Hvorfor er god ledelse i bedrifter så viktig?

Som investor blir man ofte tiltrukket av noe spesifikt ved det enkelte selskap. Det kan være alt i fra produktet eller tjenesten selskapet selger, til hvilke mennesker som er i og rundt bedriften, det som på god norsk kalles Stakeholders. I dette innlegget skal jeg fokusere på det siste, nemlig hva som karakteriserer en god ledelse for bedriften og aksjonærene, her er det nemlig en sammenheng. 

Selv har jeg ikke direkte erfaring som leder, men ut i fra egen erfaring som ansatt anser jeg at en av de viktigste egenskapene en leder må ha er evnen til å skape en god bedriftskultur. Så det store spørsmålet er egentlig, hvordan skaper man en god kultur for selskapet man leder? Man er som leder nødt til å gå frem som et godt eksempel ved å starte med seg selv. For at en leder skal skape en positiv bedriftskultur må han/hun bygge ovenfra og ned, og etterleve de verdiene man holder høyt ovenfor sine ansatte.

Klarer du som leder gjennom en positiv kultur og skape en identitet blant dine ansatte, har du gjort mye riktig. Ved at de ansatte føler tilhørighet til bedriften og søker å etterleve den positive kulturen i selskapet, vil føre til at hver og en vil gi den lille ekstra innsatsen som er nødvendig for å skape verdier.

Nå har vi sett litt på hva selskapet gjør internt, men hvordan hjelper det deg som aksjonær?
Foruten det å skape en positiv kultur og identitet til bedriften er en av ledelses viktigste oppgaver hvordan man skal kunne oppnå høyest mulig avkastning og vekst på kapitalen. Det ligger i en leders natur og skulle ha ansvar og være primus motor for å drive et selskap mot nye høyder når det kommer til inntekter og avkastning på investeringene.

For å oppnå ønsket vekst og avkastning på kapitalen er det derfor nødvendig at ledelsen bruker kontantstrømmen fra forretningen på en lønnsom og effektiv måte. Dette er et kjent tema i ledelses-litteratur og motivasjons-bøker. Men ofte glemmes kanskje en vel så viktig faktor: kapitalallokeringen.

Kapitalallokeringen er enkelt forklart hvordan man bruker/plasserer kontantstrømmen til virksomheten, dette kan gjøres på flere måter:

 • Investere kapitalen i egen virksomhet, for eksempel gjennom å oppgradere eksisterende maskinpark, eiendommer eller lignende
 • Gjøre oppkjøp av andre selskaper
 • Betale ut utbytte til aksjonærene
 • Betale ned selskapets gjeld
 • Kjøpe tilbake egne aksjer i markedet

Over har du altså 5 valg for hvordan du bruker kontantstrømmen din på å skape vekst i eksisterende virksomhet, og som vi også vet, så vil vekst i inntjeningen på lang sikt gi en økende aksjekurs. Hvordan skal man som leder finansiere en eller flere av disse tiltakene?

Det kan gjøres ved hjelp av tre forskjellige metoder:

 • Bruke den generelle inntjeningen/kontantstrømmen i selskapet
 • Ta opp mer gjeld i banken eller via obligasjons- og kredittfasiliteter
 • Innhenting av egenkapital eller som man på aksjespråket kaller: en emisjon

Du som aksjonær er faktisk totalt avhengig av hvordan lederen velger å benytte seg av disse virkemidlene for å kunne skape verdi i forretningen. Riktig allokering av kontantstrømmen over tid kombinert med en positiv og motivert arbeidsstokk er det som vil avgjøre din avkastning som aksjonær over tid. Historien er full av selskaper som har hatt omtrent samme utgangspunkt, men som har skapt vidt forskjellig avkastning for deg som aksjonær, dette er grunnet allokeringen av kontantstrømmen. Eller, sagt på en mer forståelig måte; hvordan ledelsen velger å bruke pengene som selskapet tjener.

Skal man driste seg på en oppsummering over hva som faktisk er viktig som leder i et selskap, både for ansatte og aksjonærer må det være: 

 • Skap en positiv kultur og identitet for de ansatte
 • Kapitalallokering er en av lederens viktigste oppgaver
 • Som leder bør man eie et betydelig antall aksjer for å vise at man er på lag med aksjonærene
 • Som leder har du ansvaret for å skape en lønnsom og sunn vekst
 • Kontantstrømmen er den viktigste variabelen å ta hensyn til over tid
 • Prisgi initiativ og kreativitet – dette driver et selskap fremover
 • Tenk selvstendig, ikke fall i “gruppetenknings-fellen”
 • Ha en konkret plan og langsiktig strategi ved oppkjøp av andre bedrifter

Selv om jeg ikke er leder per dags dato, viser all litteratur og intervjuer med ledere at mange av punktene som er ramset opp i dette innlegget er essensielt om man skal lykkes som leder for et selskap som evner å vokse og skape verdi over tid.

“A good leader takes a little more than his share of the blame, a little less than his share of the credit”- Arnold H. Glasow

Les flere av mine innlegg på nordnetbloggen.


Disclaimer:
Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgs-anbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer