Fornybar energi viser «grønne muskler» i aksjemarkedet

Det har vært en sterk start for aksjeinvesteringer i fornybar energi.
Investorer i fondet DNB Miljøinvest har hatt en avkastning på ca 20% etter årets to første måneder.

Investeringer i fornybar energi og energibesparende tiltak vokser nå i et rivende tempo. Dette skyldes naturligvis det store globale fokuset på «grønn energi» og lavere utslipp, men også det faktum at fornybar energi nå er konkurransedyktig med alle andre energikilder mange steder. Ser vi dette opp mot den økende etterspørselen etter elektrisitet globalt og erstatninger for fossile brensel i kraftproduksjon og transport skjønner man at dette er en sektor med et enormt potensial.

Global vekst og økt levestandard i fremvoksende markeder vil bidra til kraftig etterspørselsvekst etter energi.

Beregninger og scenario fra IEA (International Energy Agency) og FN indikerer at energietterspørselen globalt vil øke med ca 30% frem mot 2040.
Store teknologiske fremskritt innen fornybar energi kombinert med politisk vilje globalt gjør at fornybare energikilder vil vokse kraftig. Den største veksten vil vi se i Asia.
Det forventes at innen 2040 vil fornybar energi være den viktigste energikilden og fornybar energi blir nå implementert raskere enn noe annen energikilde i historien.

Energieffektivisering blir essensielt frem mot 2040.

Samtidig med økt etterspørsel innføres ny teknologi som bidrar til langt høyere energieffektivitet. Dette er en forutsetning for det vekstbilde som er skissert. Dette betyr eksempelvis at selv om veksten innen transport av mennesker og gods øker i takt med global vekst og høyere levestandard så vil den globale energietterspørselen til transport falle i forhold til dagens nivåer. Dette skyldes blant annet lettere kjøretøy og langt mer energieffektiv motorteknologi.

“Den strukturelle veksten innen fornybar energi og energi effektivisering vil fra en investors ståsted gi mange interessante investerings muligheter”

Forvalterne av fondet DNB Miljøinvest trekker frem tre temaer som de forventer vil være sterke drivere fremover.
Temaene er konkurransedyktig grønn energi, elektrifisering av transportsektoren og fortsatt implementering av energibesparing på bred basis.
Et selskap fondet har kjøpt seg kraftig opp i over den senere tid er First Solar. Dette er nå fondets tredje største posisjon med 6,1% av porteføljen. Selskapet ruller nå ut en ny produktseries kalt Series 6. Forvalterne beskriver dette som noe av det mest spennende produktet innen solmodulproduksjon.

Her kan du se intervju med forvaltere om investeringer og utsiktene for sektoren (5 min)

Her kan du lese mer om fondet og utsiktene for sektoren.

Her finner du fondet hos Nordnet

Kilde:
IEA (International Energy Agency)
BP Energy Outlook 2019
DNB Asset Management

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
1 Kommentar
eldste
nyeste mest stemmer
Se alle kommentarer
Gjest
Gjest
13.03.2019 20:42

Dette er gledelige og gode nyheter! Takk for så god informasjon