Nå kan du påvirke Nordnets innsats innen bærekraft

Nordnet jobber kontinuerlig for at vår innsats innen bærekraft skal innfri forventningene til våre kunder, sørge for at vi opptrer ansvarlig som arbeidsgiverogsamtidigsikre en bærekraftig forretningsmodell.Vi utfører derfor en undersøkelse med mål om å få en bedre forståelse for dine meninger om Nordnets ambisjoner med tanke på bærekraft.

Undersøkelsen inneholder spørsmål om Nordnets bærekraftarbeid og hvilke områder du mener Nordnet bør prioritere med tanke på miljø-, sosialt- og finansielt ansvar.

Det tar cirka to minutter å svare på undersøkelsen.

Vi setter stor pris på svarene dine, som vil legge grunnlaget forvidere utviklingav våre tjenester og innsats med tanke på bærekraft.

Frist for å svare på undersøkelsen er 27. november.