Introduksjon til Børsgruppen NMBU

Velkommen til Børsgruppen NMBU

Dette er vårt første, men på langt nær siste, innlegg på Nordnetbloggen, og vi gleder oss til å dele våre erfaringer og tanker fremover! Følgende innlegg tar utgangspunkt i porteføljen vår i uke 42, mens et nytt innlegg kommer i løpet av de neste dagene, for foregående uke.

Børsgruppen ved NMBU ble opprettet i 2017 og var første gang med i Nordnet sin skoleduell 2017/2018, hvor vi fikk en 7 plass med en avkastning på 7.07%. Vi er nå med i Skoleduellen igjen og klar for revansj.

Denne høsten har Børsgruppen jobbet med rekruttering av nye medlemmer, etter at flere medlemmer uteksaminerte rett før sommeren. Børsklubben består i dag av Ragnhild Vannebo, Rámin Esmaeli, Cornelia Claudia Cornolis, Sigurd Siqveland Morstøl, Erik Ruud Fredriksen, Vebjørn Fjeld Engh, Kristoffer Lund, Martin Bø og Christer Sola. Her har vi en god blanding av studenter fra Finans, Eiendomsutvikling, Samfunnsøkonomi og Data Science ved NMBU.

Børsklubben ved NMBU har fram til nå vært en lite kjent interessegruppe, hvor vi har hatt som formål å fremme interessen for finans og aksjemarkedet ved NMBU. Vi ønsker nå å få Børsgruppen enda mer forankret i studentmiljøet på Ås, og har på sikt et mål om å synliggjøre oss selv ved å arrangere temakvelder, ekstra forelesninger og ekskursjoner for studentene ved NMBU.

Skoleduellen 2018/2019

NMBU ønsker å gjøre sine investeringer med en lav/moderat risiko over perioden fram til konkurranseslutt i mai 2019. Vi har fram til nå satset på å diversifisere oss innen sektorer som bankvirksomhet, oljeindustrien, fiskeindustrien og eiendom. Vi har enda 27% med kontanter, og vi jobber kontinuerlig med å undersøke flere selskaper å investere i.

Beholdning per 22/10 2018 

Hydro (ute av porteføljen nå)

Vi valgte å ta inn Norsk Hydro inn i vår portefølje grunnet faktorer som lagertall på aluminium ved LME, aluminiumsprisen i tillegg til tilbud/etterspørselsbalansen som gjorde at NHY så attraktivt ut. Det er et relativt stort norsk selskap innen industri og har i de siste tider vært mye i mediene grunnet Alunorte nedstengelsen i Brasil nå nylig som er verdens største aluminaraffineri. Da nyhetene om nedstenging av produksjonen av hele raffineriet kom ble investeringen vår i Norsk Hydro høy-risk da dette ikke er første gang NHY har vært i konflikter med de brasilianske myndighetene. NHY kommuniserte at det ville ta 2-3 måneder å komme tilbake til 50 % produksjon samt at nedstengingen hadde store finansielle konsekvenser for kvartalet.

Videre måtte vi ta en avgjørelse på om dette var noe som passet vår risikoprofil og om produksjonen i det hele tatt ville komme tilbake samt om vi skulle investere i et selskap som indirekte «spiller» et spill med brasilianske myndigheter som har holdt på i store deler av 2018. Vi bestemte oss derfor å selge NHY da dette ikke passet vår risikoprofil og investeringsstrategi i denne konkurransen som varer i et kortsiktig perspektiv. Andre alternativer innen industri vurderes fortløpende da vi fortsatt ønsker eksponering innenfor denne sektoren.

Equinor

Equinor har gjennomført betydelige kostnadskutt, omfattende effektiviseringsprosesser og innstilt seg på en oljepris på 50 dollar per fat. Når prisene holder seg mellom 70 – 80 dollar fatet ligger de svært bra an til å håve inn gode inntjeningsmuligheter. Videre profilerer Norges største oljeselskap seg annerledes enn for noen år tilbake, hvor de nå investerer seg i fornybar energi. De har også tatt flere grep for å lete etter mer olje andre steder enn rundt Norge, i tillegg til å skvise ut mer fra eksisterende felt. Med nye prosjekter på gang forventes det at Equinor vil løfte produksjonen betydelig.

Basert på fremtidig vekst ser vi Equinor som en trygg og sikker investering (som gir oss eksponering mot olje) da størrelsene på Equinors profitt over kommende perioder vil sannsynlig være betydelig stor.

Solon Eiendom

Solon er en Oslobasert eiendomsutvikler som begynner å tre ut i et større marked i Oslo og omegn. Boligene de bygger er såkalte high end-boliger, med sterkt fokus på arkitektur, estetikk, landskap og selve opplevelsen av både boligen og boligfeltet. Et tidligere prosjekt, Ullevål Tårn, i samarbeid med Code har fått Oslo by arkitekturpris. Stilen har de båret videre i blant annet Magasinparken, en større boligfeltutbyggning i Ski. Dette prosjektet er kjernen for hvordan Solon har utviklet seg, fra mindre prosjekter sentralt i Oslo og vestover, til store boligfelter og boligkomplekser i og rundt Oslo. Mye av fokuset har den siste tiden vært rundt Follobanestoppet Ski, derblant Parkveien på Langhus, men de kan også vise til prosjekter på Kolbotn, Nesodden, Drøbak og i Drammen.

B2Holding

B2 Holding er et inkassoselskap som primært operer i store deler av Nord-Europa, Sentral-Europa, Sørøst-Europa og Polen. B2H tjener godt med penger samtidig som de har hatt et godt 1H uten akkurat noe hopp i aksjekursen det siste året. Bransjen generelt har fått en del bank i det siste, men vi ser på B2H som det mest sikre investeringen i denne bransjen da de er godt posisjonert og har en fin bunnlinje. Risikoen med B2H er også at de konkurrerer med andre store europeiske inkassoselskap som også er på jakt etter lignende porteføljer samtidig som de har hatt en utrolig vekst de siste årene og har en i dag markedsverdi på 6 mrd. Dette er en høy markedsverdi, men priset til lave P/E verdier for både 2018 og 2019, som gjør at vi ser nedsiden som begrenset.

Vi startet med å investere 15 % av porteføljen i B2H før vi reduserte posisjonen med 50 % grunnet allerede god eksponering mot finansforetak og ønsket å bruke nedsalget til å finansiere inngang i Komplett Bank. Selv om B2H har falt en del i det siste, er vi foreløpig HOLD på denne og selger ikke våre resterende aksjer til priser på dette nivået da vi ser på det som lavt og venter til kvartalsrapporten i slutten av november for mer indikasjoner om fremtiden.

Sparebank 1 SMN

MING har hatt en positiv trend de siste 7 månedene, men falt kraftig tirsdag 11 oktober etter det asiatiske markedet førte til ett stort fall på alle de internasjonale børsene. Vi så igjen en svak positiv trend forrige uke, og vi forventer at aksjen stabiliseres og fortsetter den positive trenden som tidligere. Sparebank 1 SMN levert gode tall i både Q1 og Q2, og vi forventer derfor en videre en økende inntjening for selskapet ut 2018. Vi sitter nå med 14% i Sparebank1 SMN, da vi gikk tidlig inn i banksektoren.

Lerøy Seafood

Sjømatnæringen har hatt en god vekst gjennom 2018, med en høy laksepris og stor etterspørsel. OSLSFX har hatt en stigning på YTD 67,43% (20/10), og ligger fremdeles i en positiv trend. Vi har fremdeles stor tro på Sjømatnæringen og valgte derfor å investere i LSG med 10% av porteføljen da vi ønsket en eksponering ut mot sjømatnæringen. LSG leverte gode tall i Q2, med økt inntekt og en P/E økningen fra 1,05, til 1,28. Vi venter nok noe lavere resultat i Q3 på grunn av lavere slaktetall, sett opp mot året før, men vi mener en høy etterspørsel og god laksepris vil fortsette den positive trenden på LSG videre ut i Q4 og i 2019.  

Komplett Bank

Komplett Bank startet mars 2014 med å tilby forbrukslån i Norge og gikk i november 2015 over til også å tilby kredittkort til det norske markedet. Videre har de ekspandert forbrukslån segmentet til Finland og Sverige gjennom de to siste årene samtidig som de lanserte POS Finance i Norge og Sverige. De planlegger videre å diversifisere utlånsporteføljen ytterligere ved å tilby kredittkort i Sverige og Finland i Q4, samt mulig oppstart av POS Finance i Finland på et senere tidspunkt.

Ser vi på det finansielle aspektet vokser de både på topplinjen og bunnlinjen samtidig som de har en sterk utlånsvekst med guiding på 8.0-8.3 mrd ytd. Dette blir ikke gjenspeilet i aksjekursen da Komplett Bank per i dag blir priset til en P/E på 8 for 2018 og 6 for 2019, samtidig som de har en P/B for 2018 og 2019 som ligger på forhåndsvis 1,7 og 1,4. Dette tilsier at selskapet er veldig lavt priset på multipler til tross for gode tall og utsikter om god vekst samtidig som de tjener penger.

Da de slapp Q3 forrige uke ble markedet ble svært skuffet over en bunnlinje som var lavere enn konsensus og det markedet forventet. Dette grunnet lavere vekst på topplinjen enn forventet samt økte tap på utlån sammenlignet med tidligere kvartal. Dette forklart gjennom høyere oppstartstap på lån i Finland og Sverige kombinert med høyere «roll rates» i Norge og måten fremtidige reserverte tap på utlån føres under IFRS9-modellen i forhold til IAS39. Ledelsen så derimot ut til å ta dette seriøst under kvartalspresentasjonen og hadde konkrete handlinger for å limitere utlånstapene, men at dette kom til å ta tid å «se» på tallene og økte tap på utlån kom til å være på disse nivåene på kort sikt. Aksjen reagerer sjeldent på nyheter utenom kvartalsrapporter.

Da Q4 ikke ble guidet til det helt store og til kortsiktig gevinst heller, ga det store utslag på aksjeprisen. Dette mest sannsynlig grunnet at Q4 blir rapportert i februar og investorer leter etter kortsiktige alternativer som genererer mer avkastning enn Komplett Bank. På den andre siden er alle de andre tallene utelukkende positive, både vekst, inntekt, og kostnader er i tråd med konsensus eller “bedre”. I tillegg til en god kapitalposisjon gjennom Forward-Flow avtalen med Axactor som tilsier at selve driften vokser godt og bra. Til tross for nedgang på kort sikt og høyere tap på utlån, velger vi å beholde aksjen i vår portefølje.

Storebrand

Storebrand er en stor aktør innenfor pensjons sparing og forsikring i de nordiske markedene og vi ser på selskapet som et stabilt selskap som passet til vår risikoprofil. Storebrand har økt sin totale inntjening både i 2016 og i 2017. Resultatene har også vært gode i kvartalsrapportene så langt i 2018. Aksjekursen har hatt en positiv trend gjennom 2017 og så lang i 2018. P/E har også vært økende de siste årene. Vi har derfor valgt å legge 5% av porteføljen inn i Storebrand, da vi også sitter med andre bank- og finansselskaper i vår portefølje.

Takk for nå, så håper vi dere kommer tilbake i løpet av uken for å lese neste innlegg. Vi høres!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer