Markedskommentar uke 7

Vi har denne uken kunne observere nervøsitet i aksjemarkedene. Oslo Børs har den seneste uken ligget i et nogenlund stabilt bånd omkring 780-800 poeng. Det er potensielt flere mulige triggere til den siste tids korreksjon. Inflasjonstall er noe markedet følger med falkeblikk og de fleste sine øyne er derfor rettet mot USA og Fed. Høye inflasjonstall kan muligens trigge rentehevinger, noe som isolert sett ikke nødvendigvis er negativt. Rentehevinger viser at økonomiene går bra, noe som blant annet også gagner bedrifters inntjening. Markedene kan på den andre siden med rette være bekymret for stigende renter. De amerikanske rentene har en oppadgående trend og den amerikanske tiårige statsrenten har siden årsskiftet steget med nesten 50 basispunkter til opp mot 2,9%. Rentene begynner å nærme seg et nivå hvor det kan tenkes at aksjer selges for å deretter sette disse pengene i obligasjonsmarkedet. Resultatet vil naturligvis være lavere aksjekurser. En annen effekt av høyere renter er naturlig nok at nåverdien av de forventede fremtidige kontantstrømmene blir lavere, noe som resulterer i lavere aksjekurser.

Denne uken har flere av aksjene i porteføljen vår kommet med kvartalsrapport. Vi har gjennom hele konkurransen forsøkt å holde oss til lavbeta-aksjer og noenlunde stabile selskaper som forhåpentligvis blir mindre påvirket av nervøse markeder. Vi er derfor, i motsetning til andre studentgrupper, nesten fullinvestert.

Orkla leverte svært gode resultater for fjerde kvartal. Tallene viste en sterk organisk vekst og resultatene ble høyere enn konsensus sine estimater. Selskapet nøt godt av en lavere kronekurs, men denne effekten blir motvirket av at kostnadene er i kroner. Kostnadsutviklingen vil derfor være viktig og kvartalsresultatene viste effekter av arbeidet med kostnadskutt. Ledelsen uttalte at de forventet moderat vekst fremover, men at konkurransen med lokale leverandører er hard. Orkla er i en sterk finansiell posisjon med en NIBD/EBITDA tilnærmet lik null for øyeblikket og har muligheten til å styrke sin posisjon gjennom M&A. Vi har troen på Orkla som følge av den sterke finansielle posisjonen selskapet er i med en lav NIBD/EBITDA som kan økes kraftig, en god organisk vekst og en forward 2019E P/E på 19 som vi mener virker attraktiv for et kvalitetsselskap med stabile utbytter i turbulente markeder.

XXL har også levert resultater for fjerde kvartal. Inntektene var noe lavere enn hva konsensus så for seg, men en god like-for-like-vekst. Markedet reagerte negativt på resultatene og sendt aksjen ned nesten 5%. Aksjekursen har holdt seg godt i et nervøst marked, samtidig som retail-sektoren er blant den mest shortede sektoren. Under presentasjonen kom derimot ledelsen med en kommentar om en økning i varelageret påvirker selskapet til en viss grad. Dette kan muligens investorer ha tolket at en vareoppbygning hos XXL og konkurrentene kan føre til priskrig og således være negativt for inntjeningen. Vi syntes XXL er en attraktiv aksje som følge av tilfredsstillende vekst med god like-for-like-vekst, høy vekst innenfor ehandel og økning i antall nye butikker. XXL er godt posisjonert når det kommer til ehandel, noe vi anser som svært viktig. EBITDA-marginene vil bli presset som følge av åpningen av nye butikker og priskonkurranse, men vi har troen på at økt antall kunder og dermed høyere omløpshastighet vil kunne veie opp for nedgangen.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer