Gå til hovedinnhold

Kreditt: Kjøp når blodet flyter i gatene

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Avkastningen i kredittmarkedet er gjerne høyest samtidig som misligholdsraten er på vei opp. Denne sammenhengen virker urimelig på mange investorer og gjør at de i mange tilfeller gjør feilvurderinger i egenskap av kredittinvestorer som gjør at de ikke er i stand til å høste de betydelige risiko- og likviditetspremiene i dette markedet.

Figuren viser verdiutviklingen i DNB Norwegian High Yield Index Hedged, en kredittindeks, sammen med misligholdsraten blant energirelaterte utstedere. Som vi ser stiger verdiene i kredittmarkedet på samme tid som misligholdsraten er høy eller stigende.

Det er tre viktige grunner til at markedet oppfører seg på denne måten:

  • Markedet priser forventinger
  • Risikoen og risikopremien varierer over tid
  • Likviditeten og likviditetspremien varierer over tid

Det første punktet er lett å forstå: Det er ikke dagens misligholdsrate som er viktig for prising, men fremtidige mislighold. Dagens mislighold har allerede blitt priset inn. Det er også lett å forstå at risikoen endrer seg over tid, i noen perioder forventes det lite mislighold, i andre perioder mye. Viktigere er det at markedets risikopremie, det vil si den meravkastningen som markedsaktørene krever for å ta risiko, endrer seg over tid. I tøffe tider vil investorene kreve en ekstra buffer for å ville investere. Dette øker den forventede avkastningen i perioder der risikoen er tydelig til stede. Samme logikk er knyttet til effekten av at likviditetspremien varierer over tid. I perioder med svak likviditet vil investorene kreve en ekstra forventet meravkastning for å ville investere som en kompensasjon for at investoren risikerer å pådra seg betydelige transaksjonskostnader.

Mange kredittinvestorer gjør den feilvurderingen å selge markedet når nedturen er et faktum, for heller å kjøpe det tilbake når markedet har hentet seg inn igjen. En slik adferd er lett å forstå fordi perioder med betydelig avkastningspotensiale i dette markedet gjerne faller sammen med mange negative nyheter knyttet til kredittmarkedet. Samtidig gjør denne adferden at investoren gjerne går glipp av oppturer i markedet.

Det er én positiv side ved denne situasjonen. Du kan gjøre andre investorers feilvurdering til din fordel. Til hjelp kan du huske sitatet som tillegges baron Rotschild: «Kjøp når blodet flyter i gatene, selv når blodet er ditt eget!».

 

 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer