Gå til hovedinnhold

Fra risk-on til risk-off i aksjemarkedene

Porteføljen vår endte i oktober ned 5,58%, som er et litt større fall en Oslo Børs som falt med 5,38%. De mest negative bidragsyterne i løpet av måneden har vært blant annet Northern Ocean og AF Gruppen, som i oktober falt med henholdsvis 17% og 10%. Det er kun to enkeltaksjer som så har bidratt med positiv avkastning for vår portefølje så langt i konkurransen, nemlig Kid og Multiconsult. I løpet av måneden har vi gjort én endring i vår portefølje, da vi solgt oss ut av Bonheur og kjøpte oss inn i AqualisBraemar, et oljeserviceselskap som leverer konsulenttjenester hovedsakelig til E&P-selskaper og andre oljeserviceaktører.

Oktober måned startet med hurrastemning på Oslo Børs, og spesielt på Merkur Market. I løpet av måneden er det blitt notert hele 17 nye selskaper på Merkur, og majoriteten av de har vært selskaper relatert til ESG-bølgen. Markedsverdien på Merkur market har økt betraktelig i løpet av måneden i takt med det store antallet noteringer. Ved inngangen av oktober var markedsverdien av «minibørsen» på rundt 75 milliarder kroner, mens den fire uker senere har en verdi på 105 milliarder.

Til tross for god stemning i markedene i begynnelsen, og mot midten av måneden, har vi mot slutten av måneden sett av stemningen har surnet betraktelig. Den siste uken er Oslo Børs ned rett over 5%. Det er flere momenter som er med på å forklare den lille korreksjonen vi har sett i aksjemarkedene. Den første er at man har sett en smittoppblomstring både i Norge og ellers i verden, noe som fører til økt frykt for ytterligere nedstenginger av den globale økonomien. Frykten for svakere aktivitet og vekst i realøkonomien har også stor påvirkning på utviklingen i oljeprisen, som nå handles under 40 dollar fatet. Oljetunge Oslo Børs blir åpenbart påvirket av dette i stor grad.

Et annet stort usikkerhetsmoment er presidentvalget i USA. Meningsmålingene i USA antyder at det skal bli en knepen seier til demokraten Joe Biden, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan valget vil gjennomføres og når den faktiske vinneren vil kunne annonseres. Flere velgere enn vanlig vil som følge av coronasituasjonen stemme via post noe som gjør at det vil kunne ta lenger tid å telle opp stemmer og dermed avgjøre hvem den faktiske vinneren er. Dette er noe Donald Trump har uttrykt stor skepsis for. Han frykter at det vil øke sjansen for valgfusk og insisterer på at resultatet skal være klart på selve valgdagen, noe han for et par måneder siden klargjorde på Twitter:

Et siste usikkerhetsmoment som det pekes på er at det ikke et kommet ytterligere stimuli i USA. Når coronaviruset for alvor brøt ut i midten av mars var den amerikanske regjeringen og sentralbanken raskt ute med tiltak for å støtte oppunder økonomien, i form av helikopterpenger, støttepakker og kvantitative lettelser. Nå når coronaviruset igjen fører til nedstengninger i den amerikanske økonomien, er det flere som mener at det trengs ytterligere finansiell stimulanse for å hjelpe verdens største økonomi gjennom krisen frem til en vaksine kommer. Uenigheter mellom partiene innad i kongressen har derimot så langt ført til at en ny støttepakke ikke er kommet på plass.

Den siste ukens børsfall kan nok også til en viss grad forklares ved at investorer ønsker å ta gevinst. Det har vært en bemerkelsesverdig innhenting i aksjemarkedet siden mars. Av de tre ledende indeksene i USA er det kun industritunge Dow Jones som ikke har hentet inn børsfallet. Noe av kursoppgaven skyldes at veksten i enkeltøkonomier, som for eksempel Kina, har vært sterkere enn antatt, men det er ingen tvil om at store deler av verdensøkonomien fortsatt sliter. Med andre ord skyldes deler av kursoppgangen inntjeningsvekst, men det er også mye av oppgangen som er drevet av multippelekspansjon, altså at prisingen på aksjer blir høyere i forhold til selskapenes inntjening og bokførte verdier. Med tanke det store antallet risikomomenter i markedene er det da naturlig at investorer reduserer sin eksponering og heller sitter på cash frem til man eventuelt kan kjøpe seg inn på lavere nivåer igjen.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer