Kredittmarkedet blir mer robust

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Kredittmarkedet er et marked for investorer som vil ta risiko, og markedsforholdene i dag gjør denne risikoen mer appetittlig enn før.

Alle som har fulgt kredittobligasjonsmarkedet over tid vil kjenne til dette markedets interessante risikoegenskaper: I gode tider oppviser markedet lav volatilitet, mens det i dårlige tider kan oppvise betydelig volatilitet. I løpet av de seneste årene er det særlig oljesmellen som har gitt en periode med fallende kurser, og siden en hurtig oppgang i verdiene. Utviklingen de siste årene trekker i retning av bedrede risikoegenskaper i kredittmarkedet.

Kredittobligasjonsmarkedet er voksende. Figuren under viser utstedelsesvolumene i det nordiske kredittobligasjonsmarkedet over tid. Veksten er i seg selv positiv siden den gir økt likviditet og vi kan anta at når markedet vokser, så vil det tiltrekke seg stadig flere og mer profesjonelle investorer, noe som medfører større grad av effektiv prising og informasjonseffektivitet. Viktigere er en annen utvikling som også fremgår av figuren: sektorsammensetningen i markedet har blitt bredere. Det betyr at negative hendelser som rammer en sektor ikke lenger får like stor betydning for markedet som helhet, eller for et kredittfond. Det betyr at en hendelse om oljesmellen ikke vil påvirke dette markedet like negativt som da den slo inn senhøstes 2014.

Vi ser to viktige grunner til at sektorsammensetningen har økt: For det første har kredittobligasjonsmarkedene i de andre nordiske landene vokst, slik at det nordiske kredittobligasjonsmarkedet nå i større grad reflekterer den bredere sektorsammensetningen i de nordiske økonomiene. Den andre grunnen er at strengere kapitalkrav til bankene fører til at flere selskaper nå må finne finansiering av virksomheten sin i kredittobligasjonsmarkedet.

Tilfanget av nye obligasjonsutstedere sammen med mindre bankfinansiering har også en annen positiv side: nystedere må gjerne betale en noe høyere rente siden kredittobligasjonsinvestorene ikke kjenner utstederen like godt som utstedere med mange tidligere utstedelser. Obligasjonsutstedere uten bankfinansiering kan utstede obligasjoner med sterkere låneavtaler. Eksempelvis er obligasjoner med pantesikkerhet nå vanligere enn tidligere.

Markedsmiljøet er positivt for risikoaktiva. En tiårsperiode med uortodoks stimulerende pengepolitikk fra de viktigste sentralbankene har ført til at markedsvolatiliteten har falt og likviditeten har blitt rommelig. Gode økonomiske vekstutsikter på alle kontinenter fører til lave forventede misligholdsrater fremover. Dette er bakteppet for den gode avkastningen i løpet av de siste par årene.

Intet tre vokser inn i himmelen. Vi ser nå at de største sentralbankene er i ferd med å trekke tilbake den stimulerende politikken. Det er rimelig å tro at en reversering vil trekke i retning av en reversering den sterke markedsutviklingen. Det vil si at aksjer skal bli billigere målt ved nøkkeltall, internasjonale kredittobligasjoner skal bli billigere målt ved kredittpåslaget, og sikre obligasjoner skal bli billigere målt ved sin effektive rente. Veksten i det nordiske kredittobligasjonsmarkedet har imidlertid hindret dette segmentet fra å få lave kredittpåslag. Videre er andelen flytrente høyere og løpetidene kortere i det nordiske kredittobligasjonsmarkedet; dette gjør dette segmentet lite følsomt for et høyere rentenivå. I mindre grad, men fortsatt relevant, gjør de kortere løpetidene det nordiske kredittobligasjonsmarkedet mindre følsomt for økte kredittpåslag internasjonalt. Det viktigste momentet i denne sammenhengen er allikevel den bufferen den betydelige verdien som stammer fra høye kupongrenter og sterk lånedokumentasjon utgjør.

Samlet betyr dette at det nordiske kredittobligasjonsmarkedet både nyter godt av de gode markedsforholdene for risikoaktiva samtidig som de har robuste egenskaper for et marked uten uortodokse stimuli. Neste gang det røyner på under vanskelige markedsforhold er det grunn til å tro at kredittobligasjonsmarkedet vil ta støyten bedre enn under oljesmellen.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer