Markedet i 2018

Semesteret er igang på NHH, og med det følger nye ukentlige Nordnet-kommentarer. Da vi i forrige kommentar oppsummerte porteføljens utvikling så langt, ønsker vi i årets første kommentar å løfte blikket og dele noen tanker om markedene i 2018 sett i sammenheng med fjoråret. Neste uke vil vi bevege oss ned på porteføljenivå igjen og utdype julens salg av XXL og vårt påfølgende kjøp av KID til porteføljen.

Vi har så langt sett en usedvanlig god start på året for aksjemarkeder verden over. Oslo Børs er hittil opp 2,5 % i år, mens det globale aksjemarkedet er opp nesten 5 %. Når denne oppgangen kommer etter det som også var et svært godt år for aksjemarkedet, så kan det være greit å ta et steg tilbake og vurdere om denne sterke veksten kan forsvares.

Økonomiske nøkkeltall, selskapsinntjeninger og lignende peker alle i samme retning – økonomien går godt. Vurdert mot bokført verdi eller inntjening er selskaper riktignok dyrere enn de har vært tidligere, men det er likevel vanskelig for å argumentere mot en børsoppgang når selskapene tjener godt med penger og øker inntektene sine jevnt over. Mange vil derfor være enig i at oppgangen kan stort sett forsvares av de fundamentale kreftene i den globale økonomien.

På tross av de tilsynelatende gode tidene i markedene i 2017 var mange pessimistisk, og frykten for en større korreksjon var overraskende stor. Mange store aktører spådde nedganger, og nesten alle måtte oppjustere sine estimater for 2017. Prisen for “forsikring” mot store markedsnedganger nådde nivåer ikke sett siden 2009 i flere ulike markeder. Dette tyder på en uvanlig stor etterspørsel etter slik “forsikring”. På den andre siden indikerte VIX-indeksen et mye lavere frykt-nivå i markedet. VIX-indeksen er et mål på markedsvolatilitet, og blir ofte sett på som en “frykt-indeks”. Denne nådde historisk lave nivåer i 2017.

David Zervos, aksjestrateg i Jefferies LLC, fremmer i Wall Street Journal en interessant teori som kan være med på å forklare dette avviket. Zervos foreslår at frykten for nedgang i seg selv bidrar til stabilitet i markedet. Når mange er forberedt på en brå nedgang og store overraskelser skal det mye til for å overraske markedet negativt. Med andre ord kan frykten for ustabilitet være en direkte forklaring på stabilitet, og pessimisme for børsoppgangen kan tolkes som et tegn på at oppgangen vil fortsette.

Oppgangen i 2017 har derimot akselerert inn i 2018, og det begynner å se ut som selv de mest pessimistiske markedsdeltakerne har akseptert at utsiktene framover er gode. Argumentene for nedgangstider har blitt færre, og det kan tenkes at noen av de som stod på sidelinjen i 2017 nå er fast bestemt på å ikke gå glipp av den gode avkastningen to år på rad.

Usikkerhetsmomenter som sentralbankenes avvikling av kvantitative lettelser virker nå overkommelig, verdensøkonomien ser svært bra ut, og det er vanskelig å peke på noen spesifikke faktorer som kan utløse en større korreksjon. Det er likevel verdt å ha med seg inn i 2018 at det ikke nødvendigvis er et godt tegn at alle er optimister.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer