Investtech WebTV uke 13 2020

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 13, 2020. $OSEBX #KOA

I ukens WebTV ser vi på S&P500, Oslo Børs, Stockholmsbörsen og Københavns Fondsbørs. Vi ser også på Kongsberg Automotive, som ligger i den norske modellporteføljen.

Arkiv WebTV >>

Morgenrapport 23. mars

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0.2 prosent fredag og endte på 669 poeng. Uken som helhet viste en nedgang på 0.9 prosent. Flere støttenivåer er brutt, volumutviklingen er svak og indeksen er teknisk negativ på mellomlanglang sikt. Den fallende trenden på kort sikt er imidlertid nå brutt opp, og indeksen har foreløpig tatt imot på den langsiktige støtten ved 630 poeng. Det tekniske bildet er dermed litt mer positivt enn det har vært de siste ukene.

Innsiderne er svært aktive og gjør nesten utelukkende kjøp. Aldri før, siden Investtech startet med registrering av innsidehandler i 1999, har innsiderne gjort flere handler på én måned enn de har gjort nå. Siste måned har direktører og styremedlemmer i de børsnoterte gjort selskapene 258 kjøp, cirka fire ganger så mye som vanlig. Samtidig er det få som selger. Mange av menneskene som kjenner selskapene aller best, har altså brukt børsfallet til å kjøpe seg opp. Innsiderne gir dermed et klart signal om at mange av selskapene på Oslo Børs nå er fundamentalt billige. 

Investorene har vist klare panikktendenser over to-tre uker nå. Det har syntes som om de vil ut av markedet for enhver pris, og solgt omtrent alle aksjer ukritisk. Kanskje er det også innslag av tvangssalg av belånte aksjer i noen selskaper. Investtechs hausseindeks, som er et mål for optimismen hos investorene, falt fra 56 til 6 poeng i løpet av tre uker, men har nå steget til 8 igjen. Fortsatt indikeres at mindre enn én av ti investorer er optimister. Det er nesten slik at siste optimist har blitt pessimist. Markedet kan gjerne falle videre på kort sikt, men historisk har man da gjerne stått overfor en langsiktig bunn. Fra 1996 til i dag er det bare fem tilfeller der Investtechs hausseindeks har falt under ti poeng. Det er for lite til å kunne dra statistiske slutninger, men i snitt falt børsen med fire prosent den påfølgende måneden, og var opp 30 prosent ett år senere. Teoretisk anbefales å kjøpe når hausseindeksen har bunnet ut, steget litt, og aller helst gått over 10 poeng igjen.

Da kursen lå på 640 poeng tidligere i uken var Hovedindeksen ned 33 prosent fra toppen. Når børsen har falt så mye tidligere, har den ofte vært nær en langsiktig bunn, se vår oppsummering her.

Det er stor usikkerhet globalt. De tekniske analysene på kort og mellomlang sikt er fortsatt svake. Vi forventer store svingninger på børsen de nærmeste dagene. Det vil gi muligheter for gode kjøp og gode salg, men også for dårlige kjøp og dårlige salg.

Konklusjon: Oslo Børs er nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Merk: For langsiktige investorer, de som vil være i markedet to år eller mer, mener vi nå det er riktig å kjøpe. Basert på statistikk fra lignende situasjoner anses oppsiden i forhold til risiko god. Se vår rapport fra 19. mars om hvordan markedet tidligere har utviklet seg etter store fall og lave hausseverdier.

Skrevet av analytiker Asbjørn Taugbøl.

Ukens aksje: Kongsberg Automotive

Kongsberg Automotive ASA har brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med dette enda sterkere falltakt. Den negative utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner opp fra dagens nivå. Det er ingen støtte i kursdiagrammet og en videre nedgang indikeres. Ved reaksjoner opp har aksjen motstand ved cirka 4.80 kroner. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt negativt, med RSI under 30. Det indikerer økende pessimisme hos investorene og videre kursnedgang for Kongsberg Automotive ASA. Aksjen anses samlet sett teknisk negativ på mellomlang sikt.

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer