Investere i Eiendom? Her er snarveien.

Store investorer har eiendom  som en naturlig del av sin investeringsportefølje, men dette krever mye oppfølging. Fond er en enkel og grei mulighet for å investere i eiendom for alle. Odin er eneste norske forvalter som tilbyr et rent Nordisk eiendomsfond. Vi har intervjuet forvalteren, Thomas Nielsen.

Karl O: Næringseiendom er noe som virker håndgripelig og relativt lett å forstå. Folk ser kontorbygg, butikksentre og offentlige bygninger hver dag, og vet at disse byggene gir en stabil og langsiktig inntektsstrøm til eierne av bygget. Mange av disse byggene er eid av børsnoterte selskaper. Odin Eiendom er ganske enkelt et fond som består utelukkende av slike nordiske selskaper, stemmer det?

Thomas Nielsen: Det er helt riktig.

Thomas Nielsen, forvalter Odin Eiendom
Thomas Nielsen, forvalter Odin Eiendom

Karl O: Utviklingen i eiendomsprisene, utleieprisene og lånerenten er vel de viktigste faktorene for hvordan verdiutviklingen til eiendomsaksjene skulle man anta. Hva er din oppfatning av disse forholdene fremover, og er det andre forhold som er spesielt viktig for fondets utvikling?

Thomas Nielsen: Eiendomsprisene er en funksjon av utleiepriser, lånerenter og avkastningskrav. Utleieprisene varierer litt i ulike regioner og eiendomssegmenter, men er naturligvis drevet av tilbud og etterspørsel. Etterspørselen i Norden ser generelt sett veldig bra ut, drevet av både solid økonomisk utvikling og god befolkningsvekst. Grunnet både økte byggekostnader og mer fokus på bolig, så har tilbudet av næringseiendom vært relativt begrenset. De aller fleste leiekontrakter har jo også en inflasjonsjustering, som gir en ok underliggende vekst i leienivået. Rentene i Norden er lave, og slik ser det ut til å bli i lang tid fremover, som både gir selskapene lave finansieringkostnader, samt at det gjør eiendom til et attraktivt investeringsobjekt.

Karl O: Det har ofte vært tilfelle at eiendomsselskaper handles med en rabatt i forhold til en såkalt markedsmessig verdivurdering av eiendommenes antatte salgsverdi (NAV – Net asset value). Hvordan ser du på dette i forhold til Odin Eiendom’s portefølje nå? Kan man kjøpe eiendom med rabatt her?

Thomas Nielsen: Dette varierer jo litt over tid. Det er også en av mange fordeler med børsnotert eiendom. Selv om verdien av byggene utvikler seg stabilt, så kan aksjene svinge mer. Dette skaper gode muligheter for langsiktige investorer. Det er helt klart mulig å kjøpe eiendommer med rabatt for øyeblikket. En vel så viktig betraktning er det store yieldgapet (forskjellen mellom avkastning og langsiktig lånerente) som børsnotert eiendom har i dag, er langt høyere enn gjennom direkteinvestering i bolig.

Karl O: Eiendomsselskaper regnes av mange som mer «trauste og sikre» enn andre kommersielle sekslaper. Mange av disse selskapene kjører dog en ganske kraftig belåning. Hva er ditt syn på dette, og hva vil du si er de største risikofaktorene ved å sitte investert i Odin Eiendom?

Thomas Nielsen: Belåningsgraden i selskapene er lavere nå enn på lang tid, og ligger for øyeblikket rett over 50%. De fleste selskapene er stabil og voksende kontantstrøm, og i tillegg har de fleste en vesentlig grad av langsiktighet både i låneavtaler og rentesikringstid.

Karl O: Jeg ser at fondet for øyeblikket består av aksjer i 18 selskaper, og at hovedparten av porteføljen er investert i Sverige. Er dette fordi det er der det største utvalget av eiendomsselskaper er? I hvilken grad opplever du mangel på tilgjengelige selskaper å investere i som et problem?

Thomas Nielsen: Utvalget i Sverige er åpenbart større, men kvaliteten på selskapene er også generelt sett bedre i Sverige, og dette er hovedgrunnen til at vi har en majoritet av fondet investert der. I Norge har historisk Norwegian Property og Olav Thon ligget i hver sin ende av skalaen,

Karl O: Mange av eiendomsselskapene er regnet som gode utbytteaksjer. Betaler fondet utbytte til andelseierne?

Thomas Nielsen: Ja, vi betaler utbytte til andelseierne i juni.

Karl O: Avslutningsvis et spørsmål for oss som er opptatt av det litt kuriøse. Eier Odin Eiendom aksjer i eiendomsselskapet som eier Valhall?

Thomas Nielsen: Om det er Valhall Fotballhall så er svaret nei…

Les gjerne også Odin’s eget innlegg om eiendomsfondet.

Odin i Valhall. Ikke en del av Odin Eiendoms portefølje.
Odin i Valhall. Ikke en del av Odin Eiendoms portefølje.

 

_________________________________

PS: Mine innlegg er ment å gi informasjon og innsikt, og er ikke å tolke som en direkte kjøps- eller salgsanbefaling. Posisjoner man tar i markedet må tilpasses den enkelte type investor/sparer. Les gjerne også Sparevettreglene og Investorvettreglene for mine anbefalinger på investoradferd. For alle mine innlegg og kommentarer, følg meg på Twitter@KarlNordnet Bør noen du kjenner også lese dette innlegget? Bruk linkene under for å dele det videre.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer