Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 25. august

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Kursen tester nå støtten ved 730 poeng, og indeksen er positiv så lenge den holder seg over dette nivået. Brudd ned vil utløse et negativt signal på kort sikt, men det vil ikke påvirke det langsiktige trendbildet. Ved videre fall er det horisontal støtte rundt 690 poeng og ved gulvet av kanalen rundt 715 poeng.

Den kortsiktige hausseindeksen ligger på 51 poeng, mens den langsiktige er på 55 poeng. Dette er relativt nøytrale verdier, og indikerer at det nå er omtrent like mange optimister og pessimister blant investorene på Oslo Børs.

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

Norden topp 10 – Uke 34

Fredag 25. august er det åtte nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av tre svenske, en norsk, tre danske og tre finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

1.  Sydbank(SYDB.CO) – 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 259.5 (2.1)
Sydbank ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 256 kroner. Videre oppgang til 272 kroner eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 250 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp.Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Wärtsilä Oyj Abp(WRT1V.HEX) – 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 57.9 (-0.5)
Wärtsilä Oyj Abp viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 55.24 euro. Videre oppgang til 59.66 euro eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 56.50 euro. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 56.50 euro ved reaksjoner tilbake. Negativ volumbalanse svekker aksjen på kort sikt. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Lundin Mining Corp.(LUMI.ST) – 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 60.75 (0.8)
Lundin Mining Corp. ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 49.85 kronor. Objektivet ved 58.74 kronor er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 60.00 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Royal UNIBREW(RBREW.CO) – 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 335.9 (-1.1)
Royal UNIBREW ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 321 kroner. Videre oppgang til 337 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 325 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  GN Store Nord(GN.CO) – 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 212.7 (0)
GN Store Nord ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 207 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  SSAB A(SSABA.ST) – 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 39.68 (0.05)
SSAB A har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 33.73 kronor og motstand på 44.60 kronor. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen tester støtten ved ca 39.40 kronor. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 39.40 kronor vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Nokian Tyres Plc(NRE1V.HEX) – 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 35.61 (-0.25)
Nokian Tyres Plc ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har reagert tilbake etter et brudd på en rektangelformasjon uten helt å ha nådd objektivet på 42.50 euro. Etablert notering over 35.88 euro vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen har støtte ved ca 33.30 euro og motstand ved ca 37.50 euro. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Citycon(CTY1S.HEX) – 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 2.23 (0)
Citycon ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Kursen har imidlertid brutt et støttenivå og gitt salgssignal fra langsiktig trading range. Aksjen tester støtten ved ca 2.22 euro. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 2.22 euro vil utløse et salgssignal. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  DNO ASA(DNO.OL) – 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 10.03 (1.06)
DNO ASA har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, og signaliserer med dette enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for kortsiktige korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 9.40 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  G5 Entertainment(G5EN.ST) – 24. aug 2017. Siste sluttkurs: 403.5 (-10.5)
G5 Entertainment ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har støtte ved ca 200 kronor. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer