Ja, vi elsker dette landet!

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

I anledning grunnlovsdagen vil vi trolig få gjenhør med mange gode historier om våre fedres kamp og mødres gråt for å gjøre dette landet til hva det er i dag. Og man kan trygt si at våre forgjengere har lykkes godt med nasjonsbyggingen. Norge er i dag et fantastisk godt sted å satse på fremtiden.

  • Råvaredrevne sektorer som olje, shipping og sjømat gir det norske aksjemarkedet vekstmuligheter på høyde med fremvoksende markeder
  • Norge tilbyr et investorvennlig næringsklima med stabile rammebetingelser, velutdannet arbeidsstyrke og teknologisk avansert infrastruktur
  • ODINs erfarne og disiplinerte aksjeplukking gir en fokusert portefølje med stort oppsidepotensial


Sterke næringsklynger i vekstbransjer
Til tross for at vi er en liten nasjon har Norge flere topp ti-rangeringer i verdenssammenheng (pr 2010):

  • Nest største eksportør av fisk og sjømatprodukter
  • Tredje største eksportør av naturgass
  • Fjerde største sjøfartsnasjon
  • Femte største oljeeksportør
  • Sjette største vannkraftprodusent

Energi: Etter nesten 40 år med olje- og gassproduksjon i noen av verdens mest ugjestmilde havområder, har norske bedrifter bygget betydelig kunnskap og kompetanse i å finne og utvinne offshore- og dypvanns petroleumsressurser trygt og effektivt. Banebrytende løsninger fra vanskelige hjemlige farvann har gitt en rekke selskaper verdensledende posisjoner på sine felt, særlig innen offshore service og dypvannsteknologi. I tillegg har rikelig med vannkraft også vært avgjørende for å bygge verdensledende selskaper innen energikrevende materialproduksjon, som for eksempel sement, aluminium og gjødsel.

Maritim industri: Norge har en sterk næringsklynge knyttet til skipsbygging, utstyrsproduksjon og tjenesteleveranse for skipsfart, fiskefartøy, offshorefartøy og oppdrettsanlegg. Denne omfatter et stadig bredere utvalg av produkter og tjenester. Norske rederier har også en stor flåte som består av både tradisjonelle shipping og offshore-fartøyer.

Sjømat: Diverse lønnsom virksomhet er knyttet til sjøen og Norges 57 000 kilometer med kystlinje, inkludert fiske, oppdrett, bioteknologi, og avansert ferskmat-logistikk. 95 prosent av produksjonen blir eksportert til rundt 150 land over hele verden. Norsk sjømat er kjent for sin eksepsjonelt høye kvalitet, og er mye brukt i internasjonal gourmetmat, inkludert Japans kvalitetsbevisste sushi-industri.

Investorvennlig klima
Med minimal korrupsjon, respektert rettsvesen og velfungerende markeder tilbyr Norge et stabilt og gjennomsiktig rammeverk for bedrifter som sikrer forutsigbarhet.

Betydelige investeringer i utdanning, infrastruktur og forskning underbygger et teknologisk avansert næringsklima. I tillegg har Norge en arbeidsdyktig og velutdannet befolkning med få sosiale problemer. Ifølge FNs Human Development Index har Norge den beste kombinasjonen av levestandard, utdanning og levealder.

Norsk pengepolitikk opprettholder stabil inflasjon og valutakurs, mens forsvarlig finansøkonomi sikrer robuste offentlige finanser. Sterk regulering gjør at banksystemet i stor grad har kommet uskadd gjennom den siste globale finanskrisen.

Følgelig har Norge en topp ti-plassering i Verdensbankens Ease of Doing Business Ranking, og nest høyeste BNP per innbygger i verden.

Fokusert portefølje av høy kvalitet
I ODIN investerer vi ikke blindt i markedet. Vi plukker enkeltaksjer helt uavhengig av markedsindeksens sammensetning. For å skape meravkastning investerer vi i selskaper hvor det er en komfortabel margin mellom dagens markedspris og vår egen langsiktige verdivurdering basert på uavhengig, fundamental analyse. Dette gir oss to kilder til avkastning: Risikopremien alle aksjer har til felles, og den langsiktige trenden mot revurdering av undervurderte selskaper.

Avkastning og risiko
De gode vekstmulighetene i det norske aksjemarkedet medfører forventningsmessig noe høyere volatilitet enn et bredere diversifisert investeringsunivers. Men et avvikende konjunkturforløp i forhold til andre land og sektorer kan gjøre ODIN Norge til en utmerket diversifiseringskomponent i en bredt sammensatt portefølje. Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

ODIN Forvaltning
ODIN ForvaltningPartner
Fondsforvalter

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer