Kommentar oktober

Vi er godt inne i rapporteringssesongen, og har sett store bevegelser i aksjemarkedet den siste måneden. I USA har det startet med flere positive overraskelser i form av Netflix, finansinstitusjoner og McDonalds. Det er fortsatt flere tungvektere som skal ut i ilden, og markedet er nok spent på om resten av FAANG-yndlingene kan fortsette å levere sterk vekst fremover. Det er flere risikomomenter i form av økende renter, potensiell handelskrig, gjeldssituasjonen i Italia og politisk uro i Saudi-Arabia, som gjør at flere aktører velger å ta ned eksponeringen. De stigende rentene og sentralbankenes reversering av kvantitative lettelser kan bidra til at institusjonelle investorer gjør endringer i investeringsmandater for en større obligasjonsandel, noe som igjen kan svekke likviditeten inn i markedet. I et marked med generelt høy prising og økt volatilitet blir nok selektiv aksjeplukking enda viktigere fremover.

I Norge har børsen i skrivende stund steget 6 prosent for året, men er ned 8 prosent fra toppen ved månedsskifte inn i oktober. Det er fortsatt forventet sterk inntjeningsvekst blant bedriftene, og vi er i et marked hvor det straffes hardt for å ikke levere på estimater. Det kan eksemplifiseres med Protector Forsikring som sank cirka 20 prosent etter å ha kommet med resultatvarsel om høyere combined-ratio enn ventet.

Vi fikk føle på denne trenden gjennom vår posisjon i Komplett Bank, som falt omtrent 13 prosent etter å ha lagt frem kvartalstall. Komplett Bank vokste utestående lån kraftig og hadde 50 prosent høyere lånevolum enn ved samme tid i fjor. Utlånstapene var derimot over markedet og våres forventinger med tilsammen 83 millioner kroner, mot 46 millioner kroner ved forrige kvartal. Den økte tapsavsetningen kan knyttes til at en del kunder ble flyttet til en ny tapskategori, samt en del engangseffekter knyttet til lansering i Finland og Sverige. Innføringen av IFRS 9 gjør at utlånstapet blir større enn tidligere, fordi de nå må avsette fremtidige tap basert på nåværende utlånstap. Vi tror utlånstapene vil normaliseres og finner trygghet med Komplett Banks billige verdsettelse. For 2019 trader aksjen med en P/E på ca. 6, noe som er for billig til å overse.

Når det kommer til positive bidragsytere til porteføljen, har to av våre posisjoner innenfor shipping prestert sterkt. Frontline har steget kraftig på børsen, drevet av en rateoppgang på 160 prosent den siste måneden. Vi er fortsatt positive til dette segmentet, og føler Frontline er den beste eksponeringen på Oslo Børs for utviklingen i tankmarkedet.

Etter Flex LNG fikk innpass i porteføljen har vi sett en kapitalinnhenting med innvannende effekt og i den forbindelse en attraktiv asset-allokering med Jon Fredriksens 5 LNGC-er. Den friske rateutviklingen i både spotmarkedet og lengre kontrakter bidrar til en attraktiv prising på både skipsverdier og forventet fremtidig kontantstrøm.

Vi er ellers generelt positive til oljeservice, som vi mener fortsatt står ovenfor et syklisk oppsving. Den høye oljeprisen, og derav oljeselskapenes sterke kontantstrøm, vil resultere i økte budsjetter mot leverandørindustrien inn i 2019. Northern Drilling er vår største posisjon i porteføljen, og vi ser etter flere muligheter til å øke eksponeringen mot denne sektoren fremover.

Vi har ikke gjort endringer i porteføljen så langt.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer