Opp rundt 8 % i februar

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Markedskommentar

Februar ble en meget bra måned i det norske aksjemarkedet og var opp rundt 8 prosent. For første gang på lenge utviklet markedet seg ganske jevnt målt ved de ulike sektorene i markedet, men det var likevel god spredning i avkastningen for enkeltaksjer.

Måneden var naturligvis preget av at mange selskaper la fram sine resultater for 4. kvartal og dermed for hele året 2011. I tillegg kommenterte også selskapene om forventninger for 2012. Flere store selskaper innen olje og oljerelaterte produkter og tjenester kom med sterke resultater og gode forventninger for fremtiden. Dette gjaldt for eksempel selskaper som Statoil, Aker Solutions og PGS. I tillegg rapporterte DNB veldig gode tall i motsetning til Storebrand som var en skuffelse. Det norske markedet ble også godt hjulpet av en sterk oljepris som steg over 10 prosent i februar noe som var en sterkere utvikling enn hva tilfellet var for de fleste andre råvarer. Det som utviklet seg svakt i det norske markedet var fiskeaksjer (med unntak av Copeinca), samt mange av de mer risikofylte aksjene som steg sterkt i januar, slik som Norske Skog, Sevan Marine og REC.

Knallsterk krone. For utenlandske investorer ble februar en enda bedre måned fordi de fikk en pen stigning i kronekursen på kjøpet. Kronen nærmer seg nå sitt sterkeste nivå noensinne mot Euro, og dette kan bli et problem for enkelte selskaper. De fleste børsnoterte norske selskaper ser imidlertid fortsatt positivt på fremtiden fordi ordresituasjonen og inntjeningsutviklingen ser positiv ut. Vi deler denne positive oppfatningen selv om vi må følge kostnadsutviklingen i mange råvarebaserte industrier nøye i tiden fremover.

Finanskrise avblåst? Internasjonale aksjemarkeder utviklet seg omtrent like positivt i februar som i januar 2012, men februar bar preg av en sterkere utvikling for Europa, og i særdeleshet i Norden, enn det vi så i Nord Amerika eller de fremvoksende markedene. Dermed tok Norden igjen det gapet som oppsto mot de fremvoksende markedene i januar, og det ble igjen bekreftet at i gode tider går nordiske aksjemarkeder godt. Februar var fortsatt preget av positive signaler fra amerikansk økonomi, og selv om Europa er inne i et tilbakeslag, så ser det ikke ut til å bli verre enn man har trodd de siste månedene. Med en ny vellykket tildeling av likviditet fra ECB til europeiske banker i slutten av februar kan vi etter all sannsynlighet fastslå at vi ikke får en finanskrise i Europa i 2012 eller 2013. Dette er på tross av at Hellas for alle praktiske formål har gått konkurs og dermed påført europeiske finansinstitusjoner og investorer betydelige tap. Dette er imidlertid i stor grad nå bak oss, og det er klare tegn til at verdens aksjemarkeder nå er langt mindre opptatt av europeisk finanskrise.

Tror på fortsatt oppgang. I stedet har fokuset igjen skiftet over til utsiktene for USA og store fremvoksende land som Kina, India og Brasil. Dermed blir det også mer fokus på råvarer igjen selv om oljen skilte seg ut som den råvaren med sterk prisøkning i februar. Andre råvarer var enten flate eller litt ned. Et annet tegn på at Europa ikke lenger oppfattes så negativt er at euroen styrket seg ganske klart mot andre valutaer i løpet av måneden. Det er følgelig klare tegn til økt optimisme og risikovilje i verdens aksjemarkeder, og dette er stort sett blitt bekreftet gjennom gode resultater og forsiktig optimisme fra selskaper verden over. Når dette kobles til at aksjer i store deler av verden er lavt priset i forhold till inntjening, utbytte og bokført egenkapital, ligger forholdene til rette for fortsatt oppgang. Dog blir utviklingen knapt en rett linje.

Aksjetips – EMGS

Selskapet opererer innenfor seismikk bransjen og bistår oljeselskapene med å finne hydrokarboner ved å skyte og prosessere elektromagnetisk (”EM”) data. EMGS tilbyr kundene sine å modellere, integrere og tolke EM dataen. EM seismikk i kombinasjon med tradisjonell seismikk kan ved flere tilfeller øke sannsynligheten for å finne hydrokarboner offshore og reduserer således drillig- og letekostnadene for oljeselskapene.

Bredere teknologisk aksept i oljeindustrien. Siden oppstart i 1997 har EM teknologien de siste årene oppnådd bredere teknologisk aksept i oljeindustrien. Flere large-cap oljeselskaper har nylig kjøpt EM data og tjenester fra EMGS; Pemex, Petrobras, Statoil, Exxon Mobil, Shell og Petronas for å nevne noen. EMGS har levert mer enn 500 EM surveys til ca 40 store oljeselskaper i de fleste geografiske regioner inkludert den norske kontinentalsokkel, Asia, Midtøsten, Vest-Afrika og US Gulf of Mexico.

Investeringscase: Vårt investeringscase for EMGS er:

–       Bred teknologisk aksept i en konservativ oljebransje.  EM data hadde en sentral rolle i forbindelse med funnene på Skrugard- og Havis-lisensene i Barentshavet.

–       Markedsleder med ca 80% markedsandel i EM markedet globalt. Flere konkurrenter har tidligere satset på EM med begrenset suksess og har trukket seg delvis ut av bransjen. 

–       Samarbeid med Schlumberger etter patentstrid. Denne avtalen er med å synliggjøre potensialet til EMGS og legger føringer for videre lønnsom vekst.

–       Solid verdsettelsesoppside. EMGS har en skalerbar forretningsmodell og fleksibel flåte. Vi tror på ytterligere kontraktstildelinger og mener at selskaper er rimelig priset.

–       Oppkjøpskandidat. EMGS er godt posisjonert for å bli kjøpt opp.

Photo credit: rednuht / Foter / CC BY

——————————————————————————————————————————————————

Disclaimer

Dette nyhetsbrevet er utarbeidet av Arctic Fund Management AS (”Arctic”). Nyhetsbrevet er markedsføringsmateriale og er ikke utarbeidet i samsvar med det særskilte regelverket for investeringsanalyser. Vi har basert oss på offentlig tilgjengelig informasjon. Vi søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold om eventuelle feil og utelatelser. Anbefalingene og vurderingene er porteføljeforvalternes syn på ett bestemt tidspunkt og dette synet kan endres uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ansatte i Arctic kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt i denne rapporten eller som inngår i fondets portefølje. Arctic påtar seg ikke ansvar for tap som måtte oppstå som følge av bruk av denne rapporten.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer