Kjøp egenkapitalbevis

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Kjøp egenkapitalbevis (23. mars 2012)

Egenkapitalbevisindeksen, OSEEX, som viser utviklingen til de børsnoterte sparebankene, har historisk fulgt DNB godt, men har den siste tiden gått klart svakere. Siden midten av januar har DNB lagt på seg nesten 20 prosent, mens egenkapitalbevisene knapt har steget. Er det noen grunn til det? Står sparebankene framfor en oppgang, eller skal DNB ned?


Figur: Egenkapitalbevisindeksen (sort kurve) mot DNB (blå kurve) de siste seks månedene. Siden midten av januar har DNB lagt på seg nesten 20 prosent, mens egenkapitalbevisene knapt har steget.
Prøv selv: Grafen over er laget ved den nye sammenlingnfunksjonen. Trykk på sammenlignknappen over en analysegraf for å sammenligne med andre aksjer. Få tilgang til Investtech sine analyser gratis i 14 dager uten forpliktelser.


DNB er mer eksponert mot internasjonal økonomi enn sparebankene. Med den klart økende optimismen i internasjonal banknæring, er det naturlig at DNB har fått seg et bra løft. Men også sparebankene drar nytte av fortsatt lave renter og positive utsikter for økonomien, og flere av dem er betydelig eksponert mot internasjonale selskaper. At DNB har gått nesten 20 prosent sterkere de siste par månedene synes dermed noe underlig. Vi tror at sparebankene har et bra opphentingspotensiale.

Både DnB og de fleste sparebankene er teknisk positive. Optimismen er økende blant investorene og en videre oppgang for alle bankene indikeres. Under følger kortanalyser av de viktigste bankene på Oslo Børs. Analysene er også gjengitt i dagens morgenrapport.

SpareBank 1 SMN har gitt kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon. Volumutviklingen er positiv og en videre oppgang indikeres. Det er støtte ved 34 og 32 kroner.
Middels lang sikt: Kjøpskandidat   Teknisk analyse Sammenlign

SpareBank 1 SR-bank har brutt en fallende trendkanal på mellomlang sikt og gitt kjøpssignal fra en bunnformasjon. Dette signaliserer at en stigende trend er påbegynt og en videre oppgang indikeres. Det er støtte rundt 41 kroner. SpareBank 1 SR-bank er svakt positiv på innsidehandler etter en rekke kjøp i august i fjor.

Middels lang sikt: Kjøpskandidat   Teknisk analyse Sammenlign

Sparebank 1 Nord-Norge har utviklet seg sidelengs i en rektangelformasjon helt siden sensommeren i fjor. Det er motstand ved 34,00-34,50 kroner og et brudd opp gjennom dette nivået vil utløse et kjøpssignal for egenkapitalbeviset. Ved reaksjoner tilbake er det støtte ved cirka 32 kroner.


Middels lang sikt: Watch   Teknisk analyse Sammenlign

DNB ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon for en drøy måned siden og en videre oppgang indikeres. På kort sikt har imidlertid aksjen brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal, samtidig som volumutviklingen er svak, noe som indikerer at investorene er mindre optimistiske nå enn tidligere. Aksjen er negativ på innsidehandler etter at en innsider solgte aksjer for i underkant av hundre tusen kroner 7. mars.

Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat   Teknisk analyse Sammenlign

Ved klikk på sammenlignknappen over analysegrafen, kan du sammenligne kursutviklingen i aksjen du er inne på med andre aksjer. Du får se hvordan aksjene har utviklet seg relativt til hverandre og hvem som har gjort det sterkest. Systemet foreslår automatisk relevante aksjer å sammenligne med, men du kan også velge blant alle selskaper Investtech analyserer. For eksempel kan du sammenligne TGS med PGS og Polarcus, eller du kan sammenligne med USA-noterte Transocean eller med WTI-oljeprisen. Valgene dine lagres til senere bruk. Se eksempel og beskrivelse av funksjonaliteten under.

Av Geir Linløkken, forskningssjef i Investtech AS

Les mer om sammenligning av aksjer her!


Investtech gjør teknisk analyse av aksjer for deg!
Få full tilgang til Investtech sine analyser gratis i 14 dager uten forpliktelser.
Tilgangen stoppes automatisk etter prøveperioden>>

.

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Investtech
Investtech.comPartner
Analyseselskap

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer