Gå til hovedinnhold

ESG og Bluechip; Vi er klare for Uforutsigbarhet!

Vi har i år begynt skoleduellen med en forsiktig tilnærming til aksjemarkedet. Vi har til å begynne med en cash beholdning på 30% av totalen, og kombinert dette med å gå inn i selskaper på børsen som vi anser som trygge i turbulente tider.

Børsgruppen UiA

Vi har i år begynt skoleduellen med en forsiktig tilnærming til aksjemarkedet. Vi har til å begynne med en cash beholdning på 30% av totalen, og kombinert dette med å gå inn i selskaper på børsen som vi anser som trygge i turbulente tider. Vi har et særlig fokus på ESG samtidig som vi har en defensiv og avventende approach til markedet, og se an hvilke gode muligheter som eventuelt måtte dukke opp. Per nå har vi funnet fire selskaper som vi mener passer vår nåværende strategi. Det siste selskapet et litt mer risikovillig bet som vi kommer tilbake til neste uke.

Et annerledes porteføljebilde under et annerledes år. Årets porteføljeforvaltere i Børsgruppen UiA består av: (fra top venstre) Johannes Plassen, Jim Reed Hovland, Daniel Lindestad, Amund Risa Fylling, Even Kvalfoss, Marco Jenssveen Carrea og Just Øverby.

Tomra; Den grønne kjempen!

Blant de solide selskapene vil vi først nevne Tomra. Grunnen til at Tomra har fått en sentral plass i vår portefølje er fordi selskapet er egnet til å kunne fortsette å ri den grønne bølgen. Blant mange grønne selskaper på Oslo Børs, er dette et av få som faktisk tjener penger og som fortsatt opplever god vekst. Stadige flere av de institusjonelle investorene på markedet må forholde seg til vilkår om grønne investeringskvoter i porteføljen, og vilkårene blir også stadig skjerpet.

Denne sosiale bevisstgjøringen rundt ESG kan vi blant annet finne igjen i Oljefondet (som riktignok ikke investerer i Norge), og mange pensjonsfond, velferdsfond og hedgefond rundt om i verden. Vi i Børsgruppen UiA ser ingen grunn til at denne sosiale bevisstgjøringen forsvinner. Vi ser for oss at den nåværende trenden vil vedvare. Vi mener at Tomra er det mest solide og etablerte selskapet blant de grønne på Oslo Børs. Børsgruppen UiA ser for oss at flere av de store grønne pengene vil kunne havne i Tomra-aksjer.

Stadig flere flasker vil kunne gjenvinnes.

Videre ekspansjon etter pandemien?

Pandemien har imidlertid ført til at flere omstillingstiltak, vedtak og lovendringer har blitt satt på vent rundt om i Europa. Allikevel er miljøfokus gjennomgående i europeisk politikk, både nasjonalt og i EU-organet, og det åpner seg stadige et større marked for resirkulering og pant, stadig flere land innfører panteordninger lik den vi har hatt i Norge i mange år.

Tomra er også posisjonert for å etablere seg i Kina, som kan utgjøre et enormt marked dersom de skulle innføre en ordning for å begrense det voksende og mye omtalte problemet de har med søppel. Når ting sakte men sikkert normaliseres ser vi for oss at nye muligheter dukker opp, forhåpentligvis kan det enorme markedet i Kina være blant disse. Det finnes riktignok konkurrenter rundt om i Europa, men Tomra har en svært dominant posisjon som er vanskelig å utfordre.

En verdsettelse man kan tåle?

Aksjen er etter noens syn stivt priset, men med de bakenforliggende faktorene blant institusjonelle investorer er det lite som tyder på at dette vil endre seg. Vi ser videre en god oppside både som følge av markedsfaktorer, deriblant den mye omtalte megatrenden som blant andre Roger Berntsen mener Tomra er godt posisjonert for å profitere på, i tillegg til selskapets egne operative kvaliteter. Kort oppsummert, Tomra er et grønt kvalitetsselskap som faktisk tjener penger, og det i stadig økende grad.

Borregaard; En grønn juvel med potensial?

Borregaard er også et selskap vi tror er i ferd med å bli bli verdsatt som et ESG-selskap. Foreløpig er selskapet ca. verdsatt nesten tre ganger omsetningen og en forward P/E på 22. Vi tror at dagens og fremtidens marked vil belønne selskapets alternativer til plast, olje og generelt selskapets miljøvennlige produktportefølje. Selskapet har en lang fartstid med stabil vekst og svært diversifisert inntjening. Selskapet driver med en rekke forskjellige bioprodukter. Produktene anvendes til blant annet batteri, farmasi, kosmetikk og biodrivstoff for å nevne noe.

Borregaard er et av de få industriselskapene i Norge som ikke har blitt rammet noe særlig av hverken handelskrig, corona eller lave råvarepriser, i tillegg til ESG-preg. Rent pris-teknisk har også aksjekursen trendet den siste tiden og vi tror også Borregaard vil kunne trende videre på miljøfokuset, særlig i Europa. Selskapet er også et av de best likte blant analytikere, men vi legger ikke avgjørende vekt på dette.

Telenor; Bluechip-aksje som et anker i porteføljen

Den andre aksjen i vår nåværende portefølje er Telenor. Med økt bruk av internett, som vi blant annet kan knytte til Netflix og Zoom, vil et det oppstå et behov for mange bedrifter og privatpersoner å oppgradere nettet. Stadig mer av underholdningen som blir konsumert blir også sett over nettet framfor gjennom TV. Dette tror vi Telenor vil tjene godt på og vi ser en fin men moderat oppside her.

Det må nevnes at mobildatabruken hos Telenor juni er opp 30% sammenlignet med i fjor. Vi ser også for oss at nye runder med nedstengninger vil kunne gi en lignende økning. Som et stort og etablert selskap tilbyr også Telenor en stabilitet til porteføljen som ikke vil bli rokket ved av volatilitet, som ofte vil kunne dukke opp i anledning presidentvalget i USA.

Bildet er ikke relatert til Telenor

Volatilitetsanker?

Telenor er i tillegg et av de få store bluechip selskapene i Norge som har mindre påvirkning og eksponering mot oljeprisen. Dette er for oss ønskelig for å redusere volatiliteten i porteføljen vår. Framtiden er usikker, særlig med tanke på oljeprisen.

Blant usikkerhetsmoment kan det nevnes at selskapet tidligere har gjort en rekke oppkjøp og investeringer i Asia med varierende resultat. Det har mellom 2011 og 2018 foregått mange kjøp og salg av selskap og avdelinger og verdiskapningen har vært begrenset. Den siste tiden derimot har Telenor sittet mere stille, og mye kan tyde på at selskapet er fornøyd med sin hånd. Dermed er det grunn til å tro at Telenor endret fokuset mot å maksimere utbyttet fra disse investeringene.

Også ESG-tendenser

Selskapet har også sterkt fokus på å oppnå minimalt karbonavtrykk, blant annet som følge av å ha den norske stat som største eier. Dette vil på lengre sikt kunne gjøre Telenor til en mer attraktiv investering i et marked der ESG-fokus stadig blir viktigere.

Teknisk vurderer vi det også slik at Telenor vil ha svært god støtte rundt 140 kroner. Et fall lengre ned enn dette vil på kort sikt kreve noe spesielt.

Gjensidige: Forsikringskjempen med gode utsikter?

Det fjerde og siste selskapet vi har valgt er Gjensidige Forsikring. Dette er et selskap mange nordmenn har kjennskap til. Færre utenlandsreiser, færre bilturer, arrangementer og “risko” elementer i hverdagen minsker innsendte krav og størrelsen på disse. Ettersom flere av forsikringene er påbudt og betalt for gjennom mange bedrifter vil ikke forsikringer være det første stedet man kutter.

En av de største risikofaktorene er at antallet store tap (mer enn 10 millioner NOK) har økt betraktelig. Med utbyttet som ble annonsert forrige uke, signaliserer selskapet likevel robusthet, som kan tiltrekke investorer. I mars falt Gjensidige noe mindre enn hovedindeksen på Oslo Børs, som er positivt om det skulle komme mer frykt i markedet som følge av en ny smittebølge.

Bilde er ikke relatert til Gjensidige

Lav rente, mer oppside?

Ved lavere risikofri rente må forsikringsselskapet allokere mer kapital til aktivaklasser som i forsikringsverden er av høyere risiko, som aksjefond, valuta og til dels eiendom. Premieinntektene økes for å kompensere for økt risiko. Avkastningen selskapet får på investert kapital tilfaller selskapet.

Solvenskapitalkravet skal dekke risikoen for tap av foretakets ansvarlige kapital og skal beregnes slik at sannsynligheten er 99,5 prosent for at samlet tap, forsikringsmessig og finansielt tap, over en periode på 12 måneder ikke overstiger det beregnede kapitalkravet. Dermed vil solvensgraden i selskapet alltid være en buffer for kursfall.

Oppsummert:

For å oppsummere vil vi si at Børsgruppen UIA velger en defensiv og en etter egen vurdering trygg tilnærming med en stor cash andel for å posisjonere oss for volatile markeder i forbindelse med corona. Nåværende porteføljesammensetning består av markedsledende aktører innenfor sin respektive sektor som vi ønsker å beholde i porteføljen i overskuelig fremtid. ESG-faktorene mener vi vil bli en markedsfordel som vi ikke kan ignorere. Diversifiseringen kan sies å være minimal, men vi ønsker å holde selskaper vi har gått grundig inn i, og det vil være begrenset hvor mange vi kan føle oss trygge på.

Børsgruppen UiA,

Skrevet av:

Amund Risa Fylling

Johannes Birkelund

Johannes Plassen (Red.)

25.09.2020

Disclaimer:

Med denne artikkelen uttrykker vi kun våre meninger. Dette må ikke anses som en aksjeanalyse, anbefalling eller indikasjon på hva du burde gjøre med dine penger.

Tidshorisonten for våre vurderinger er ca. 10 mnd. fra denne artikkelen er skrevet. Porteføljen vår er en del av Nordnet’s Skoleduell, som er en konkurranse som varer fra midten av september til slutten av mai, hvert år.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer