Gå til hovedinnhold

Kjøp kvalitetsaksjer – slå børsen!

Kvalitet er bra – også i aksjemarkedet. Kapital har i dag en fyldig artikkel om fordelen ved å kjøpe kvalitetsaksjer basert på en undersøkelse jeg og et team fra Nordnet har utført. Vi hentet inspirasjon fra en mye større undersøkelse fra USA basert på lange tidsserier og massive mengder data. Den viser at porteføljer såkalte «kvalitetsaksjer» har gjort det bedre enn markedet – med lavere risiko. Vi finner samme resultater i Norge, men at tallene skulle være såpass gode var overraskende.

«Kvalitetsaksjer» defineres ikke på samme måte som klassiske «verdi-aksjer», der man ofte bare ser på lav p/e, lav pris/bok eller høye utbytteutbetalinger. Kvalitetsaksjer ble definert utfra 4 kriterier:

1)      Høy lønnsomhet (avkastning på egenkapitalen)

2)      Høy lønnsomhetsvekst (EPS-vekst siste 5 år)

3)      Sikkerhet (lav volatilitet i aksjekursen, lav belåning av balansen, stabil inntjening og høy kredittrating).

4)      Utbetalinger – utbytter og tilbakekjøp av aksjer

Sunt bondevett skulle tilsi at å velge aksjer basert på disse kriterier ville sikre at du valgte gode, solide selskaper. Det høres rett og slett fornuftig ut. Jeg ville derfor teste hvordan dette ville fungert i Norge. Vi gjorde følgende:

1)    De 161 selskapene som har vært med i Oslo Børs All Share Index (OSEAX) de siste 10 år ble målt etter overnevnte kriterier (så langt det var mulig).

2)    Basert på data fra de 5 årene 2003-2007 valgte vi ut de 10 aksjer som scorer høyest på en samlet rangering av disse kriteriene. Disse 10 aksjene likevektes ved start av året i en portefølje og holdes i 1 år, fra start 2008. Ved årsskiftet 08/09 gjøres en ny rangering og kapitalen re-investeres i de 10 aksjer som scorer høyest på rangeringen i perioden 2004-2008. Det samme gjentas for de neste frem år og frem til nå i 2013.

3)    Avkastningen på denne porteføljen (inkludert utbytter) måles mot OSEAX.

I sum over denne perioden har en portefølje av kvalitetsaksjer massivt outperformet Oslo Børs og gitt 60% avkastning mot børsens 3%. De både falt mindre enn børsen under Finanskrisen, OG steg mer i opphentingen etterpå. Det er Kvalitet. Kvalitetsaksjer gjør det bedre enn referanseindeksen i 5 av 6 år, og kun i 2011 var avkastningen marginalt dårligere (-15 mot -11%). Samlet har en årlig re-balansert portefølje av kvalitetsaksjer etter disse kriteriene altså gitt 60% avkastning mot børsens 3%. Det er 200 ganger mer enn referanseindeksen.

Denne undersøkelsen er ingen garanti for fremtidige resultater av samme størrelse, men det er ikke unaturlig å tro at dette er en sammenheng som er til stede over tid. Tallene fra den mye større undersøkelsen i USA viser den samme tendens, dessuten er det som nevnt en intuitivt fornuftig strategi.

Verdt å merke seg er også at kvalitetsporteføljen i snitt utbetaler noe høyere utbytte enn gjennomsnittet i indeksen (i begge tilfeller er utbyttet re-investert). Kvalitetsaksjene har gitt mellom 3,3% og 5,5% i direkteavkastning, noe som er attraktivt for investorer som ønsker å ha årlige kapitalutbetalinge eller som vil belåne en slik portefølje.

Eksempel på aksjer. Dette er årets portefølje ved inngangen av 2013:

For mer detaljer om denne undersøkelsen, samt godt investorstoff generelt kjøp Kapital nr. 21 for desember.

Jeg syns disse resultatene er et godt bevis på at privatpersoner kan gjøre det vel så bra som en profesjonell forvalter dersom de benytter seg av den informasjon og investeringsverktøy som er tilgjengelige. I dette tilfellet gjør man en analysejobb og re-balansering av porteføljen kun én gang i året. En fin-fin romjulssyssel mellom snømåking, ribbe og Gammel Opland.  I en tidligere artikkel (publisert i forrige Kapital) viser jeg at beregninger for børsselskapenes kommende inntjening lett kan lages av deg selv ved å benytte en enkelt trendmodell. Verktøyene ligger på bordet. Det er bare å bruke de.

Lykke til!

_________________________________

Spørsmål eller kommentarer mottas med takk. Kommenter gjerne under artikkelen, eller send meg melding på Twitter.

PS: Mine innlegg er ment å gi informasjon og innsikt, og er ikke å tolke som en direkte kjøps- eller salgsanbefaling. Posisjoner man tar i markedet må tilpasses den enkelte type investor/sparer. Les gjerne også Sparevettreglene og Investorvettreglene for mine anbefalinger på investoradferd.

For alle mine innlegg og kommentarer, følg meg på Twitter: @KarlNordnet

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer