Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 10. november

Hovedindeksen på Oslo Børs viser en positiv utvikling innenfor en stigende trendkanal og videre oppgang indikeres. Indeksen har nå lite motstand over dagens nivå, mens ved reaksjoner ned er det støtte rundt 790 og 730 poeng på henholdsvis kort og mellomlang sikt.

Den kortsiktige og den langsiktige hausseindeksen ligger på 58 og 59 poeng. Dette indikerer at det er en overvekt av optimister blant både de kortsiktige og langsiktige investorene på Oslo Børs.

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – Uke 45

Fredag 10. november er det syv nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, tre norske, to danske og en finsk aksje.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Lifco AB.(LIFCOB.ST) – 9. nov 2017. Siste sluttkurs: 293.2 (-6.1)
Lifco AB. viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har tatt ut objektivet ved 307 kronor etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved ca 289 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Alm. Brand A/S(ALMB.CO) – 9. nov 2017. Siste sluttkurs: 65 (-1)
Alm. Brand A/S viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 63.00 kroner. Videre oppgang til 66.71 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 63.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 63.00 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  SSAB A(SSABA.ST) – 9. nov 2017. Siste sluttkurs: 41.21 (-0.81)
SSAB A ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 38.35 kronor og motstand på 46.27 kronor. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 40.55 kronor. Videre oppgang til 48.31 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 40.00 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  AarhusKarlshamn(AAK.ST) – 9. nov 2017. Siste sluttkurs: 671 (-9)
AarhusKarlshamn har brutt opp fra en tilnærmet horisontal trend. Dette signaliserer en fortsatt sterk utvikling, og aksjen har nå støtte ved eventuelle reaksjoner tilbake mot taket i trendkanalen. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 612 kronor. Objektivet ved 650 kronor er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen tester støtten ved ca 665 kronor. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 665 kronor vil utløse et salgssignal. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  DFDS(DFDS.CO) – 9. nov 2017. Siste sluttkurs: 362.3 (-3.7)
DFDS ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen.Kursen har reagert tilbake etter et mulig falskt brudd på en rektangelformasjon. Etablert notering over 367 kroner vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 350 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Scatec Solar ASA(SSO.OL) – 9. nov 2017. Siste sluttkurs: 45.6 (-0.4)
Scatec Solar ASA har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen tester støtten ved ca 45.00 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 45.00 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA(WWL.OL) – 9. nov 2017. Siste sluttkurs: 59.5 (3)
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 52.52 kroner. Videre oppgang til 60.31 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 52.00 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette anses å svekke aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Dometic Group AB (PUBL)(DOM.ST) – 9. nov 2017. Siste sluttkurs: 71 (-0.9)
Dometic Group AB (PUBL) viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 68.14 kronor. Videre oppgang til 74.63 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 69.00 kronor og motstand ved ca 76.00 kronor.Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Outotec Oyj(OTE1V.HEX) – 9. nov 2017. Siste sluttkurs: 6.9 (-0.23)
Outotec Oyj ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 6.56 euro, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  SpareBank 1 SR-Bank ASA(SRBANK.OL) – 9. nov 2017. Siste sluttkurs: 89.25 (-0.75)
SpareBank 1 SR-Bank ASA ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 86.00 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 86.00 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer