Månedsrapport for Nordnet Smarte Porteføljer – mai

Mai var god måned for Smartfondene, relativt sett. Det markante aksjefallet i mai ble delvis oppveiet av positivt bidrag fra den gearede renteeksponeringen.

Alle de tre Smartfondene har gitt bedre avkastning enn referanseindeksene siden oppstarten i oktober. Se grafer nederst.

Les mer om hvorfor ekstra god diversifisering er smart i det lange løp på produktsiden til Nordnet Smarte Porteføljer.

Årets sterke aksjerally synes å være over, og markedet så en betydelig korreksjon i mai. Smartfondene gjorde det bra – relativt sett – takket være den betydelige eksponeringen mot rentemarkedet, noe som bidro positivt når rentene falt i utviklede markeder.

I år (pr 31.5.19) Mai
Nordnet Smart 5 + 3,3% -0,2%
Nordnet Smart 10 + 5,9% -1,5%
Nordnet Smart 15 + 8,7% -3,3%

Mer om de ulike aktivaklassene

Aksjer: En uventet eskalering av handelskrigen mellom USA og Kina, tolltrusler mellom USA og Mexico, og Theresa Mays avgang og usikkerheten rundt Brexit preget børsene i mai. I prinsippet opplevde alle aksjemarkedene kraftig nedgang i mai: Europa (-5,7%), USA (-6,6%) og Kina (-9,4%).

Renter: Rentene falt i løpet av mai på grunn av at aksjepenger ble flyttet over til sikre rentepapirer. Når appetitten for aksjer går ned, øker etterspørselen etter obligasjoner, noe som naturligvis presser ned rentene. Spesielt falt rentene på obligasjoner med lang durasjon (10 år) som følge av dårligere makroøkonomiske data og økt økonomisk uro. Lavere renter gir som kjent høyere obligasjonskurser. Obligasjoner med kort durasjon (2 år) falt hovedsakelig som et resultat av forventninger om at den amerikanske sentralbanken vil senke styringsrenten allerede i år. Lavere renter er positivt for Smartfondenes renteinvesteringer, og renter var den eneste aktivaklassen som ga positiv avkastning i løpet av måneden. Siden renteinvesteringene er gearet i Smartfondene – for å bidra til en mer balansert portefølje – blir avkastningsbidraget fra renter større enn i et ordinært kombinasjonsfond. Gearing kan selvsagt slå begge veier.

Råvarer: Råvarer bidro med en svak negativ avkastning i løpet av måneden, hvor edle metaller og jordbruksråvarer var positive, og energi og uorganiske metaller var negative. Utviklingen i edle metaller ble drevet av tilstrømninger fra investorer som forlot aksjemarkedet for sikrere investeringer. Jordbruksråvarer økte som følge av usikkerhet i været for korn og mais.

Markedsnøytrale faktorstrategier: Faktorstrategier bidro litt negativt drevet av verdiaksjer. Lav-volatilitet og momentum bidro positivt.

Avkastning siden oppstart til medio juni

(merk at avkastningen så langt i juni har vært positiv for Smartfondene)

Nordnet Smart 5
(Avk. siden 23.10.18: +5,8 %, + 2,2 % foran referanseindeks.
Kilde:Morningstar 18.06.19)

Nordnet Smart 10
(avk. siden 23.10.18: +7,6 %, + 3,7 % foran referanseindeks.
Kilde:Morningstar 18.06.19)

Nordnet Smart 15
(avk. siden 23.10.18: +10,6 %, + 5 % foran referanseindeks.
Kilde:Morningstar 18.06.19)

Liste over helligdager for Smartfondene

Smartfondene har noen flere helligdager, dager hvor fondene ikke kan handles, enn ordinære kombinasjonsfond. Det skyldes at fondet er mer diversifisert enn de fleste andre fond. Bransjepraksis sier at et fond ikke offentliggjør NAV-kurs dersom mer enn 10 % av porteføljen ikke kan verdsettes samme dag. Årsaken er fare for feilprising i volatile markeder og dermed risiko for forskjellsbehandling av kunder som kjøper og selger i perioden.

Her ser du en liste over helligdager for Smartfondene for resten av 2019. Disse dagene kan fondene altså ikke handles, fordi det ikke beregnes NAV-kurs: 21.06, 04.07, 15.07, 05.08, 12.08, 26.08, 02.09, 16.09, 23.09, 03.10, 14.10, 22.10, 28.10, 04.11, 11.11, 28.11, 24.12, 25.12, 26.12, 27.12, 31.12.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer