Gå til hovedinnhold

Hva forteller D/E Ratio oss?

Ratioen sammenligner den totale gjelden selskapet har mot egenkapital og vil fortelle oss noe om hvor sunt selskapet er.

Debt to equity eller gjeld til egenkapital ratioen sammenligner den totale gjelden mot egenkapital i selskapet og vil da fortelle hvor giret et selskap er. Jo høyere gjeld et selskapet er gjerne en indikasjon til at det er høyere risiko i det selskapet. Som med alle andre ratioer, så må denne også bli sammenlignet mellom selskaper i samme sektor og sier lite hvis selskapene er i forskjellige bransjer. For å finne ut av D/E ratioen, så deler man den totale gjelden på den totale egenkapital selskapet har, så er da tallet ratioen vår. La oss se på et eksempel.

Regneeksempel:

Dersom et selskap, la oss kalle det ABC AS, har egenkapital på 500 millioner og en gjeld på 400 millioner, så er det bare å dele gjelden på egenkapitalen, så 400 / 500 = 0,8.

For å øke denne ratioen, altså gjøre selskapet mer giret, så må vi øke gjelden og holde egenkapitalen konstant, eller minke egenkapitalen og holde gjelden konstant.

Hvis man ønsker å minke ratioen, så må man gjøre akkurat det motsatte. Enten minke gjelden i selskapet, eller øke egenkapitalen. Hvorfor vil man endre denne? Jo, det skal vi se på nærmere nå.

Hvordan tolker man dette?

Som nevnt i innledningen, så er det vanskelig å si noe om hvordan vi skal tolke dette tallet uten å se på konkurrentene til selskapet vi skal analysere. Vi må da igjen sammenligne epler med epler og velge selskaper som er i samme bransje eller sektor.

Hvis vi tar Olav Thon Eiendomsselskap, så har selskapet i skrivende stund 1.21 , mens Selvaag Bolig har 1.09.

Selskaper i IT sektoren har andre ratioer, Apple har for eksempel 2.74 og Netflix har 3.96. Strengt tatt, så er ikke sammenligningen mellom Apple og Netflix en sammenligning mellom epler og epler, men begge driver med IT løsninger.

Vi ser fra dette at IT selskaper er mer giret enn selskaper som driver med eiendom. Dermed har vi at man må tolke slike ratioer innad i bransjer og ikke mellom bransjer, ellers vil den ikke fortelle oss om den ratioen er bra eller dårlig.

Hvis selskapet vårt ABC AS hadde en D/E-ratio på 0.8 i eiendomsbransjen, er det bra eller dårlig?
Vi fant ut av gjennomsnittlig D/E for våre konkurrenter i eiendomsbransjen var 1.18, så 0.8 tyder på at noe kan være feil. Enten har selskapet for lite gjeld i forhold til egenkapital og bør kanskje se på muligheter for å skaffe seg mer gjeld for å finansiere kjøp av flere eiendommer, eller så sitter selskaper på veldig mye egenkapital og da bør vurdere å dele ut noe av egenkapitalen til eierne eller da investere i nye prosjekter.

Hvordan er gjeld bra for et selskap?

At et selskap har mye gjeld vil ikke nødvendigvis være alt for ille. Dersom selskapet har brukt gjelden for å få selskapet til å vokse, så kan selskapet potensielt generere mer inntekt enn rentene på gjelden, så vil det være positivt for investorer. I begynnelsen så ser man ikke effekten av gjelden siden det kan ta lengre perioder for å få opp nye prosjekter til at de begynner å tjene penger og kan dermed bety at lånet blir ulønnsomt i starten.

Gjeld har også en positiv skatteeffekt på selskapet, men dette er en forklaring for en annen tid.

Hvordan skal man bruke dette i investeringer?

Hvordan man kan bruke D/E alene er vanskelig å si og det gjelder som for andre ratioer i finans – de må brukes sammen. Dersom ratioen avviker mye fra sine konkurrenter, så kan det være noe fundamentalt feil i selskapet og man må da undersøke nærmere. Dette vil være en ratio på om hvor sunt selskapet er og om det har en kontroll på gjelden, så dette vil være en av likviditetsratioene man kan se på når man analyserer et selskap.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer