Markedskommentar uke 6

Etter en lengere periode med en portefølje som har prestert under forventning følte vi at tiden var moden for en forandring. Ut av porteføljen forsvant Jinhui Shipping og Norwegian Property. Jinhui har ligget i en trendkanal mellom 9,5 og 8,6 i flere måneder og ikke gått noen vei. Norwegian Property kursen har gått godt i takt med våre forventninger, og vi bestemte oss dermed for å ta gevinst. Inn kom inkassoselskapet Axactor og LPG selskapet Avance Gas Holding.

Salg

Etter å ha holdt på Jinhui fra starten har vi oppnådd det som var målet ved å ha en relativt sikker og lite volatil portefølje. Vi ser fortsatt på Jinhui som en flott aksje å ha i en langtidsportefølje, men siden vi er inne i en kortsiktig konkurranse har vi valgt å frigjøre kapital for å investere i andre selskaper.

Etter et halvt år med fallende rater innenfor tørrbulk begynner nivået å bli lavt og det er derfor stor pågang på markedet. Det er flere aktører hvor blant annet John Fredriksen har hevet seg med og investert store summer i nye flåter. Skipene skal være relativt lavt priset, og det kan derfor lønne seg å investere i disse dager.

Det har være lite aktivitet i kjøp av skip og på lang sikt forventer vi derfor en oppgang i ratene på grunn av større etterspørsel enn tilbud. Denne økningen vil antageligvis komme først senere, og siden Nordnet-konkurransen avsluttes om noen måneder har vi valgt å kvitte oss med Jinhui.

Vi har sittet med Norwegian Property siden starten av konkurransen. Den har holdt seg relativt stabilt, med en liten økende trend. Aksjen har i midlertid falt de siste dagene, og derfor har vi valgt å sikre gevinst ved å selge aksjen. Vi ser på Norwegian Property som er stabil aksje man fint kan ha i en portefølje, men vi velger å investere i andre selskaper for å få et større gevinstpotensial siden vi er inne i en kortsiktig konkurranse.

Kjøp

Til tross for at Avance Gas Holding endte opp som en svært lite lønnsom investering for STØH Kapital i fjorårets konkurranse, har vi i år valgt å skyve de vonde følelsene til side og igjen satse på den noe skadeskutte LPG-aktøren. Tidspunktet for investeringen kunne dog muligens vært bedre, med tanke på den forholdsvis kraftige korreksjonen som inntraff et knapt døgn senere. STØH Kapital vurderer for øvrig å flytte mandagsmøtene til litt lengre ut i uka …

Argumentene for å investere i AVANCE er uansett flere. For det første skrev nylig Øystein Spetalen og Arne Blystad seg opp på en allerede profilert liste av investorer. Uansett hvor lite fundamentalt dette er som investeringsgrunnlag, er det ikke til å komme unna at dette er investorer med en nese for penger og STØH Kapital ønsker ikke å stå igjen på havna når dette skipet forlater kai.

Videre ser vi for oss at LPG-markedet står fremfor en etterlengtet opptur. I fjor sommer var ratene usedvanlig dårlige på et tidspunkt som vanligvis er høysesong for VLGC-segmentet som AVANCE opererer innenfor. Ratene lå da på rundt 2280 dollar dagen. Overkapasitet i markedet ble av mange utpekt som en viktig årsak til de da elendige ratene.

Siden den gang har ratene klatret og ligger nå på omtrent 11 221 dollar dagen, noe som fortsatt er for lavt med tanke på at AVANCE beregner en break-even-rate på 17500 dollar. Vi tror likevel, at de miljømessige og de kostnadsmessige fordelene knyttet til LPG, samt det faktum at LPG i økende grad blir brukt både kommersielt og i husholdningene, vil medføre at ratene fortsetter den stigende trenden og at Avance Gas Holdning etter hvert vil bli lønnsomme igjen. Stigende oljepris og økt fokus på miljø trekker også i retning av større etterspørsel etter LPG. Dersom man unngår en situasjon med overkapasitet slik som i fjor sommer, er dette gode nyheter for AVANCE.

Axactor er en gammel kjenning i Nordnet porteføljen vår, og har tidligere figurert med god suksess

Vi fant kursen rimelig for et godt finansiert selskap som over tid har bygd en slagkraftig gjeldsportefølje og har en guidet god vekst omsetningsmessig fremover. John Fredriksen er selv tungt inne i Axactor med en eierandel på 10% etter å ha kjøpt seg inn i oktober 2017, og bidrar med å gi Axactor ekstra kontanter som er høyst nødvendig i en kapitalintensiv bransje. Gjennom videre organisk vekst og oppkjøp ser vi Axactor som en av selskapene med høyst potensiale på Oslo Børs på lang sikt, og etter de siste dagers nedgang som en av selskapene som igjen begynner å bli attraktivt priset.

Vi anser det og som høyst sannsynlig at Axactor over tid vil bli mer kostnadseffektivt og strømlinjeformet ettersom flere av de nyinnkjøpte selskapene og Axactors øvrige etableringer i land som Tyskland, Italia og Spania over tid blir mer integrert i Axactors systemer og det over tid bygges en felles kultur innad selskapet på tvers av landene.

Avslutningsvis er det verdt å nevne at det er en reell fare for at våre nye innvesteringer har vært premature, og at fallet vil fortsette videre og derav gi mer attraktive inngangsmuligheter. Dette er dog etterpåklokskap fra vår side, og vi anser uavhengig av videre fall Avance Gas Holding og Axactor som gode investeringsmuligheter på kursene vi kjøpte. Vi anser ikke fallet på børsen som et tegn på svekkede makroforhold, men heller som en respons på økt forventet rente og frykten som har bredt seg i aksjemarkedet i etterkant. Nå som kjøpene alt er gjort kommer vi med stor sannsynlighet sitte stormen ut, og vurdere fortløpende om det åpner seg andre spennende investeringsmuligheter.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer