Investtech WebTV uke 11 2020

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV uke 11, 2020. $OSEBX #AKSO

I ukens WebTV ser vi på S&P500, Oslo Børs, Stockholmsbörsen og Københavns Fondsbørs. Vi ser også på Aker Solutions, som var en salgsanbefaling i fredagens morgenrapport.

Arkiv WebTV >>

Morgenrapport 9. mars

Markedet falt kraftig fredag, og Hovedindeksen endte på 801 poeng etter en nedgang på 4.4 prosent. Indeksen har ikke vært lavere siden desember 2018.

Markedet er svært volatilt, og i stor grad styrt av nyheter rundt koronaviruset. Utviklingen de kommende dagene vil fortsatt være preget av dette. Det anses sannsynlig med store daglige svingninger, men omtrent like sannsynlig med oppgang som nedgang.

Det tekniske bildet forandrer seg lett fra en dag til den neste. Kursen brøt fredag under støtten ved 818 poeng og indeksen har også brutt ned gjennom gulvet i den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Det kortsiktige momentumet er negativt. Et brudd under bunnen fra årsskiftet 2018-2019, på 784 poeng, vil anses som et langsiktig salgssignal. Brudd over 854 og 892-nivåene vil være positive signaler.

Investtechs kortsiktige hausseindeks, som er et mål for optimismen hos de kortsiktige investorene, har falt helt ned til 17. Det indikerer at det nå bare er rundt en av seks kortsiktige investorene som er optimister. Den nærmer seg et nivå der det nesten ikke kan bli flere pessimister på kort sikt.

Den langsiktige hausseindeksen er på 33 etter kraftig nedgang de siste ukene, og indikerer at det nå er en overvekt av pessimister også blant de langsiktige investorene på Oslo Børs.

Aktiviteten blant innsiderne i de børsnoterte selskapene på Oslo Børs har vært høy den siste måneden. Det er meldt 145 handler fra innsiderne siste måned, og av disse var 86 prosent kjøp. På årsbasis er det meldt cirka 900 handler, med 87 prosent kjøp. Det indikerer at mange av menneskene som kjenner selskapene og markedene aller best, har tro på en positiv kursutvikling framover.

I gjennomsnitt de siste ti årene har Oslo Børs i mars steget 0,6 prosent og i april 2,4 prosent.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt negativ på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av analytiker Asbjørn Taugbøl.

Ukens aksje: Aker Solutions

Aker Solutions har brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer sterkere falltakt, men den sterke nedgangen kan gi reaksjoner opp på kort sikt. Det er ingen støtte i kursdiagrammet og en videre nedgang indikeres. Ved reaksjoner opp har aksjen motstand ved cirka 21.30 kroner. Volumbalansen er negativ og svekker aksjen på kort sikt. RSI er under 30 etter kursnedgangen de siste ukene. Aksjen har et sterkt negativt momentum og videre nedgang indikeres. RSI divergerer positivt mot kursen, noe som indikerer mulighet for en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk negativ på mellomlang sikt.

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer