Kommentar november

I likhet med indeks, og andre skoler, har vår portefølje blitt påvirket av oljeprisfallet. Vår eksponering mot oljedominerte aksjer er begrenset til 17,2 %, bestående av NODL og SDRL. Vi liker at NODL har fleksibel levering, vil bli eksponert mot HE-markedet, har tilnærmet ikke gjeld og er priset nær EK. For våre shippingaksjer har GOGL fulgt BDIY og ender litt ned for måneden, under NAV. Frontline på den andre siden har hatt en hyggelig utvikling de siste dagene, med gode rater. Dette mener vi kan fortsette mot IMO 2020.

Til de mindre volatile aksjene har SOAG holdt seg relativt stabilt den siste måneden. EVRY har også hold seg relativt uendret den siste måneden, og viser dermed fordelen med å ha posisjoner med defensive karakteristikker under markedsuro.

Evry holdt kapitalmarkedsdagen 27. november, der selskapet presenterte strategi og guiding frem mot 2022. Selskapet forventer å vokse marginalt raskere enn det brede IT-markedet og bekrefter transformasjonen fra infrastruktur til konsulent- og applikasjonstjenester, som resulterer i høyere marginer. Selskapet annonserer som ventet at utbytte vil ligge på 60 prosent av justert resultat, noe som bør resultere i en utbytteyield på cirka 6 prosent basert på dagens aksjekurs. Selskapet forventer videre NIBD/EBITDA (adj.) på 1,5-2 på mellom lang sikt. Vi synes denne guidingen er betryggende da 1) 2x settes som en øvre grense i intervallet og 2) vi mener denne gjeldsgraden passer den kapitallette strukturen i EVRY godt. Med fallende engangskostnader tilknyttet restruktureringen (200-250 millioner kroner i 2019) mener vi markedet bør senke rabatten mot peers fremover.

I november solgte vi Flex LNG. Den beslutningen ble tatt ettersom visibiliteten i LNGC-markedet er begrenset frem i tid. I tillegg er investeringscaset, i vårt syn, flyttet ytterligere et år frem i tid, etter det siste kjøpet av opsjonene til JF (siste leveringer av 2 stk X-DF i 2021), og vi velger å selge vår posisjon rundt emisjonskurs. Risikoen for handelskrig fører til utsettelser for nye terminalbygg, og risiko for overkontrahering etter 2021 er usikkerhetsmomenter vi tror vil kunne prege aksjen fremover.

Etter salget av Flex LNG sitter vi på en del cash og som tidligere nevnt er vi positive til oljeservice, og tror dette segmentet vil oppleve et syklisk oppsving i tiden fremover. For å dra nytte av den seneste nedturen i oljesektoren, har vi valgt å allokere noe av denne kapitalen i Aker BP. Rasjonale bak investeringen er at aksjen har falt nær 30 % de siste to månedene, til tross for å være et av de minst oljeprissensitive E&P-selskapene på Oslo Børs. Dette som følge av gode marginer (break-even på selskapets prosjekter under utvikling ligger rundt 20 dollar fatet) og lav giring.

November har vært en actionfylt måned på børsen. Tiden fremover ser ut til å kunne bli like spennende, med G20 og OPEC møter de nærmeste dagene. Avslutningen av året pleier historisk å være sterk i aksjemarkedet, som vi skrev i forrige innlegg tror vi fortsatt på svingninger og et «stockpickers marked» Vi gleder oss!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer