Kommentar desember

Porteføljen vår fortsatte nedover i desember, – 7,7% mot hovedindeksens – 8,1%. Dermed har porteføljen vår falt i overkant av 11% siden Skoleduellens oppstart.

Børsuroen har på ingen måte avtatt i løpet av måneden. På verdensbasis ser vi at den amerikanske yieldkurven forsetter nedover. Renten på den amerikanske tiårige statsobligasjonen falt fra omkring 3,0% til 2,6% i desember, som følge av tegn på at veksten i amerikansk økonomi avtar. Dermed nærmer den amerikanske yieldkurven seg inversjon, som vil si at kortsiktige renter er høyere enn langsiktige renter. Det er utvilsomt et varseltegn for amerikansk økonomi. Rentekurven inverterte i 1989, 2000 og 2006. Resesjoner inntraff i 1990, 2001 og 2008. Dette har gjort investorer mer varsomme og vi så at volatiliteten i markedet steg kraftig mot jul, før den roet seg noe i romjulen. Dette i kombinasjon med et fortsettende fall i oljeprisen har ført til en uvanlig dårlig avslutning på året.

Vi kjøpte i slutten av november Aker BP for å prøve å dra nytte av nedturen i oljesektoren. Dette førte dessverre til et tap på 5,9%, men må ses i sammenheng med et oljeprisfall på 10% i samme periode. Fallet ser ut til å være utløst av flere faktorer. En av faktorene er Trumps reduksjon i sanksjoner mot 8 land, hvilket kom som en overraskelse og førte til et overskudd på tilbudssiden i markedet. OPEC kontret gjennom uttalelser om at de vil kutte produksjon for å redusere svekkelsen i oljeprisen, noe som igjen fort ble svart på av Trump – gjennom Twitter. Dette er i fullt samsvar med Trumps sitt ønske om en lavere oljepris, da USA er en av verdens største oljeimportører. Oljeprisen har dratt ned porteføljen vår markant, men vi forventer at OPEC vil «hjelpe» prisen oppover. Gjennom våre investeringer i Aker BP, Northern Drilling og Seadrill er vi godt posisjonert mot økt leteaktivitet fra oljeselskapene, samt en økning i oljeprisen.

I overgangen november/desember valgte vi å ta ut gevinst i Frontline, da vi hadde fått en fin utvikling i aksjen. Tankmarkedet har vært meget sterkt i høst og caset utspilte seg akkurat slik vi håpet på. Samtidig valgte vi å holde på GOGL, for å opprettholde en eksponering mot shippingsektoren. Grunnet de mange usikkerhetsmomentene som påvirker globale finansmarkeder for øyeblikket valgte vi å ikke reinvestere etter salget av FRO. Vi sitter dermed med rundt 25% i kontanter enn så lenge.

De mindre volatile aksjene i porteføljen, SOAG og EVRY, har holdt seg relativt stabilt den siste måneden. Dette viser fordelen med å ha posisjoner med noe mer defensive karakteristikker under tider med stor markedsuro.

Generelt sett kan vi si at markedet i Q4 2018 har blitt påvirket av mange usikkerheter, blant annet stigende US sentralbanks renter, en kraftig oppbremsing i eurosonens finansielle tillit og global økonomisk vekst, økende geopolitiske bekymringer, samt den pågående handelskrigen. Det er derfor mye å følge med på i dagens marked og vi er svært spente på hva børsåret 2019 vil bringe.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer