Høydepunkter fra BerGenBio

BerGenBio har vært i USA og lagt frem resultater på ASCO, en av de største konferansene for kreftforskning. Resultater ble presentert fra en mengde studier som spenner fire forskjellige kreftformer. Alle studiene gjøres med BerGenBio sitt medikament BGB324, kalt bemcentinib.

Jeg har kikket på resultatene og tenkte å dele mine tre favoritter fra resultat-slippet. Til slutt i innlegget så vil jeg skrive noe om markedet sin reaksjon og mine egne tanker om veien fremover for BerGenBio.

Det er også viktig å huske på at noen av disse resultatene er hentet fra veldig små pasientgrupper, og at responsen kan bli dårligere eller bedre med tiden ettersom flere pasienter blir inkludert i studiene.

1) Imponerende som monoterapi i AML

Kombinasjonsterapier, hvor et medikament kombineres med andre legemidler, har blitt en veldig populær fremgangsmåte i utprøvningen av nye medikamenter.

Men i det siste, spesielt innen immunterapi, så har det vært noen skjær i sjøen. Kliniske forsøk er dyre, og når noe går galt så sprer usikkerheten seg fort. MSD (Merck & Co i USA) har uttalt at hvis et medikament skal kombineres med deres legemiddel, keytruda, så vil de gjerne se om medikamentet har noe effekt alene, som monoterapi, før de starter større kliniske studier.

Derfor var det utrolig viktig for BerGenBio å vise at deres medikament, bemcentinib, hadde god effekt som monoterapi i en gruppe med akutt myelogen leukemi (AML) pasienter som allerede har feilet flere tidligere behandlinger.

Responsratene de så i AML på 23%, og en annen kreftform, Myelodysplastisk syndrom (MDS) på 43% er konkurransedyktige resultater, og viser at bemcentinib kan ha en plass i klinikken.

Disse resultatene, kombinert med tidligere resultater, gjør at jeg mener at bemcentinib har størst sannsynlighet for å lykkes, eller først og bli godkjent, for AML og MDS.

2) Bemcentinib øker effekten av kjemoterapi

I dag så snakker vi veldig mye om immunterapi og målrettet terapi, men dette gjelder egentlig ikke for flertallet av kreftpasienter per dags dato. Kirurgi, stråling og kjemoterapi er fortsatt arbeidshestene innen kreftbehandlingen. Derfor er det viktig å finne medikamenter som kan øke effekten av terapier som benyttes i dag.

BerGenBio har en studie for pasienter med lungekreft som har feilet alle tidligere behandlinger. Disse pasientene kan få en kjemoterapi som heter docetaxel som et siste forsøk. Dessverre så respondere ofte bare mellom 7% og 10%  av pasientene på denne behandlingen. BerGenBio prøver bemcentinib kombinert med docetaxel i denne pasientpopulasjonen for å øke den lave responsen. De har kun sett på 7 pasienter så lang, et veldig lavt tall, men resultatene er lovende! 3 av 7 pasienter har respondert, noe som gir en responsrate på 43%.

Personlig så tror jeg denne responsraten vil falle noe når de får inkludert flere pasienter, men dette er et godt utgangspunkt!

3) AXL-biomarkører kan forutsi respons

Dette er rosinen i pølsa, esset i ermet og trumfkortet til BerGenBio, og jeg skal forklare hvorfor jeg syns dette er så viktig.

Kreft kan ha mange forskjellige “drivere”, altså mekanismer som driver utviklingen og spredningen av sykdommen. La oss si at hudkreftpasienter behandles med et oppdiktet legemiddel som går etter en spesiell driver. Når den testes ut så ser man kun at 10% av pasientene får respons. Det er ikke veldig imponerende for pasientgruppen som helhet. Men, si at det fantes en test. Hvis du testet positivt så fikk du behandlingen, og hvis du testet negativt så fikk du ikke behandlingen.

Da kan man teste for eksempel 100 hudkreftpasienter, hvor 15 av dem tester positivt, og av de 15 så responderer 10 på behandlingen. Da har man plutselig 10 av 15 som responderer, 67% og mye mer imponerende og kostnadsbesparende resultater.

Det er strategien til BerGenBio, og jeg mener den er veldig smart. Sannsynligheten for å lykkes i et klinisk løp (LOA) er kun 8,4%, noe som ikke er veldig høyt. Men, en studie fant at den sannsynligheten økte til 25,9% når man brukte en biomarkør for å selektere pasienter som kunne respondere på terapien. En dramatisk økning!

BerGenBio sine biomarkører ser lovende ut. Ikke perfekt, men lovende. Hvis vi kikker på responsen i AML og MDS i de pasientene som tester positivt for behandlingen så øker responsen til 43% (AML) og 50% (MDS).

Håpet er at BerGenBio skal kunne ha biomarkører som kan fortelle hvilke pasienter som har størst sannsynlighet for å respondere på bemcentinib, uansett om det er lungekreft, brystkreft eller blodkreft.

Klarer BerGenBio dette så vil det øke muligheten for å ekspandere bemcentinib inn i nye markeder, fortere, billigere og mer effektivt.

Hvorfor reagerte markedet negativt?

Jeg har nå listet opp mine tre høydepunkt, men hvis de var så bra, hvorfor har da markedet reagert med å sende aksjen ned? Uheldigvis så sitter ikke jeg med fasit og må derfor, i likhet med mange andre, belage meg på spekulasjoner.

Seks punkter som kan ha sendt aksjen ned

Jeg tror det var flere faktorer som sendte aksjen ned etter ASCO. Under har jeg listet dem i ingen spesifikk rekkefølge:

  • Få pasienter:

Jeg tror markedet hadde håpet å se resultater fra flere pasienter i studiene, og derfor ble litt skuffet. Få pasienter gjør at det blir mer vanskelig å konkludere på effekt og sannsynlighet for suksess.

  • Kompliserte resultater:

Mange av resultatene som ble lagt frem var fra kombinasjonsstudier hvor det kan være vanskelig å finne sammenliknbare resultater. Resultatene fra studien på føflekkreft var spesielt vanskelig å tolk da dette studiet fortsatt er i en veldig tidlig fase, med få pasienter og et kompliserte behandlingsforløp. Det var også tydelig at det ikke ble lagt frem nok informasjon til å best mulig anslå effekten av behandlingene. Noe jeg følte manglet for de fleste studiene var “Swimmer Plot”. Det er figurer som viser når en pasient først responderer på behandlingen, og hvor lenge responsen varer før et eventuelt tilbakefall.

  • Skuffende lite respons i brystkreftstudiet:

I studiet på brystkreft så har de til nå bare sett en pasient som responderer. Denne studien gjøres i kombinasjon med immunterapi. Det er derfor vanskelig å vite om det er immunterapi eller bemcentinib som ga effekten. Av 18 analyserte pasienter så var det bare fire som testet positivt for biomarkøren. Det var færre enn de håpet på. Om man skal trekke noe positivt fra dette så må det være at responsen var i en av de fire pasientene som testet positivt for biomarkøren. Det betyr altså at selv om kun 20-30% av disse brystkreftpasientene (TNBC) er positive for markøren så kan det være at denne gruppen kan ha nytte av bemcentinib.

  • Ingen dramatisk effekt av kombo med immunterapi:

BerGenBio kjører tre studier hvor de kombinerer bemcentinib med immunterapien keytruda. De studiene er innen lungekreft, brystkreft og føflekkreft. Selskapet har tidligere lagt frem prekliniske resultater som viste at bemcentinib kan øke effekten av immunterapi. Den effekten har ikke vært like tydelig i de kliniske resultatene så langt. Det er litt tegn til effekt i en undergruppe av lungepasienter, men det er så få pasienter at man skal ta det resultatet med en kilo salt.

  • Spekulativ oppgang i forkant med gevinstsikring:

Flere tradere og investorer er klar over at noen selskaper opplever en forventingsbasert stigning i aksjekursen før de skal legge frem resultater ved viktige konferanser. En strategi som blir brukt er å kjøpe aksjen litt før selskapet skal legge frem resultater, være med på stigningen, og så selge seg ut rett før eller etter resultatene er lagt frem.

  • Ingen magisk kreftkur:

Selv om man så bra respons som monoterapi i AML og MDS så er det nå tydelig at dette ikke er en mirakelkur for alle kreftformer eller pasienter. Pasienter med brystkreft og lungekreft fikk også behandling med bemcentinib, og det er tydelig at ikke alle opplevde respons. Flere hadde kanskje håpet på en mer dramatisk respons, eller kanskje bare en mer tydelig og bedre respons, enn det man så og i flere pasienter.

Det er umulig å si hvilken av disse punktene som har spilt mest inn, eller om punktene er riktige i det hele tatt. Dette var bare mine betraktninger.

Oppsummert og veien videre

Resultatene i AML og MDS kombinert med biomarkøren ser utrolig lovende ut, og mitt “stikke-fingern-i-været-anslag” på LOA er rundt 50%. Jeg håper derfor at BerGenBio nå begynner å guide mer rundt det regulatoriske løpet i denne kreftformen.

Videre så skal BerGenBio delta på en rekke konferanser i år hvor mer modne resultater kan bli lagt frem innenfor de forskjellige studiene, så det blir ikke resultat-tørke frem til neste år.

BerGenBio har også kommunisert at de ikke vil starte å selektere pasienter basert på biomarkørene sine allerede nå, da de vil ha mer data før de konkluderer. Biomarkørene kan fort bli veldig viktig for BerGenBio sin suksess med bemcentinib. Følg derfor nøye med i det segmentet, hva selskapet kommuniserer og guider.

Alt i alt så syns jeg resultatene som helhet var positive og lovende for veien videre.

-Lars Mørland Knudsen

Disclosure: Jeg er har selv aksjer i BerGenBio og MSD som nevnes i innlegget. Du kan hele tiden følge mine investeringer på Shareville. Synspunktene jeg kommer med her er mine egne og jeg mottar ikke noe form for kompensasjon fra selskapene jeg nevner. Dette skal heller ikke anses som investeringanbefalinger og vær klar over risikoen som kan fremkomme av å investere i aksjer som blir nevnt.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer