Inn med kanadisk gruveaksje

Verdi NTNU har denne uken tatt for seg en ny sektor, gruveindustrien. Mer spesifikt så har vi analysert det kanadiske gruveselskapet Excelsior Mining. Dette er et Torontonotert selskap som har et kobberprosjekt i sørlige Arizona. Det er to ting vi mener er spesielt bra med denne aksjen. Det første er at de skal utvinne kobberen via en mining metode som heter In-Situ Recovery. Metoden går ut på å drille hull i formasjonen og pumpe ned en væske som løser opp metallet. Den pumpes så opp igjen og kan skilles ut og raffineres. Dette gjør at prosjektet er mye mindre kapitalintensivt enn mange andre av sammenlignbar størrelse, som igjen gir lavere finansieringskostnad. Teknologien er velutprøvd, men det er få formasjoner hvor den kan tas i bruk og Excelsior har en av disse få.

Det andre vi liker med caset er at selskapet nå er i overgangsfasen fra utvikling til produksjon. Historisk har dette ført til en reprising av gruveaksjer, ettersom risikoen blir betydelig lavere. Ved å sette opp en konservativ DCF (kontantstrømsanalyse) med en langsiktig kobberpris på 2.75 USD/lb så kommer vi frem til en NPV (nåverdi) på USD 625m. Dette er betraktelig høyere enn dagens markedspris på USD 180m. Det er verdt å merke seg at mindre gruveselskaper sjeldent prises til 100% av NPV da risikoen er høyere enn mange andre industrier. Likevel, dersom vi antar at selskapet bør prises til 60% av NPV så gir det oss per i dag over 100% oppside.

Vi tror kobberprisfallet som følger av coronautbruddet er midlertidig, men det har dratt med seg aksjen ned. Etter vår mening er dette investeringscaset attraktivt og vi har valgt å investere med en langsiktig horisont i vårt Veldedighetsfond.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer