Med faktorbriller inn i 2019

Faktorfondet Harvest skriver om at det faktisk finnes noen egenskaper ved aksjer som har dokumentert betydning for avkastning. Les mer om disse i innlegget.

Et nytt år har kommet godt i gang, og tiden er kommet for spådommer om aksjemarkedet for året som kommer. Mange peker på nedadgående aksjemarkeder, handelskrig, «shut-down» og Brexit, og den rådende stemning kan karakteriseres som forsiktig. Jeg er blant dem som er skeptisk til spådommer, spesielt de som gir detaljerte beskrivelser om fremtidsbildet. Noen påberoper seg et klarsyn som det er ingen forunt å ha. Det er som kjent vanskelig å spå om fremtiden.

Faktorer

Når det gjelder aksjemarkedet er de fleste spådommer like gode eller dårlige som den neste. Men det finnes faktisk noen egenskaper ved aksjer som har dokumentert betydning for avkastning. Disse egenskapene kalles gjerne «prisede risikofaktorer», eller bare faktorer.[1] De viktigste av disse faktorene, er:

  • størrelse (smått er godt),
  • verdi (det er bra med lavt prisede aksjer i forhold til fundamentale verdier som inntjening og egenkapital),
  • momentum (høy aksjeavkastning siste år er bra),
  • kvalitet (høy avkastning på egenkapitalen og lav gjeldsgrad er bra) og
  • lav volatilitet (stabile aksjer gjør det overraskende bra på aksjemarkedet).

Disse faktorene gir heller ingen presis prediksjon på hvilke aksjer som vil være vinnere og tapere fremover. Men aksjer med disse egenskapene vil ha en moderat tendens til å gjøre det bedre enn aksjer med motsatt egenskap. Om man systematisk over tid investerer i henhold til disse faktorene er det sterke holdepunkter for at man vil gjøre det bedre enn markedet.

Tabell 1 under viser hva avkastningen ville vært for disse 5 ulike faktorene, samt for en «samlefaktor» (multifactor), de siste 11 år.

Tabell 1. Avkastning for long-short aksjeporteføljer laget på basis av faktorer de siste 11 år, målt i USD. Kilde: www.factorresearch.com.

Dette er såkalte «long-short» porteføljer, som kjøper de beste 10% av aksjene i henhold til en faktor og selger de dårligste 10%. Positiv avkastning betyr derfor at faktoren leverer verdi utover den gjennomsnittlige aksje. Figuren viser at flertallet av disse faktorporteføljene havner «over streken» i det enkelte år, hvilket betyr at faktorene har levert verdi.[2] Figuren viser imidlertid også at det i alle år er noen faktorer som havner «under streken». I året vi har bak oss havnet faktisk flertallet av faktorer under streken. Men vi kan legge merke til at aksjer valgt for deres gjennomsnittlige gode faktorscore, «multifactor», i 9 av 11 år har skapt positiv verdi. Selv om resultatene varierer over tid viser tabellen at faktortilnærmingen generelt har skapt verdi i dette tidsrommet.

Valg av aksjer

La oss nå bruke disse «faktorbrillene» til å vurdere de 8 største aksjene på Oslo Børs (se Tabell 2).

Tabell 2: Faktorrangering av de åtte største selskapene på Oslo Børs. Kolonnen «Faktor rang» viser rangeringen av gjennomsnittlig faktorscore for hver aksje fra 0 prosent (svakest) til 100 prosent (sterkest) i forhold til et globalt univers av store og mellomstore aksjer. Kilde: Refinitiv, Fronteer Solutions AS.

Tabellen viser nøkkeltall som er nesten lik det som benyttes i forvaltningen av faktorfondet Harvest, samt en rangering av aksjene i forhold til et globalt univers (100% er best). Equinor skiller seg ut på den positive siden og er rangert blant de 4% beste aksjene globalt. En viktig grunn er at aksjen scorer høyt på verdifaktoren, ettersom den har lave «multipler» slik det fremkommer av de fire første kolonnene. Høyere oljepris i 2018 er en viktig årsak, da dette har økt både inntjening, kontantstrøm og topplinje for Equinor. Dette medfører også at profitabiliteten til egenkapitalen er meget høy (Cashflow Book i tabellen). Aksjen har hatt ganske lav volatilitet, og relativt bra aksjeavkastning siste året (momentum). Alt dette gjør at aksjen ser gunstig ut. Både Telenor og Mowi (tidligere Marine Harvest) rangeres også svært høyt, mens de øvrige store norske aksjene befinner seg på nedre halvdel av en slik global rangering.

Med denne faktortilnærmingen som ammunisjon er Equinor, Telenor og Mowi aksjer som kan anbefales blant de store norske. Jeg skylder å legge til at faktortilnærmingen trives best hvis den iverksettes med ganske mange aksjer, og at usikkerheten er betydelig for enkeltaksjer. Tilnærmingen passer derfor bedre som en metodikk for å investere langsiktig i en portefølje av aksjer enn som utgangspunkt for «ukens aksjetips».

[1] Se for eksempel «A five factor asset pricing model» av Eugene Fama og Kenneth French, Journal of Financial Economics 116 (2015).

[2] Porteføljene eier de 10 prosent beste aksjene og selger «short» de 10% dårligste aksjene i henhold til hver faktor. Det er valgt uavhengige porteføljer for Amerika, Europa, Japan og «mindre markeder». Porteføljene er rebalansert månedlig, og det er antatt en 0,1 prosent handlekostnad. Kilde: www.factorresearch.com

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer