Gå til hovedinnhold

Kontrære strategier i høyrente.

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

 

 Alle vet at høyrente-investeringer er forbundet med risiko.  I hovedsak er det to typer risiko.  Risiko knyttet til at selskapene går konkurs og likviditetsrisiko.  Altså at obligasjonseierne kan oppleve tap av deler av, eller hele, hovedstolen når selskaper går over ende; eller verdifall som følge av mange selgere i illikvide markeder.

 I et fond vil den første risikoen i stor grad kunne diversifiseres bort, slik at slike hendelser blir borte relativt til den forventede avkastningen.  Likviditetsrisiko er derimot systematisk. 

Vår erfaring er at mange investorer selger høyrenteinvesteringer når markedene er ruglete.  Dette faller som regel sammen med at kreditt-påslagene er høye.  Hvis vi tar for oss det globale markedet for høyrenteobligasjoner og ser på hva kreditttpåslaget var ved inngangen til året og hvilken avkastning som ble realisert gjennom året  vil vi se at det er en klar sammenheng mellom kredittpåslaget ved begynnelsen av året og den avkastningen som ble realisert gjennom året.  Datagrunnlaget er Barclays Capital Global High Yield indeksen observert over de siste ti år:

Faktisk kan vi lese denne regresjonen som at 64% av avkastningen forklares av kredittpåslaget.  For hvert prosent poeng høyrere kredittpåslaget er, øker forventet avkastning med mer enn ett prosentpoeng.  Dette viser hvordan kontrære strategier der investoren tar risk når få kan bære risiko er attraktivt.

 En observasjon avviker sterkt.  I 2008 da likviditeten fordampet fra markedene var den negative avkastningen i høyrente tydelig negativ.

Interessant nok ser det ut til at selv om kredittpåslaget er relativt lavt, blir den realiserte avkastningen akseptabel.

 Står vi nå overfor en ny likviditetsnedsmeltning?  Kanskje. Sikkert er det i hvert fall at vi er inne i en periode med høyt kredittpåslag, særlig sammenlignet med rentenivået.

Arne Eidshagen, forvalter for Alfred Berg høyrente

Alfred Berg
Alfred BergPartner
Fondsforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer