Gå til hovedinnhold

Månedsrapport for Nordnet Smarte Porteføljer – juli

Smarte porteføljer hadde en stabil måned med positiv avkastning i de fleste flere aktivaklasser. Smart 5 endte måneden opp 0,5%, Smart 10 opp 1,4% og Smart 15 steg med 2,40%.

Avkastning for Smartfondene siste måned med mer

Siden opp-
JuliHittil i årSiste 12 mndstart (okt 18)Volatilitet
Smart 50,54 %-9,76 %-10,41 %-3,82 %9,27 %
Smart 101,36 %-16,78 %-16,32 %-7,83 %16,33 %
Smart 152,37 %-25,80 %-23,13 %-12,75 %26,15 %

Mer om de ulike aktivaklassene:

Smarte porteføljer hadde en stabil måned i juli, med et positivt avkastningsbidrag fra alle aktivaklasser unntatt Alternatives (markedsnøytrale faktorstrategier).

Aksjer: Aksjemarkedene steg videre i juli, med utviklede markeder som avsluttet juli med 4,8% og fremvoksende markeder med 9%. I andre kvartal vokste Kinas BNP med 3,2% år over år, og det kinesiske aksjemarkedet steg med 8,7% i løpet av måneden.

Smarte porteføljers aksjeeksponering er mot utvalgte indekser i henhold til bærekraftskriterier (ESG). I tabellen nedenfor vises avkastningen i juli for disse indeksene:

IndeksAvkastning i juli
ESG Europe Select:5,52%
ESG North America Select:5,87%
ESG Pacific Select:2,10%

Råvarer: Råvareindeksen som Smartfondene har eksponering mot steg 5,5 % i juli. Gull var bl a opp 11% i juli måned.

Obligasjoner: Lange amerikanske renter falt i juli, noe som bidro til positiv avkastning på renteporteføljen.

Utdypning om strategien i Smartfondene:

I juni-kommentaren (som kun ble publisert på den svenske Nordnetbloggen pga ferieavvikling) beskrev vi mer detaljert hvordan Smart Porteføljer ble påvirket av krisen og hvordan modellen reagerte. Vi beskrev også hvordan modellene fungerer og hvordan porteføljene håndterer risiko. De som vil forstå modellen enda bedre bør lese denne.

Trender i finansmarkedene pleier å vare en stund. Siden mai har vi, i tillegg til vanlig risikoallokering i Smart-porteføljene basert på standardavvik, også innført allokering basert på den langsiktige trenden i hver aktivaklasse, slik at fondene tar hensyn til langsiktige trender. Som vi har beskrevet i tidligere blogginnlegg øker risikoallokeringen gradvis etter hvert som vi kommer lenger fra den verste turbulensen i mars. Trendvekten øker eller reduserer vekten til hver aktivaklasse basert på dens langsiktige trend. I august øker trendfordelingen sammenlignet med de foregående månedene. For eksempel er aksjeeksponeringen i Smart 15 økt fra 36 til 52 %. Dette fremgår av diagrammene under.

Alternativer (markedsnøytrale faktorstrategier) har fortsatt å gi et negativt bidrag til Smart-porteføljene, der verdifaktoren har hatt den svakeste langsiktige utviklingen, mens momentum- og kvalitetsfaktorene har bidratt positivt. Den endelige vektingen mellom faktorene som ble gjort i mai har bidratt positivt til utviklingen i forhold til de gamle vektene, men utviklingen har fortsatt å være negativ. Fra august vil tildelingen være noe mer defensiv og ha større eksponering mot store selskaper ved å ikke ha noen tildeling til verdifaktoren og ekskludere størrelsesfaktoren. Vi tror at den nye faktorfordelingen er bedre tilpasset markedet vi har nå.

Avkastning siden oppstart i okt. 2018 til 9. aug 2020

Nordnet Smart 5

(Avk. 23.10.18-09.8.20: Minus 4,1 %, 11,7 % bak Morningstar referanseindeks (ikke valutasikret).Kilde:Morningstar 12.08.20)

Nordnet Smart 10

(Avk. 23.10.18-09.08.20: Minus 7,3 %, 14,2 % bak Morningstar kategori (ikke valutasikret). 26,6 % bak Morningstars referanseindeks, som består av 50 % Verdensindeksen (ikke valutasikret) og 50 % norske statsobligasjoner.)Kilde:Morningstar 12.08.20)

Nordnet Smart 15

(Avk. 23.10.18-09.08.20: Minus 11,7 %, 22,9 % bak Morningstar kategori (ikke valutasikret). 26,9 % bak et valutasikret globalt indeksfond som KLP AksjeGlobal Indeks IV A)Kilde:Morningstar 12.08.20)

Avkastning, risiko og aktivaallokering i de ulike Smartfondene per 31.7.20

Smart 5:

Smart 10:

Smart 15:

Datakilder: J.P. Morgan og Bloomberg. Brutto avkastning blir ikke helt identisk med fondets totale avkastning i samme periode, siden avkastningen presenteres uten forvaltningshonorar og effekter av valutasikring etc. Alle nominelle eksponeringsvekter justeres til 10 år.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
3 Kommentarer
nyeste
eldste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
15.12.2020 14:38

Kommer der slet ikke opdate på disse fonde.

Gjest
Gjest
Svar på  Gjest
17.12.2020 14:22

Hei Jacob. Månedsrapporter ble sendt ut til og med oktober måned til andelseierne i Smartfondene, men nå har vi stoppet å produksere disse på norsk. I oktoberrapporten skrev vi: “Dette vil være siste månedsrapporten for Nordnet Smarte Porteføljer. Vi startet med disse månedsrapportene fordi dette var en ny og ukjent fondstype som krevde forklaring. Nå har andelseierne blitt kjent med mekanismene i fondene. Vi skal også være så ærlige å innrømme at avkastningen har vært svak relativt til markedet, og av den grunn har ikke Smartfondene blitt den suksessen vi hadde håpet på.” Hilsen Bjørn Erik, spareøkonom

Gjest
Gjest
13.08.2020 22:43

Jeg savner en redegjørelse for hvorfor smartfondene har utviklet seg langt svakere enn referanseindeksene.