Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 1. desember

Hovedindeksen på Oslo Børs viser en positiv utvikling innenfor en stigende trendkanal og videre oppgang indikeres. Indeksen har imidlertid reagert noe ned fra toppnoteringen og dannet motstand rundt 820 poeng. Brudd opp gjennom dette nivået anses som et nytt positivt signal. Ved videre reaksjoner ned ligger det støtte ved 793 og 728 poeng på henholdsvis kort og mellomlang sikt.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på 43 og 57 poeng. Dette indikerer at det er en liten overvekt av pessimister blant de kortsiktige investorene, mens det er en liten overvekt optimister blant de langsiktige investorene på Oslo Børs.

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 48

Fredag 1. desember er det seks nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, tre norske, tre danske og ingen finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Lifco AB.(LIFCOB.ST) – 30. nov 2017. Siste sluttkurs: 288.9 (-4.6)
Lifco AB. ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen.Aksjen har tatt ut objektivet ved 307 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved ca 288 kronor. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 288 kronor vil utløse et salgssignal. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  NKT A/S(NKT.CO) – 30. nov 2017. Siste sluttkurs: 285.6 (1)
En tilnærmet horisontal trend er brutt opp. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og NKT A/S har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 277 kroner. Videre oppgang til 307 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 280 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 280 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Bang & Olufsen AS(BO.CO) – 30. nov 2017. Siste sluttkurs: 143 (1)
Bang & Olufsen AS ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 135 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Hansa Medical AB(HMED.ST) – 30. nov 2017. Siste sluttkurs: 219.5 (10.5)
Hansa Medical AB har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Etablert notering over 223 kronor vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen nærmer seg motstanden ved ca 240 kronor, noe som kan gi en reaksjon ned. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Nel ASA(NEL.OL) – 30. nov 2017. Siste sluttkurs: 3.06 (-0.08)
Nel ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen.Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 2.98 kroner. Videre oppgang til 3.34 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 2.94 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Topdanmark(TOP.CO) – 30. nov 2017. Siste sluttkurs: 269.1 (1.3)
Topdanmark ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 260 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 260 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Aker Solutions ASA(AKSO.OL) – 30. nov 2017. Siste sluttkurs: 41.23 (0.16)
Aker Solutions ASA har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 43.17 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen tester støtten ved ca 41.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  MTG B(MTGB.ST) – 30. nov 2017. Siste sluttkurs: 351.2 (21.4)
MTG B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen.Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 322 kronor. Videre oppgang til 363 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 300 kronor. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Millicom International Cellular(MICSDB.ST) – 30. nov 2017. Siste sluttkurs: 547.5 (9)
Millicom International Cellular viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 530 kronor. Videre oppgang til 583 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 522 kronor. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA(WWL.OL) – 30. nov 2017. Siste sluttkurs: 57.25 (0)
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 52.52 kroner. Videre oppgang til 60.31 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 51.00 kroner. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer