Gjeterens fløyte!

Øystein Stray Spetalen overrasker markedet igjen, ved å ansette Torbjørn Kjus og Kenneth Tveter fra DNB som oljetradere i Vistin Pharma. Du hørte riktig, Oljeteamet fra DNB går til en pilleprodusent som nå skal starte med energihandel i stedet. Hvorfor er Øystein så opptatt av å fusjonere inn ulistede selskaper til børsnoterte? Hvorfor forandrer han forretningsmodellen til allerede listede selskaper? Svaret er at strategien hans er å utnytte fremmedkapital, prisingsmekanismene på en offentlig handelsplass og sitt gode navn og rykte til å skape merverdi i sin egen portefølje. Det viktige for deg som investor er å vite i hvilken del av denne syklusen du investerer!

Øystein Stray Spetalen vet at hans idéer og grep ofte gir en aksje eller verdipapir et løft. Dette løfte skaper en premium til hans inngangskurs, som igjen betyr handlingsrom. Selskapet kan nå utstede aksjer, de kan bytte mot eierandeler eller andre ting, med et utgangspunkt høyere opp enn der han la inn egne kontanter. Det er første fase.

Etter at en idé er lansert, er det neste på agendaen å rigge et team med formål om å rekapitalisere selskapet. Storyen er nå sterkere, det er flere involvert, og det er lettere for han å skyve ansvar og arbeid over på nøkkelpersoner. Målet er å emittere aksjer på et høyere nivå som også skaper likviditet i etterkant. Det setter Øystein i posisjon til avslutsningsekvensen som er å selge seg posten når han føler potensialet er tatt ut.

Slik skapes verdier ved bruk av sitt gode navn og rykte, kosteffektiv kapitalbruk og et villig finansmarked som lystrer på gjeterens fløyte. Vistin Pharma, en pilleleverandør på fast kontrakt, stiger i dag 14.75% på Oslo Børs.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer