0.7)
DSV har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 480 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Nobina AB(NOBINA.ST) – 14. des 2017. Siste sluttkurs: 48.9 (-1.1)
Nobina AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 51.19 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved ca 48.50 kronor. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 48.50 kronor vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Resurs Holding AB(RESURS.ST) – 14. des 2017. Siste sluttkurs: 59.7 (-0.05)
Resurs Holding AB ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 52.74 kronor. Objektivet ved 56.26 kronor er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 58.80 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  MTG B(MTGB.ST) – 14. des 2017. Siste sluttkurs: 350.8 (-3.1)
MTG B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 322 kronor. Videre oppgang til 363 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 300 kronor.Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Tryg(TRYG.CO) – 14. des 2017. Siste sluttkurs: 153.7 (1)
Tryg ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 152 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA(WWL.OL) – 14. des 2017. Siste sluttkurs: 56.5 (0.5)
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 52.52 kroner. Videre oppgang til 60.31 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 51.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Topdanmark(TOP.CO) – 14. des 2017. Siste sluttkurs: 271.9 (0.7)
Topdanmark har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har støtte ved ca 260 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  SSAB A(SSABA.ST) – 14. des 2017. Siste sluttkurs: 41.97 (-0.6)
SSAB A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 39.09 kronor og motstand på 43.14 kronor. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 39.40 kronor og motstanden ved ca 43.20 kronor og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer