Markedskommentar – Volatiliteten i markedet fortsetter

Aksjemarkedene ser fremdeles ut til å være noe preget av usikkerhet og volatilitet. Dette både som resultat av frykt for handelskrig mellom USA og kina, i tillegg til stigende renter.

Amerikanske renter på 10-års statlige obligasjoner bikket denne uken 3% med høyeste notering siden 2011. For amerikanere betyr dette at lånekostnadene er på vei opp, noe som videre vil føre til bedrifters fortjeneste vil svekkes. Vi ser ingen grunn til at rentene ikke kommer til å stige videre fremover, spesielt med en sakte men sikkert stigende inflasjon. Selv om det kan være et tegn på at økonomien er sterk, er det ikke nødvendigvis bra for aksjemarkedet, snarere tvert imot. Vi så en økning i den samme renten i februar, noe som sendte den amerikanske indeksen S&P500 ned mer enn 10%.

Noe som er litt oppsiktsvekkende, og kanskje årsaken til at markedet nå er så sensitivt for endringer i tiårsrenten er hvor mye gjeld det nå er i markedet i forhold til egenkapitalen i selskapene. Gjeld/EK forholdet på amerikanske selskaper ligger nå på 95.5, det høyeste nivået siden 1999. Markedet ser ut til å ligne en dragkamp ettersom det faktum at selskapenes inntjening har økt betraktelig drar børsene opp, mens frykt for at selskapenes lønnsomhet kan bli påvirket av at det blir for vanskelig å betjene gjeld med høye renter drar markedet ned. Grafen under illustrerer den aggressive gjeldsveksten i USA de siste årene.

Et annet punkt er den meget høye P/E ratioen på S&P-indeksen. Når man bruker 12 måneders fremtidsestimat ligger S&P’s P/E på 16.5. Gjennomsnittlig P/E de siste 10 årene ligger på 14.2. Med dette tatt i betraktning i tillegg til stigende renter anser vi dermed at det å være fullt investert i aksjer per nå innebærer en relativt høy risiko.

Bildet under viser en mer oversiktlig graf som setter amerikansk gjeldsutvikling i perspektiv.

Når selskapene begynner å merke effektene av dyrere gjeldsbetjening, kan økningen i selskapenes verdier grunnet inntjeningsvekst fordufte. Vi anser denne inntjeningsveksten som en kortsiktig boost. For å konkludere, peker all informasjon til at markedene er priset høyere enn hva som kan berettiges i verdiene, forventet inntjening og renter. Børsenes stigning per nå er mer å anse som en siste innspurt fra en solid økning de siste årene, og av den grunn velger vi dermed å tre varsomt i de kommende perioder.

www.borsgruppen.com

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer