Kursmanipulerende roboter på børsen?

Har robotenes inntog på børsen ført til en skjev prisdannelse og en avansert form for kursmanipulasjon, og er dette til skade for den private investoren? Det er på tide at man fra politisk hold iverksetter en dyptgående undersøkelse.

De anonyme robotene som bedriver høyfrekvent algoritmehandel herjer på børsen. De tjener penger ved delvis å fremprovosere handler som går direkte mot det norske folks aksjesparing. Disse høyfrekvente robotene har tatt over 20 – 30 prosent av børshandelen i Norge. Oslo Børs mener at en enda større andel av handelen vil skje på denne måten i fremtiden. Men hva får dette av konsekvenser for markedet og alminnelige investorer av kjøtt og blod? Det er min overbevisning at mye av den datamaskinstyrte handelen vi ser i dag, gjør rammevilkårene og mulighetene for private investorer dårligere, og at en fortsatt dårlig regulering av området kan bety en fallende tillit til børsen.

At robothandelen kan føre til irrasjonelle markedsbevegelser er det ingen tvil om. Det mest kjente eksemplet på et voldsomt algoritmestyrt børsfall, er det såkalte flash crash’et. Den 6. mai 2010 førte dette til at Dow Jones falt med 9 % på rekordtid, for deretter å stige nesten like raskt igjen. Flash crash’et var for ekstremt til at det kunne gå ubemerket hen. Den helt ufattelige utviklingen i hastighet og de avanserte algoritmene bak handelsmønstrene, har også generelt bidratt til at markedet er vanskeligere å gjennomskue. I tillegg gjør mengden data som disse algoritmene produserer det vanskelig og i beste fall tidkrevende å analysere effektene av dem. Kursstigninger og fall er til tider for voldsomme til at deres omfang kan rettferdiggjøres av begivenheter i den virkelige verden – kanskje skyldes det datamaskiner som misbruker markedet? I dag finnes det ingen bevis verken for eller i mot robothandelen, men de kraftige svingningene har skjedd samtidig som robotene er i ferd med å ta over børshandelen.

De høyfrekvente algoritmestyrte handlene tilfører tilsynelatende mye likviditet til børsen, og dette er i utgangspunktet positivt. Det er dog en del mønstre i denne handelen som bekymrer meg. Det er til dels snakk om en ikke-reell likviditet, hvor datamaskiner på et nanosekund spytter 250 ordrer inn i markedet, for i neste øyeblikk å trekke dem tilbake. Skal vi se på dette som reelle markedsbevegelser, eller er det et forsøk på å fremprovosere handler? De lynraske aksjerobotene driver en form for skyggeboksing og skuespill som ikke hører hjemme på en børs. Dersom en privat investor hadde handlet på samme måte, er jeg sikker på at børsens kontrollorganer hadde reagert. De siste årene har antallet ordrer som ikke fører til en gjennomført handel steget eksplosivt, og selv om det ikke finnes noen offisielle tall, anslås det at over 90 % av ordrene på børsen i dag aldri blir en handel.

Det er strenge lover og regler mot kursmanipulasjon i Norge og resten av Norden. Som investor skal du ikke bevege deg på kant med dette regelverket. Det trenger ikke dreie seg om kursmanipulasjon for mer enn noen hundrelapper før kontrollerende myndighet reagerer og domstoler utsteder fengselsdommer. Og takk og pris for det! Vi tjener alle på at det er fair play på børsen og investorer har tillit til markedsplassen.

Uten en detaljert undersøkelse av området er det vanskelig å si om robothandelen har ført til en avansert form for manipulasjon, og om deres aktivitet er skadelig for markedet. Det er viktig at en slik undersøkelse gjennomføres av en helt uavhengig instans. Oslo Børs har selv for store interesser i handlene som genererer inntekter for dem. Det samme gjelder finansbransjen som både har egne og den private investors interesser å ta hensyn til. Mange banker har i tillegg utviklet egne avanserte systemer for høyfrekvent algoritmehandel.

Fenomenet er i aller høyeste grad internasjonalt, og i våre nordiske naboland har man innsett at robothandelen ikke er uproblematisk. Den svenske finansministeren har nylig offentlig uttrykt bekymring for denne type handel og vurderer å gjennomføre en undersøkelse. Det samme bør finansminister Sigbjørn Johnsen gjøre.

mvh / Anders

Anders Skar
Anders Skar
Norgesjef Nordnet

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer