Gi verdens åttende underverk i gave til barnet ditt!

At barn er små underverk er det bred enighet om, men Einstein sa “renters rente er verdens åttende underverk”. Ved å opprette en spareavtale til barnet ditt, kan du bidra til at renters rente vil jobbe for barnet ditt i 18-20 år eller så lenge du ønsker.

I og med at sparing til barn er så langsiktig anbefaler jeg å spare i aksjefond. Spareperioden blir 18 til 20 år om du starter tidlig og sannsynligheten for at det da er oppnådd høyere avkastning i aksjemarkedet kontra bankkonto er overhengende.

For at ikke sparingen skal koke bort, må du starte en spareavtale. Å sette av til sparing selv fungerer bare for de ekstra selvdisiplinerte. Dessuten er en spareavtale enklere å administrere siden alt går av seg selv. Jeg vil her se på fordeler og ulemper ved å spare i barnets navn og i foreldrenes navn.

Så mye vokser pengene avhengig av hvor mye du setter inn per måned (hensyntatt skatt og inflasjon) Kilde: Dine Penger

Sparing i eget eller i barnets navn?

Mange ønsker å sette til side penger for sine barn og barnebarn. I den forbindelse er det noen elementer man må tenke gjennom: Overformynderi, stipend under utdannelse, skilsmisser m.m. Her kommer en oversikt over fordeler og ulemper ved å spare i barnets navn kontra å spare i eget navn. 

Sparing i foreldrenes navn

Fordeler:

 • Foreldrene har kontroll på midlene til barnet til barnet er myndig eller til mener at barnet er skikket til å håndtere pengene selv.
 • Enkelt å skille barnets sparing fra din egen ved å ha en adskilt konto for dette med barnets navn
 • Midlene vil automatisk være unntatt Overformynderiet.
 • Begrenser ikke barnets mulighet til studielån eller stipend. 

Ulemper:

 • Pengene inngår i arvegrunnlag når de overføres til barnet. (Se Merknader)
 • Pengene inngår i foreldrenes bo ved samlivsbrudd, dødsfall eller konkurs, selv om kontoen er merket med barnets navn.

 

Sparing i barnets navn

Fordeler:

 • Midlene vil ikke berøres av et samlivsbrudd hos foreldrene, konkurs eller dødsfall.
 • Frem til barnet er 18 år har foreldrene disposisjonsrett i samråd med barnet.
 • Det er interessant og lærerikt for barn å følge sin “egen” sparing.

Ulemper:

 • Dersom barnets formue overstiger 75 000 kr, kan Overformynderiet begrense foreldrenes disposisjonsrett ved å ta over forvaltningen av pengene frem til barnet er 18 år.  Dette kan unngås dersom pengene er gitt med forbehold om at midlene skal unndras Overformynderiet.
 • Dersom barnet får høy formue kan det begrense muligheten for å få studielån og stipend dersom beløpet overstiger grensene til Lånekassen. (nivå for 2011 er kr 278 589)

 

Noen ekstra ting å tenke på:

 • Hver av foreldrene og besteforeldrene kan gi bort inntil en halv ganger grunnbeløpet (G) i folketrygden i gave hvert år uten at det påløper arveavgift eller spiser av fribeløpet. 1 G = 79 216 kr pr. 2011. Gir du gaver som overstiger en halv G i løpet av et år, blir det overskytende beløpet avgiftspliktig eller det trekkes fra det generelle fribeløpet.
 • Skattedirektoratet har uttalt at foreldre kan gi barna like mye i periodiske ytelser som det de trenger til boligutgifter, mat, transport og studieutgifter. Men det finnes ingen fasit på hvor mye det er greit at man gir. En pekepinn her kan være å holde summen under en ½ G fra hver av foreldrene.
 • Jeg minner om arveavgiften, som påløper ved beløp over 470.000 fra hver av foreldrene når pengene overføres til barnet.
 • Du bør være klar over at ved sparing i fond i eget navn, beskattes gevinsten når andelen overføres barnet.
 • Unntak: Men hvis du gir bare opp til en ½ G i overførte andeler per år unngår du arveavgift. Ved overføring av aksjefondsandeler trer arvingen inn i arvelaters sted, med samme kostpris som arvelater hadde og uten at det utløses gevinstbeskatning. Gevinstbeskatning skjer først når andelene selges.
 • Å spare i BSU (Boligsparing for Ungdom) for barn, anbefales ikke. Den store fordelen med BSU er skattefradraget på 20 prosent av sparebeløpet. Barnet må ha inntekt og betale skatt for å få nytte av skattefradraget. Minimum inntekt for å få fullt fradrag er 56000 kr.
 • I henhold til vergemålsloven har ikke foreldre adgang til å kjøpe fond eller aksjer for penger som er barnets sparepenger. Man kan derimot gi fond eller aksjer i gave til barnet.

 

Hva ville jeg selv ha gjort?

Selv ville jeg spart i eget navn av følgende grunn; Jeg tror det er større sannsynlighet for at ekteskapet mitt holder enn at jeg får et barn som er økonomisk fornuftig i en alder av bare 18 år. Å få mye penger mellom hendene mens man er såpass ung, kan gi pengene bein å gå på til moped, bil, ferie eller annet kortsiktig forbruk mens tanken bak sparingen var bolig eller utdanning. Kanskje er ikke barnet moden nok til å motta pengene før det er 22-23 år og da har man ved å spare i foreldrenes navn anledning til å vente til da.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer