Har OPEC stått opp fra de døde?

Siden 25 desember er oljeprisen opp over 20 %. Grunnen til denne voldsomme oppgangen er flere, og i dette innlegget skal jeg redegjøre for hvor jeg tror OPEC klarer å styre retningen på oljeprisen.

Selv om mange prøver, er det er fåtall av fagpersoner som kan eksakt predikere fremtidig oljepris. Rent teoretisk skal verdien av et fat olje på lang sikt være lik kostnaden for å finne og utvikle det marginale fatet, justert for tilbakevending (backwardation) eller kontango. Dette scenarioet er som kjent teoretisk mulig, men skjer ytterst sjeldent i praksis.

På kort sikt styres oljeprisen av det finansielle markedet. Ser man på de harde fakta, er det finansielle oljemarkedet opp mot ti ganger større enn det fysiske markedet. Det er derfor man på kort sikt kan oppleve store svigninger i oljeprisen, uten at man har sett noen utvikling i det fysiske markedet. Slikt sett er oljemarkedet helt likt finansmarkedet, der man på kort sikt kan få stor volatilitet basert på nyheter, men på lang sikt er det den faktiske inntjeningen til selskapene som har noe å bety.

Er tiden som svingprodusent over for Saudi Arabia?

Så, om man da skal prøve å finne ut hvor oljeprisen skal gå på lengre sikt er man nødt til å dykke ned i produksjonstallene. I følge OPEC er etterspørselen etter olje estimert til å øke med 1,29 millioner fat per dag i 2019. Det totale forbruket av olje er derav 100,08 millioner fat daglig.

Tallenes tale er klare: det etterspørres mer olje, i takt med at verdensøkonomien vokser. OECD prosjekterer en samlet vekst i verden på 3 % for 2019. Veksten er i stor grad drevet av Kina og India. Kina på sin side er verdens største oljeimportør og etterspør stadig mer olje for å kunne opprettholde sin økonomiske utvikling.

Selv om vekstutsiktene i verden er nedjustert, er 3,5 % global vekst fortsatt et høyt veksttempo for verdensøkonomien. Til tross for handelskriger, problemer i Kinesisk økonomi og et slakt Europa ligger altså alt til rette for at det skal være behov for flere fat olje i årene som kommer.

Dette er kjærkomment for Saudi-Arabia som på sin side er avhengig av en oljepris på 80-85 USD per fat for å opprettholde sine statsfinanser. Derfor vedtok de på OPEC sitt møte 6 desember et vedtak om å kutte oljeproduksjonen med 1,2 millioner fat per dag for å begrense tilbudet av olje. Som om ikke det var nok, kom de tidlig i januar med nyheten om at de kutter ytterligere 800.000 fat per dag, fra november-produksjonen på 11 millioner fat i 2019. Dette fikk oljeprisen til å skyte fart oppover, og vi har på kort tid sett oljeprisen gå fra 50 USD til 60 USD.

Selv om mange trodde OPEC sin produksjon som sving-produsent var døende, viser markedet at det ikke stemmer.

Kilde: IEA

Skiferoljeproduksjonen – OPECs hodepine

På den andre siden av OPEC står Donald Trump og skiferoljeindustrien. Skulle markedet styre seg etter Trump sine ønsker, skulle oljeprisen ha vært under 40 USD- dette ganger den amerikanske konsumenten, og ikke minst hans tillitt blant den amerikanske befolkningen.

Det som kanskje ikke har kommet så godt frem er nettopp dette med skiferoljeproduksjonen. Selv om denne øker i rasende fart og de produserer i skrivende stund nesten 11 millioner fat olje per dag. Problemet med skiferoljeproduksjonen er at de enda ikke tjener penger på dagens oljepris. I et stigende rente-scenario, der investorene søker avkastning snarere enn vekst har man den siste tid sett at flere Permian-produsenter har stengt ned sine felt. Det er rett og slett ikke lønnsomt å produsere olje med en WTI pris på 50 USD. Spørsmålet er vel snarere til hvilken pris både OPEC og skiferindustrien i USA kan møtes på, i skrivende stund er den i alle fall over 50 USD.

Resesjonsspøkelse kommer stadig nærmere

Over-tilbud av olje, kombinert med sterke politiske og økonomiske motkrefter er en utfordring for OPEC. Skulle veksten i verdensøkonomien nedjusteres ytterligere gjennom 2019, vil resesjons-spøkelse igjen få vann på mølla og tale i disfavør mot en oljeprisoppgang.

Til tross for dette er nok risikoen for oljeprisen på opp-siden, gitt det fysiske markedet. Opprettholdes veksten i verden på gode nivåer, samt at OPEC beviser over flere måneder at de faktisk kutter, vil vi kunne få en oljepris på høyere nivå enn vi har i dag.

Konklusjonen må være at vi etter all sannsynlighet vil ha en oljepris nord for 60 USD i 2019, dette vil nok Trump, Saudi-Arabia og verden for øvrig leve godt med i månedene som kommer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer