Gå til hovedinnhold

Klar for volatilitet

Det har vært en uke med mye kuriosa og porteføljen holder tilnærmet maksimal cash-andel.
Vi foretok en trade i OET da vi så en mulighet der men posisjonen ble relativ kortvarig
grunnet gevinstsikring. Denne posisjonen ble tatt på bakgrunn av ukens olje-smell der man
fikk oppleve at amerikansk skiferolje ble priset negativt, noe som i seg selv er historisk. I
praksis betyr dette at man får betalt for å ta imot oljen. Når man holder skiferolje kontrakter
på utgangsdatoen er man pliktig til å hente oljen, dette gjelder forsåvidt ikke nordsjøolje, så
det vil teoretisk sett føre til at den ikke kan gå i minus. Her var tilfelle en futures kontrakt som
skulle gå ut 21 april der det var manko på kjøpere grunnet lagerkapasitet og aktørene som
besatt kontraktene mest sannsynlig ikke ville hente den. Disse faktorene førte til at aktørene
betalte noen for å overta kontraktene og skapte i samme slengen et stykke historie. Ellers
har vi vært bull på tank store deler av konkurransen og hatt posisjoner der ved flere
anledninger.

Volatilt i tank

Hovedcaset vårt her har vært iht IMO2020 og basert på supply/demand, dette
har nå endret seg. Det som så ut som en bankers case utover i 2021 med utgående skip,
økende oljeetterspørsel og lav ordrebok har nå endret seg med korona-situasjonen. Den
siste tids høye oljetilbud har ført til fulle oljelagre som skaper ringvirkninger i flere
sektorer. Tank har blitt mer kortsiktig der oljelagring spesielt innenfor VLCC har vært den
største pådriveren bak ratene med contango tilstanden. Smekkfulle lagre vil føre til volatilitet
i ratene og den sunne antatte balansen i tank forsvinner.

De nye OPEC kuttene kommer ikke
før i mai, så det blir avventing for å se effekten av disse. Kort oppsummert er vi positive til
tank dagens marked men synes prisingen blir vanskelig med dagens usikkerhet. På et
generelt grunnlag synes vi også risk/reward er relativt dårlig på nåværende nivåer og
porteføljen består av selskaper vi tror vil holde seg greit ved en nedtur.

Trump, FED og QE

Det amerikanske markedet er noe som kan gi en god indikator på resten av verdens
markeder, inkludert Oslo børs. Markedet har løftet seg mye den siste
måneden og den amerikanske S&P indeksen er opp 31%(24.04.2020) fra bunnen 23.Mars.
Vi ser ikke for oss en vedvarende opptur her. Oppgangen i S&P har primært vært ledet av teknologi-aksjene og man ser et lavere momentum i andre sektorer fordelt over indeksen.

Fra et teknisk perspektiv møter den også store volum soner rundt dagens nivå på 2840 (23.04.2020). Sonene kan fungere som en motstand da flere aktører vil ha mulighet til å selge seg ut nærme
break-even fra sine tidligere investeringer. Noe annet som følges nært er bevegelsene til
FED og Trump. Så langt har det kommet nesten 3 billioner korona-relaterte dollar for å
stimulere økonomien i USA, for å sette dette i perspektiv er det mer en ti prosent av
BNP eller tre oljefond. Det er også forventet andre tiltak som kan være stimulerende og det
er rimelig å anta at Trump vil benytte seg av dem.

Et scenario av kvantative letterser er der FED kjøper aksje ETFer for å stabilisere, men da må sannsynligvis markedet falle en god del. Japan har gjort dette i stor grad og effekten blir nok overvåket av andre land. De fleste har nok allerede antatt at stimuli vil komme under krise så det er andre faktorer som vil være mer avgjørende for børsutviklingen under krisen.

Kredittmarkedet

Mange bedrifter går inn i krisen med mye gjeld og da er det essensielt at kredittmarkedene
fungerer for å ikke forverre situasjonen. Her meldte FED at de vil være med å støttekjøpe
obligasjoner med lavere rating som fører til at det blir tryggere å kjøpe gjelden til selskaper
som kan ha dårligere kredittrating. Dette er helt nytt og har så langt vært en bra løsning da vi
så en kraftig volumsøkning i obligasjonsmarkedet. Effekten smittet over på Europa og vi så
det svenske alarmselskapet Verisure som hentet 200 millioner Euro, som
den første aktøren på nesten to måneder med junk-rating , selv om den europeiske
sentralbanken ikke har gitt noen garantier. Det er heldigvis flere land som går inn i krisen
med relativt sunn økonomi, og stimuli i kriser har historisk vist å lønne seg. De økonomiske
problemene vil bli størst for europeiske land som har lite å gå på fra før av.

Johan Gustafsson, Porteføljeforvalter.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer