Gå til hovedinnhold

Er du en av 5.000 kunder som har pensjonskapitalbevis i Nordnet? Les dette!

En andel av disse 5.000 kundene har allerede valgt Nordnet som selvvalgt leverandør av pensjonskonto, eller reservert pensjonskapitalbeviset mot flytting. Det er vi selvsagt glade for. Har du ikke bestemt deg, bør du lese videre for å finne ut hva som er best for deg.

Hvis du ikke foretar deg noe innen 30. april blir pensjonskapitalbevisene dine automatisk flyttet fra Nordnet til din arbeidsgivers pensjonsleverandør – såfremt du jobber i en privat bedrift med innskuddspensjon.

Ønsker du dette, enten fordi det vil gi deg lavere kostnader enn i dag og en minst like god forvaltning – eller fordi fondsutvalget hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør er tilfredsstillende – er det helt fint. Da har du tatt et veloverveid valg.

Har du derimot ikke fått med deg denne flyttefristen og er usikker på hva du skal gjøre, bør du lese videre for å finne ut om du er tjent med å ta et aktivt valg eller bli med på flyttelasset. Fondsutvalg og kostnader er de viktigste valgkriteriene for folk flest.

Sjekk fondsutvalget

De fleste arbeidstakere kan kun velge mellom tre til fem spareprofiler pluss en alderstilpasset spareprofil for sin innskuddspensjon. Få bedrifter tillater at de ansatte velger fritt blant alle fondene som pensjonsleverandøren tilbyr (av kostnadshensyn). I Nordnet kan du som kjent velge mellom over 800 fond og 1000 ETFer for dine pensjonspenger. Er det viktig for deg med et stort utvalg av fond og ETFer taler det for å la pensjonskapitalbevisene bli stående i Nordnet.

Sjekk kostnadene

I Nordnet koster det billigste globale indeksfondet inntil 0,3 % i totale årlige kostnader. Jobber du i en stor bedrift, eller i en bedrift med bransjeavtale, kan du trolig få enda lavere kostnader enn dette. (Vi skal være så ærlige å si at vi ikke er aller billigst på indeksfond. På aktive fond er vi meget konkurransedyktige.)

Jobber du imidlertid i en mindre bedrift, er sannsynligheten stor for at du kan få lavere kostnader ved å beholde pensjonskapitalbeviset ditt i Nordnet.

Fordeler med å samle alt på ett sted

Har du allerede øvrig aksje- og fondssparing i Nordnet, vil du få du bedre oversikt og full styring over sparingen din om du også flytter pensjonen din hit. Med Nordnet-appen kommer du også tettere på sparingen din, og kan enkelt bytte fond og sjekke verdiutviklingen på den samlede sparingen din på mobiltelefonen.

Kostnadsberegning ved å velge selvvalgt leverandør

Velger du å opprette pensjonskontoen din i Nordnet, er det greit å være klar over hvem som skal betale for hvilke kostnader for den aktive innskuddspensjonen. Her har det nemlig kommet nye regler:

I dagens innskuddspensjonsordning er det arbeidsgiver som betaler administrasjons- og forvaltningskostnader for de ansatte som jobber i bedriften. Velger du pensjonsleverandør selv vil du betale forvaltningsgebyret hos den nye leverandøren, men arbeidsgiver må betale deg en standard kompensasjon som tilsvarer forvaltningsgebyret arbeidsgiver ville betalt om du hadde blitt i standard forvaltningsprofil hos arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Velger du en forvaltning som er billigere enn det du mottar i standardkompensasjon (typisk indeksfond), vil du beholde differansen selv, som vil gå til økt pensjonssparing. Velger du en dyrere forvaltning (typisk aktive aksjefond – for å forsøke å oppnå en høyere avkastning), vil du måtte dekke differansen (ved trekk i dine månedlige pensjonsinnskudd).

Du har tre valg

La oss oppsummere de tre valgene du har:

  1. Du kan forholde deg passiv, og ikke gjøre noe innen fristen den 30. april. Da vil dine pensjonskapitalbevis bli flyttet og slått sammen med din aktive innskuddspensjonsavtale i løpet av 2021.
  2. Du kan opprette en pensjonskonto hos Nordnet (eller en annen leverandør). Da vil både den aktive innskuddspensjonen og evt. andre pensjonskapitalbevis bli flyttet hit.
  3. Du kan reservere pensjonskapitalbeviset ditt mot flytting på norskpensjon.no. Da vil det bli stående der det er, selv om du bytter jobb en gang i fremtiden.

NB! Uavhengig av hva du velger anbefaler vi deg å kontrollere om aksjeandelen i pensjonsavtalene er tilpasset din alder og risikovilje. Vi mener alle arbeidstakere bør ha høy aksjeandel i sin langsiktige sparing. Les mer i innlegget «Hvorfor 100 % aksjer til 55 år?»

Hva skjer etter 1. mai?

Forholder du deg passiv i hele april, vil pensjonskapitalbevis automatisk bli flyttet til din aktive innskuddspensjonsavtale, som nå heter ”egen pensjonskonto”, i løpet av 2021. Flyttingen av pensjonskapitalbevisene vil bli fordelt ut over kalenderåret for at de store flyttevolumene ikke skal påvirke det norske aksje- og rentemarkedet.

Hvis du finner ut at du vil flytte pensjonskontoen din etter 1. mai, er det fullt mulig. Da vil flyttingen av din aktive innskuddspensjonsavtale ta inntil 30 dager. Eventuelle ”gamle” pensjonskapitalbevis (som er opprettet før 1. februar) vil også bli flyttet innen 30 dager. Nye pensjonskapitalbevis opprettet etter 1. februar vil ha en tremåneders reservasjonsperiode.

Hva med de som ikke har innskuddspensjon?

Har du et pensjonskapitalbevis, men jobber ikke lenger i en privat bedrift med innskuddspensjon? Da får du ikke din egen pensjonskonto, og pensjonskapitalbeviset blir stående der det er. Dette gjelder offentlig ansatte, alderspensjonister, hjemmeværende, arbeidsledige eller studenter – som har jobbet i en privat bedrift før. Er du blant disse – og har et pensjonskapitalbevis – bør du sjekke kostnadene. I Nordnet har vi 0 i administrasjonsgebyr, kun plattformavgift og netto forvaltningskostnader i fondene. En del andre pensjonsleverandører har høye administrasjonskostnader, særlig på små pensjonskapitalbevis. Sjekk kostnadene på finansportalen.no og velg en billigere leverandør.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer