Fornybar energi og energieffektivisering – Sterke temaer for 2019

“Det er økende bevis for klimaendringen og kostnadene knyttet til dette er stigende!” DNB Asset Management ser her på hvilke muligheter fornybar energi gir, ikke bare for samvittigheten, men også for avkastningen.

Økende bevis for klimaendringen og kostnadene knyttet til dette er stigende!

På mange måter var 2018 året hvor klimadiskusjonen endret seg fra om vi ser klimaendringer til hva de klimarelaterte kostnadene er i dag og kan bli i årene fremover. På samme måte har oppfatningen endret seg fra å være at klimaendringer er noe vi kan komme til å se i fremtiden til at dette er noe vi ser nå.

Mer ekstremvær er et eksempel som gjør inntrykk og tydeliggjør hva som er i ferd med å skje. Trenden er global med ekstremværene «Florence» og «Michael» i Karibia og USA, flommer i Japan, hetebølger i Europa og supertyfoner i Kina. I tillegg til menneskelige lidelser er ødeleggelsene enorme og svært kostbare. En rapport fra organisasjonen Christian Aid viste at det var 10 ekstremværhendelser i 2018 som kostet over en milliard dollar hver, hvorav fire kostet over7 milliarder USD.

Vi kan anta at to tredeler av menneskeskapte klimautslipp relaterer seg til energisektoren hovedsakelig ved bruk av fossilt brensel.

Det er meget sterke argumenter for at overgangen til en mer miljøvennlig verden er fornuftig, særlig sett i lys av at fornybar energi og energibesparing blir stadig billigere. Skifte som er i ferd med å skje gir oss som investorer nye spennende muligheter. Det er nettopp disse mulighetene fondet DNB Miljøinvest søker å kapitalisere på i form av å finne de beste selskapene som leverer løsninger for overgangen til fornybar energi og energieffektivisering. Vi ser at sol- og vindkraft nå i større og større grad er konkurransedyktig med alle andre energikilder og at veksten innen disse områdene vil være god og strukturell.

Nøkkeltemaer for 2019

1. Fornybar energi er konkurransedyktig på pris

2. Elektrifisering av transportsektoren

3. Innfasing av energieffektivisering

1. Fornybar energi er konkurransedyktig på pris

Prisene for å bygge fornybar energi fortsetter å falle, særlig for vind- og solkraft. Stadig flere selskaper og konsumenter ønsker også å binde sine leveranser til å være kun fornybare. Et eksempel er California som bygger ut mer og mer solenergi og hvor alle nye boliger pålegges å bygges med solceller. Listen over tilsvarende store og små tiltak på dette er nærmest endeløse etterhvert som kostnadene kommer ned og fornybar energi blir stadig mer konkurransedyktig. Dette vil vi fortsette å se i 2019.

2.Elektrifisering av transportsektoren

Vi kommer til å se sterk økende elektrifisering innen transportsektoren og for industrimaskiner.Elbil markedet og hybridbil markedet er sterkt voksende både når det kommer til etterspørsel og produksjonskapasitet. Vi vet det kommer mange nye modeller, og disse blir også stadig mer konkurransedyktig ettersom kostnadene faller samtid som kjørelengde og driftsstabilitet stadig blir bedre. Eksempelvis har vi i 2018 sett at selv om det kinesiske totalmarkedet for biler har falt kraftig mot slutten av året, har elbilveksten holdt seg meget sterk med en vekst på over 50% – det vil si mer enn 1 million nye elbiler i 2018. Her hjemme har vi sett salget av elbiler og hybridbiler etablere seg på et høyt nivå og Elbil utgjør nå over 40% av nybilsalget og samlet antall registrerte elbiler har passert 200 000. Litt mindre forhold, men imponerende utvikling.

3.Innfasing av energieffektivisering

Vi vil fremdeles se at innfasingen av energieffektivisering skjer nærmest overalt hvor vi bruker energi. Dette er trender vi har hatt i flere tiår og som drives av regulering og økonomi. Fondet har i den senere tid særlig økt eksponeringen mot industri og materialer som muliggjør energieffektivisering. Eksempler er isolasjonsmateriale til bygninger, sjeldne jordarter, kjølevæske til klimaanlegg og ikke minst lettvekts materialer til transport.

Investeringer i miljøsektoren skal være lønnsomme for deg som investor

Vi mener investeringer i miljøsektoren ikke kun skal gjøres for å få god samvittighet, men også fordi det kan være gode avkastningsmuligheter. Klimautfordringene gir oss mange spennende investeringsmuligheter og vi ser sterke vekstdrivere for sektoren i 2019.

DNB Miljøinvest prises i dag til en betydelig rabatt til verdens aksjemarkeder generelt.

Her kan duhøreet kort intervju med porteføljeforvalter Jon Sigurdsen om utsiktene for 2019.

Fondet DNB Miljøinvest får du kjøpt på plattformen til Nordnet

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer