Månedens kommentar

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Internasjonale aksjemarkeder falt i likhet med det norske markedet klart i mai. De nordiske markedene falt mer enn Europa for øvrig, men Sør Europa var enda svakere enn Norden. Norden fulgte nok en gang de fremvoksende markedene i verden nær sagt som en skygge. Imidlertid er det verdt å merke seg at de innenlandske markedene i Kina, som fortsatt har begrenset aktivitet fra internasjonale investorer, faktisk hadde en liten oppgang. Kinesiske aksjer i Hong Kong var imidlertid ned med de øvrige markeder. Dette kan bety at vi endelig begynner å se økt likviditetstilgang internt i Kina, noe som eventuelt vil være positivt både for kinesisk økonomi og andre markeder i tiden fremover. Bedre tilgang til kreditt og likviditet i Kina vil være helt sentralt for både økonomi og markeder fremover fordi den innstramning vi så på dette området i 2011 har ført til en sterkere oppbremsing av verdensøkonomien enn vi så for oss for 6-12 måneder siden. Industriproduksjonen i mange asiatiske og latinamerikanske land vokser nå overhodet ikke, og veksten i Kina selv har også kommet betydelig ned. Vi anser en bedring her for å være viktigere for aksjemarkeder og råvaremarkeder enn hva som eventuelt skjer i Europa. Europa har naturligvis vært bare sorgen de siste månedene, men vi synes å se tegn til at man nok en gang står foran en fase med nye virkemidler. ECB vil trolig senke renten, og vi tror at en eller annen form for Euro obligasjoner der Spania og Italia får låne med hele Euro områdets sikkerhet i ryggen vil komme i løpet av sommeren. Alt dette bør bety bedre aksjemarkeder i månedene fremover.

Mai ble en ganske begredelig måned i det norske aksjemarkedet med en nedgang på i underkant av 9% justert for utbytte. Norge havnet dermed omkring midt i haugen av europeiske aksjemarkeder, der de søreuropeiske markedene fortsatte å lede an i et fall som rammet alle markeder. Det norske markedet ble naturligvis også rammet av et ganske betydelig fall i oljeprisen på nesten 15%. Dette førte til at energiaksjer var blant de svakeste aksjene internasjonalt, og på den bakgrunn kan man kanskje si at fallet på Oslo Børs ikke var så dramatisk. Oljeprisen ledet an i et allment fall i prisene for råvarer, og prisen på Brent olje er nå bare så vidt over USD 100, mens prisen på WTI olje i USA ligger nede på USD 86. Mens oljeprisen rammer det norske markedet for tiden tjener vi på at markedet har lite finansaksjer (i hvert fall i indeksene) da finansaksjer jevnt over fortsetter å være blant de svakeste aksjene i mange markeder rundt i verden. Det norske markedet var som vanlig preget av store utslag for enkeltaksjer med Pronova Biopharma opp 40% og Norske Skog ned 40%, og det er vanskelig å lese sterke sektormessige trender; dog klarte en del fiskeaksjer seg brukbart i mai. Etter tre måneder med fallende marked er nesten hele oppgangen fra desember, januar og februar spist opp. Vi går nå inn i sommermånedene, og det betyr at markedet for emisjoner skal roe seg ned, og det kan bety at vi de neste tre månedene får en bedre likviditetsbalanse i aksjemarkedet, som kan legge grunnlaget for en oppgang gjennom sommeren. Men makrofaktorer er naturligvis fortsatt usikre.

Aksjetips – Golar LNG & Awilco LNG

Golar LNG

Shipping selskap som i hovedsak satser på transport av flytende nedkjølt naturgass (LNG) og skip som fungerer som flytende lager og regassifiseringsenheter (FSRU). Golar LNG sin flåte består av åtte LNG skip i drift og har også et offensivt nybyggsprogram på 13 enheter. Selskapet er godt drevet og kan vise til solid historikk med høy beskjeftigelse og kostnadskontroll.

Investeringscase: Vårt investeringscase for Golar LNG er:

–       Solide kontrakter: Har inngått solide kontrakter på flere av skipene. Golar Arctic & Golar Grand genererer årlig EBITDA på USD 84m, tilsvarer under fem år payback!

–       Forventer sterk nyhetsstrøm: Vi forventer flere slutninger i løpet av de neste månedene. Golar LNG har to åpne posisjoner som følge av ferdigstillelse av oppgraderinger på verft, og vi tror markedsføringen av dem i juni resulterer i solide kontrakter.

–       Betydelig oppside i verdsettelsen: Som følge av gruppestrukturen med Golar LNG Partners hvor skip som er inngått på lange kontrakter til gode dagrater kan selges til en høy pris fra Golar LNG, generere solid oppside til verdsettelsen. Dette ble vist gjennom salget av Golar Freeze til USD 320m på høsten i fjor. Vi tror på flere tilsvarende transaksjoner.

Awilco LNG

Shipping selskap som satser på transport av flytende nedkjøpt naturgass (LNG). Selskapet ble etablert som følge av kjøpet av tre 1980 bygde LNG skip som har oppnådd gode kontrakter og har mer enn forsvart sin kjøpspris. Siden den gang har selskapet inngått to nybyggskontrakter som drar fordel av tidlige leveringstidspunkt vis-a-vis konkurrentene.

Investeringscase: Vårt investeringscase for Awilco LNG er:

–       Solide kontrakter: Drar godt nytte av et stramt LNG marked og har sikret seg gode kontrakter det siste året. Har en åpen posisjon etter verftsoppgradering i juni som vi tror resulterer i nok en solid kontrakt.

–       God operasjonell drift: God kontantstrøm fra drift posisjonerer selskapet for videre lønnsom vekst og utbytter.

–       Billig verdsettelse. Attraktiv priset for 2012 EV/EBITDA 5x og P/E 6x (faller til 4x i 2013).

Både Golar LNG og Awilco LNG er godt posisjonert mot et stramt LNG marked. Spot ratene er på et historisk høyt nivå og forventningene er at de vil holde seg høye i en lengre periode. Etterspørselssiden er sterk og drevet av rekordimport til Japan og Kina, samt positiv tonnn-mil effekt med lange transport distanser. Tilbudssiden av nye skip er begrenset frem til 2014 noe som skaper et stramt marked de neste årene etter vårt syn. Golar LNG er markedsleder og en aksje som har god likviditet, mens Awilco LNG er en nykommer med en mindre flåte som representerer meget god risk/reward på dagens aksjekurs.

Photo credit: ecstaticist / Foter / CC BY-NC-SA

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer