Gå til hovedinnhold

Kjøp av Storebrand (STB)

Vi har foretatt ytterligere et kjøp siden åpningen av konkurranse med å kjøpe Storebrand denne uken. Vi føler med dette at vi har fått en diversifisert portefølje med både olje, oljeservice, shipping, finans og laksesektoren, i tillegg til en liten kontantbeholdning. Denne porteføljen gir oss eksponering innenfor de fleste sektorene som er representert på Oslo Børs, men vi håper at vi også i år har klart å plukke ut de riktige aksjene som gjør at vi kan slå hovedindeksen igjen.
De to sentrale risikomomenter i STB er Solvens 2 direktivet og økt levealder. Det medfører at STB må gjøre avsetninger i regnskapet i henhold til Finanstilsynets nye dødelighetstabeller. Tabellene viser at vi ”heldigvis” lever lenger. De to overnevnte risikomomenter medfører at STB må bygge opp betydelige reserver i årene som kommer. Det medfører en risiko for kapitalinnhenting. Dette tror vi ikke er sannsynlig da STBs avsetninger og bygging av reserver vil være tilstrekkelig. Reservebyggingen medfører at STB ikke vil utbetale utbytte for 2012, og vi venter ikke betydelige utbytter de nærmeste årene.

Som kjøpsargumenter velger vi å trekke fram at STB på dagens nivåer handles til attraktive multipler, med avtakende P/E og lave P/B verdier. Videre vil vi nevne korrelasjonen til 10- årlig statsobligasjonsrente. Da STB må dekke en garantert snittavkastning, til de norske livsforsikringskundene. Det medfører at år med for lav avkastning påvirker resultatet negativt, fordi spreaden må dekkes av STB. Siden vi forventer økende norsk 10-årig statsobligasjonsrente vil STB til en lavere risiko dekke kundenes garantiavkastning. Videre, om vi ser lengre fram i tid, kan vi oppleve flere reformer i folketrygden for å begrense statens pensjonsutbetalinger. Dette vil medføre at pensjonen i større grad må komme fra egen sparing eller fra arbeidsgiver, som vil medføre økte inntekter for STB.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer