Forsvars- og sikkerhetsselskaper viser seg sterke i turbulensen

Gjestekommentar: Dette blogginnlegget er skrevet av Tor Sinclair, forvalter i Global Defense Security Fund – et fond som investerer i globale forsvars- og sikkerhetsselskaper. Dette innlegget er ingen investeringsanbefaling.

Det har vært en turbulent år i verdens aksjemarkeder. Vi har sett at mange flytter penger fra vekstselskaper til mer defensive aksjer, noe som har ført til at investorer i større grad begynner å se på globale forsvars- og sikkerhetsselskaper.

Økt usikkerhet rundt handelskonflikten mellom USA og Kina og frykt for at verdensøkonomien skal inn i en lavkonjunktur har fått investorene til å selge vekstselskaper på bred front. I stedet har kapital søkt tryggere eiendeler.

Utviklingen har favorisert selskaper i forsvar og sikkerhetssektoren, da inntektene fra disse selskapene er mindre avhengige av den globale økonomien, og som snarere ser økt etterspørsel i tider med geopolitisk bekymring.

Vi har sett at mange flytter penger fra vekstselskaper til mer defensive aksjer, noe som har ført til at investorer i større grad begynner å se på globale sikkerhetsselskaper. Historisk har forsvarssektoren hatt gode resultater i tider med verdenspolitisk uro, og det har vært tilfelle også denne gangen.

Disse selskapene investerer fondet i

Aksjefondet Global Defense & Security Fund er et fond som utelukkende fokuserer på globale forsvars- og sikkerhetsselskaper. Fondet ble lansert i februar i år, investerer rundt halvparten i store amerikanske forsvarsselskaper som Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman og Booz Allen Hamilton. Men svenske Saab er også blant de største aksjepostene.

Fondets andre halvdel består av selskaper som opererer innen global sikkerhet, inkludert cybersikkerhet. Dette er først og fremst store, lønnsomme selskaper som Microsoft, som tilbyr en rekke cybersikkerhetsløsninger innenfor rammen av sin Azure-skytjeneste, men også mindre nisjeaktører som vokser sterkt som de amerikanske selskapene Fireye og Carbon Black.

En god start: Det globale sikkerhetsfondet GDS Fund har gitt bedre avkastning enn Verdensindeksen for Materialer (som Morningstar har valgt som referanseindeks) siden oppstart i februar 2019. Fondet har gitt ca 14 % avkastning siden februar og frem til 20.10.19. Dette er en kort periode, men uansett er det en god start.

Økte investeringer i forsvar og sikkerhet

Flere underliggende trender indikerer en fortsatt god utvikling for forsvars- og sikkerhetssektoren i fremtiden. De tradisjonelle forsvarsselskapene viser stabil vekst og har en høy forutsigbarhet i inntektene, da statlige forsvarsinvesteringer forklarer det meste av inntekten.

Det amerikanske forsvarsbudsjettet indikerer en bevilgning på 738 milliarder dollar for 2020, som er rekordhøy, målt i lokal valuta. I tillegg foreslås det at investeringene skal øke i løpet av 2021. Dette vil selvfølgelig ha en positiv innvirkning på de store amerikanske forsvarsselskapene og kan også komme et selskap som Saab til gode. I tillegg til de store forsvarsinvesteringene, mener vi at selskapenes sterke resultatutvikling, den geopolitiske uroen som eksisterer i verden og økt anskaffelsesaktivitet i sektoren vitner om et stort potensial. I tillegg er verdivurderingene relativt lave.

De store amerikanske forsvarsselskapene handles for litt mer enn 14 ganger estimert inntjening for neste år. Dette er 5 prosent rabatt sammenlignet med historiske gjennomsnittsnivåer og tilsvarende rabatt som andre aksjer i den amerikanske børsindeksen Dow Jones Industrial. Dette gapet bør lukkes hvis forsvarsbedriftene fortsetter å levere vedvarende sterk resultatvekst.

Tor Sinclair, forvalter i Global Defense Security Fund

Cypersikkerhet i fokus

En del av forsvarsindustrien som vokser eksplosivt er cybersikkerhet, med andre ord selskaper som leverer produkter og tjenester hvis formål er å motvirke avanserte virusangrep som truer viktige deler av samfunnets funksjoner. Bransjen er preget av sterk vekst, men også av at den består av mange mindre og ulønnsomme aktører som trenger å vokse seg større for å nå kritisk volum. Dette har bidratt til fusjoner.

Vi ser en sterk etterspørsel innen cybersecurity, men samtidig er det en ung næring, som betyr at den må angripes med litt forsiktighet. Mange mindre cybersikkerhetsselskaper er langt fra lønnsomme. Dette betyr at risikoen for å investere i disse også er høy. For tiden velger vi å ta en mer forsiktig tilnærming og fokusere på de større teknologiselskapene innen cybersikkerhet.

Les mer om fondet på www. gdsfund.com

Fondet kan kjøpes på Nordnet.no. Her ser du også oversikt over kostnader, avkastning med mer.

Merk: Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene som investeres i fondet kan både øke og synke i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake all investert kapital.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer