Gå til hovedinnhold

Investorer forventer fortsatt høy avkastning

Fondsforvalteren Schroders gjør en god del egne undersøkelser. Her kan du lese en veldig gjennomgående og interessant artikkel om hva investorer fordelt på geografi, alder etc. har av forventninger framover.

En stor global studie fant at investorer forventer at porteføljen vil gi nesten 10 % årlig avkastning i løpet av de neste årene.

David Brett – Investeringsskribent, Schroder Investment Management

Regionalt var avkastningen forventet høyest i Asia, på 11,8 %. I Nordamerika regnet investorer med 10,2 %, mens tallet var lavest i Europa med 8,6 %.

Avkastningen, basert på gjennomsnittlig forventning fra mer enn 22.000 investorer, inkluderer vekst i pengene deres, samt inntekt utbetalt i form av utbytte og renter fra en rekke investeringer, inkludert kontanter, obligasjoner, eiendomsfond og aksjer. Forventningene var nedjustert litt fra 2017-studien da prognosen var på 10,2 % i året.

Resultatene var en del av Schroders Global Investor Study (GIS) 2018, som målte investorer sine forventninger i 30 land.

Investorers forventninger følger sterkt aksjer og reflekterer avkastningen oppnådd av globale aksjemarkeder de siste fem årene. MSCI World Index, for eksempel, har returnert 12,2 % per år siden 2013. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning.

Investorene i Indonesia forventer i gjennomsnitt den høyeste avkastningen, på 16,8 % i året. Forventninger i andre fremvoksende land var også høye, med investorer i Brasil, Kina, Thailand og India alle på jakt etter gjennomsnittlig årlig avkastning på over 13 % mellom nå og 2023.

Amerikanske investorer forventer en årlig avkastning på 8,5 % de neste fem årene. Høyest i Europa er russiske investorer som regner med 13,0 %. Likevel forventer regionen som en helhet en mye lavere avkastning, med en forventning om 7,0 % i Belgia, som den laveste (regionalt og i verden).

Nedenfor finner du en fullstendig liste over land og deres gjennomsnittlige forventede årlige investeringsavkastning de neste fem årene, sammenlignet med avkastning bare for aksjemarkeder de siste fem årene.

Vi har fokusert på aksjer på grunn av høyere risiko og potensielt høyere avkastning. Å gjøre det understreker nivået på optimismen blant investorer, gitt at deres forventninger er basert på en portefølje av blandede investeringer og sparing, noe som kan gi lavere avkastning. Den gjennomsnittlige investor har 33 % i aksjer, 18 % i obligasjoner, 25 % i kontanter, 12 % i eiendomsfond og 11 % i alternative investeringer. Investorers samlede avkastningsforventninger overgår til og med selv de høye aksjemarkedsavkastningene i de fleste land de siste fem årene, som vist her.

Country Investors’ expected annual returns over next five years (%) Actual stock market annual returns 2013-2018 (%) Difference between expected returns and actual returns (%)
1 Indonesia 16.8 8.5 8.3
2 Thailand 15.5 8.1 7.4
3 Brazil 14.5 9.1 5.4
4 India 13.7 12.9 0.8
5 UAE 13.3 4.8 8.5
6 China 13.1 8.0 5.1
7 Russia 13.0 -0.4 13.4
8 South Africa 12.8 4.4 8.4
9 Chile 12.4 4.4 8.4
10 Taiwan 11.6 10.7 0.9
11 Poland 10.9 11.0 -0.1
12 Portugal 10.1 1.8 8.3
13 Hong Kong 9.3 7.9 1.4
14 Australia 9.2 7.8 1.4
15 Singapore 9.1 12.1 -3.0
16 Spain 9.1 3.8 5.3
17 Japan 8.9 9.9 -1.0
18 Sweden 8.9 9.3 -0.4
19 Denmark 8.8 12.4 -3.6
20 US 8.5 13.1 -4.6
21 Netherlands 8.3 5.4 2.9
22 Austria 8.2 7.1 1.1
23 South Korea 8.1 7.2 0.9
24 UK 8.1 6.8 1.3
25 Canada 7.9 7.3 0.6
26 Germany 7.8 7.0 0.8
27 France 7.6 9.0 -1.4
28 Italy 7.5 5.1 2.4
29 Switzerland 7.4 5.6 1.8
30 Belgium 7.0 7.6 -0.6

Kilde: Schroders Global Investor Study 2018. Thomson Reuters Datastream data correct as at 3 October 2018. Five-year MSCI Index returns between 01 Oct 2013 and 01 Oct 2018 are based in the local currency.

‘Ekspertinvestorer’ forventer enda høyere avkastning

Investorer som vurderte sitt nivå av investeringskunnskap til å være “avansert/ekspert” forventer avkastning på 10,9 % i året, over de neste fem årene.

Investorer som vurderer deres nivå av investeringskunnskap til å være “nybegynner/begynner”, regner med en mer beskjeden 8,8 %. “Median-investorer” forventer 9,7%.

Americas Asia Europe Global
Advanced/Expert10.213.69.8 10.9
Intermediate10.511.68.2 9.7
Beginner/Rudimentary9.610.07.1 8.8
Average10.211.88.6 9.9

Kilde: Schroders Global Investor Study 2018.

Hvordan alder påvirker forventningene

Yngre generasjoner hadde høyere forventninger til sine investeringer. Millenniumsgenerasjonen, definert i denne studien som de mellom 18 og 36 år, trodde de ville få en årlig avkastning på 11,0 % de neste fem årene.

Forventningene gikk ned med hver generasjon: Generasjon X (alder 37-50) forventet 10,0 %; Baby Boomers (alder 51 til 70) forventet 8, 8%; de som var 71 år og eldre, ventet årlig avkastning på 7,1 %.

Claire Walsh, direktør for personlig økonomi ved Schroders, sier følgende: “Forskjellen i prognosene kan delvis forklares av holdninger til risiko. Yngre investorer har en tendens til å ha en lengre tidsramme foran dem, noe som betyr at de kan ha mer av pengene sine investert i høyrisiko, det vil si investeringer med høye avkastninger. Dette kan være til motsetning til de som nærmer seg pensjonistalder eller som allerede er pensjonert, som kan foretrekke å ha lavere risiko, lavere avkastningsinvesteringer. De er langt mer følsomme for plutselige fall i verdien av sine investeringer.

“Det skal også bemerkes at mange i milenniumsgenerasjonen var unge da finanskrisen skjedde. I tiåret som fulgte har vi hatt en så lang vekstperiode at det ikke er overraskende at yngre investorer er så optimistiske om fremtidige investeringsresultater.”

Studien støtter denne oppfatningen, og fremhever en tydelig korrelasjon mellom alder og risiko. Blant investorer som identifiserer seg som “ekspert/avansert”, var trenden veldig tydelig. Aldersgruppen 18-24 holder i gjennomsnitt 27 % av porteføljen i høyrisikoinvesteringer. Denne prosentandelen reduseres kraftig med hver økende aldersgruppe, og utgjør bare 20 % for “ekspert/avanserte” investorer over 65 år.

Hvor mye av porteføljen har ‘ekspert/avanserte’ investorer satt i høyrisikoinvesteringer?


18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+
Percentage of portfolio in high-risk investments27%26%25%22%21%20%

Hva spår analytikere for fremtidig avkastning?

Avkastning er alltid vanskelig å forutsi, men Schroders Multi-Asset investeringslagsprognoser antyder en 5,6 % avkastning for globale aksjer i løpet av de neste 10 årene.

Man bør ikke kun stole på prognoser for økonomisk planlegging. Faktisk kan forventningene om høy avkastning øke bekymring blant investorer. Studien viste også at den viktigste årsaken til sparing var å ha et komfortabelt liv som pensjonist. Disse planene kan falle sammen hvis avkastningen er lavere enn forventet.

Inntektsforventninger

Investorer ble også spurt om deres holdninger til inntekt. Når de ble spurt om hvilket inntektsnivå de ville oppnå, i stedet for det de hadde forventet, var det gjennomsnittlige svaret 10,1 %.

Dette gjelder bare renter og utbytte utbetalt av investeringer, ikke verdiøkning, og ekskludert kontantbesparelser og eiendeler.

Prognosene som i denne artikkelen bør ikke brukes alene, er ikke garantert og leveres bare ved utstedelsesdatoen. Våre prognoser er basert på våre egne forutsetninger som kan endres. Vi tar ikke ansvar for faktafeil eller meninger og påtar oss ingen forpliktelse til å informere deg om endringer i våre forutsetninger eller prognoser. Prognoser og forutsetninger kan påvirkes av eksterne, økonomiske eller andre faktorer.

Viktig informasjon:

Schroders gav oppdrag til Research Plus Ltd å gjennomføre, fra 20. mars til 23. april 2018, en uavhengig nettstudie med 22 338 investorer i 30 land rundt om i verden, inkludert Australia, Brasil, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Italia, Japan, Nederland, Spania, Storbritannia og USA. Denne undersøkelsen definerer ‘investorer’ som de som vil investere minst €10.000 (eller tilsvarende) i de neste 12 månedene, og som har gjort endringer i sine investeringer de siste ti årene. Disse individer representerer synspunkter fra investorer i hvert land som inngår i studien.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer