Gå til hovedinnhold

God start for DNB Global Enhanced Index

DNB Global Enhanced Index – Vi forsøker å hente ut ekstra avkastning ved å ta grep bl.a. ved indeks- og kapitalmarkedstransaksjoner, sier Eivind Aukrust som sammen med Erling Syversveen Lie forvalter fondet.

– Vi forsøker å hente ut ekstra avkastning ved å ta grep bl.a. ved indeks- og kapitalmarkedstransaksjoner, sier Eivind Aukrust.

I september 2023 lanserte vi aksjefondet DNB Global Enhanced Index som forvaltet av Eivind Aukrust og Erling Syversveen Lie, som forsøker å dra nytte av blant annet selskapshendelser og endringer i indeksen for å få en liten ekstraavkastning.

Les mer om hva fondet gjør annerledes enn et ordinært indeksfond her.

– Vi har kommet godt i gang og er fornøyd med at vi ligger omtrent 0,5 prosentpoeng foran DNB Global indeks etter kostnader, sier Aukrust. Han forteller at dette er innenfor målsettingen for fondet, han påpeker også at DNB Global Indeks også ligger foran sin referanseindeks i perioden. Det er forskjellen i avkastning i hele fondets levetid i perioden mellom 22.9.2023 og 31.05.2024.

Har dratt nytte av 40 ulike kapitalmarkedstransaksjoner

– Vi har hatt en tracking error på ca. 0,4 prosent annualisert, noe som er godt innenfor målsettingen på maksimalt 1 prosent tracking error, sier Aukrust.

Tracking error sier noe om hvor store svingningsavvik det er mellom referanseindeksen og fondet. Fondet er et globalt indeksfond og har som målsetting å ligge tett inntil referanseindeksen over tid.

– Resultatene kommer i hovedsak fra at vi har utført endringene i indeksen annerledes, vi posisjonerte oss for hvordan vi mente indeksen ville se ut om seks måneder, og vi har dratt nytte av 40 ulike kapitalmarkedstransaksjoner, sier Aukrust.

Fondet har også positive bidrag fra selskapshendelser og relativ verdi. Selskapshendelser er slik som utbytte, aksjesplitt (eller -spleis), oppkjøp, fusjoner og spin-offs. Relativ verdi er situasjoner hvor det kan oppstå forskjellig kurs i ulike lastinger eller aksjeklasser.

Flest profesjonelle kunder

Fondet startet med omtrent 700 millioner kroner ved oppstart, og har siden den gang mer enn doblet kapitalen under forvaltning til 1,5 milliarder kroner.

– Vi har helt klart sett størst interesse fra stiftelser, pensjonskasser og «family office», men det kommer også litt fra privatpersoner og vi er fornøyde med interessen så langt, sier Aukrust.

Kapitalmarkedstransaksjoner

Selskapene, spesielt de som er i vekstfasen, trenger ofte påfyll av kapital. Det kan hentes inn gjennom utstedelse av ny gjeld, eller de kan hente inn ny egenkapital, eller at en eksiterende storaksjonær selger seg ned.

– Vi er ofte med på emisjoner eller andre kapitalutstedelser hvor vi kan få aksjer til rabatt, sier Aukrust.

Et annet område hvor det kan lønne seg å handle klokt er ved kapitalinnhenting ved børsnotering.

– Den største driveren så langt er indeksendringer og rettende emisjoner, og geografisk har vi tjent mest i Europa med Asia på god nummer to, sier Aukrust.

Det er alltid en viss risiko ved å avvike fra indeksen, samtidig er dette området hvor blant annet Oljefondet har hentet en del av meravkastningen sin fra. Aukrust har tidligere forvaltet indeksporteføljer hos Norges Bank Investment Management.

Her finner du mer info om DNB Global Enhanced Index.

Innholdet i artikkelen er å anse som markedsføringsføringsmateriale fra DNB og skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investors situasjon. DNB påtar seg ikke noe ansvar som følge av at innholdet i artikkelen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer