Gå til hovedinnhold

Høy kunnskap – høy eller lav risiko?

Nordmenn er svært polarisert i sparingen sin. Enten sparer man trygt på bankkonto eller så tar man fart og sparer i aksjer eller fond med høy risiko, men det er ikke hodeløs spekulasjon: De med høyest kunnskap om finans, tar den høyeste risikoen.

Jeg har hentet frem mer statistikk fra investeringsguiden og sett nærmere på om kunnskap har noe med hvor høy risiko man tar i sparingen sin. Risikotoleranse vil si hvor mye man tåler at pengene svinger i verdi. I investeringsguiden går skalaen for risikoverdi fra 0 til 30. En risikoverdi på 9 tilsvarer 50 prosent i aksjer og 50 prosent i renter.

Jeg har undersøkt om det er sammenheng mellom kunnskap og risikotoleranse hos de som har tatt testen.

Over 5700 personer har benyttet seg av Nordnets Investeringsguide for å se hvilken risikotoleranse de egentlig har og hvilken allokering som passer best for seg ved å svare på spørsmål om toleranse for svingninger, sparehorisont, kunnskap og avkastningskrav.

I og med at det var forventet forskjeller mellom kjønnene ble statistikken delt opp deretter.

Kunnskap om finansielle instrumenter og hvordan finansmarkedet fungerer

Flertallet av de kvinnelige respondentene svarer at de har ganske liten kunnskap om finansielle instrumenter og markedet. Denne gruppen har en risikoverdi på 8,92. Til sammen svarer tre av fire kvinner at de har fra ganske liten til ingen kunnskap på området. Snittet for kvinner er en risikoverdi på 8,75. De tre prosentene som svarer at de har svært stor kunnskap er også gruppen som tåler mest risiko, med en risikoverdi på 13,2.

Hos de mannlige respondentene svarer flertallet at de har ganske stor kunnskap om finansielle instrumenter og markedet. Denne gruppen har en risikoverdi på 11,44. Til sammenligning har kvinnene som svarte det samme en risikoverdi på 10,36. Over halvparten av mennene mener de har fra ganske stor til svært stor kunnskap. Gjennomsnittsverdi for risikoen til menn er 10,98. De mennene som svarer at de har svært god kunnskap har nesten dobbelt så høy risikotoleranse som de som svarer at de har ingen kunnskap.

I mange områder i livet så er det de som har minst kunnskap som tør mest fordi de ikke kjenner til risikoen på det de begir seg ut på. Innen sparing og investering svarer man altså at det er motsatt. Likevel så vet vi at mange tar høyere risiko enn risikotoleransen tilsier fordi man forventer høy avkastning om en skal investere i aksjemarkedet og da er nedsiden dessverre også tilsvarende.

Kunnskap om porteføljeteori og kapitalmarkedsteori

Når det gjelder teorikunnskapen rundt finans er fordelingen mellom kjønnene lik som erfaringen. Bare en av fire kvinner mener de har fra noenlunde kunnskap til svært god kunnskap om teoriene som ligger til grunn for finansmarkedet. Kvinnene er tro mot risikoverdiene sine som gjenspeiler erfaringen deres.

Mennene som sier de har god erfaring, har imidlertid ikke teorikunnskapen i bunnen i like stor grad. Flest menn sier at de har ganske liten til ingen kunnskap om teorien. Dette gjenspeiler også det faktum at menn har høyere risikoverdier enn kvinnene.

Det er ikke nødvendig å sette seg inn i finansiell teori dersom man skal spare langsiktig i fond. Da har man en forvalter som har denne kunnskapen til å gjøre investeringer for seg, men man skal likevel følge opp at forvalteren gjør jobben sin. Det er tross alt dine sparepenger det handler om. Skal man derimot være sin egen fondsforvalter ved å eie flere aksjer, kan det være en god investering å lese seg opp litt på de grunnleggende teoriene og parameterne som styrer markedet.

Datamateriale for rapporten er hentet fra QlikView, et statistikkverktøy utarbeidet av Nordnet. 5721 personer har gjennomført testen. Den er tilgjengelig for alle slik at man må ikke være kunde av Nordnet for å ta testen. 70 prosent av svarene er gitt av personer som har vært innlogget og 30 prosent var ikke innlogget. 94 prosent er menn og 6 prosent kvinner. Svarene er gitt fra mai 2009 til 19. desember 2012.

Mvh

Sissel

Photo credit: Cayusa / Foter.com / CC BY-NC

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer