Gå til hovedinnhold

Er børsfallet drevet av frykt eller fundamentale faktorer?

Det har vært en svært volatil start på året blant de fleste børser. Den store tematikken har dreiet seg rundt Corona-viruset som har rammet et større utvalg av mennesker verden rundt. Oslo Børs har på toppen av dette blitt rammet av et bratt fall i oljeprisen som følge av en priskrig på olje initiert av Saudi-Arabia. Kombinert med børser som har opplevd multippel-ekspansjon i løpet av 2019 har vi sett bratte børsfall på starten av året som resultat. De fleste porteføljer har dermed fått en real stress-test.

Denne stress-testen har igjen vist fordelen med å ha en diversifisert portefølje. I høst tok vi et aktivt valg å speile vår investeringsportefølje. Dette valget innebærer at vi investerer i et større antall selskaper, og at vi eier selskaper vi i utgangspunktet har en langsiktig tilnærming mot. Det har gjort at vi har hatt en bedre utvikling enn mange av våre konkurrenter. Likevel har flere av våre selskaper har falt kraftig i verdi basert på den siste tidens hendelser

En kan dermed stille seg spørsmålet om analysene vi har gjort på veien opp har mistet sin verdi. Er den nye informasjonen vi har fått i markedet endret det fundamentale utgangspunktet hos våre verdipapirer, eller kan vi kjøpe dem til en billigere pris?

Verdien av en aksje skal på lang sikt reflektere nåverdien av alle fremtidige kontantstrømmer. Børsverdiene blir gjerne påvirket av to effekter som følge av siste tids usikkerhet; 1) Endring i forventede kontantstrømmer de nærmeste årene og 2) økning av investorenes avkastningskrav. De globale utsiktene for selskapsinntjening har endret seg kraftig siden nyttårsrakettene ble fyrt opp. Det er få selskaper som trygt kan si at inntjeningen for 2020 kommer til å holde seg på det nivået man har budsjettert med (Essity AB, som selger hygieneprodukter er kanskje et unntak). Hvor lang tid det vil ta før samfunnet, og selskapsinntjeningene, går tilbake mot normalen er vanskelig å spå. Selv de beste makroøkonomer og virus-eksperter er langt unna å sette to streker under svaret på dette spørsmålet. Det kan likevel argumenteres for at en skal være pessimistisk for å ikke tro at det meste av tapt selskapsinntjening vil hentes inn i løpet av de neste 5 årene.

Den andre faktoren er at den implisitte volatiliteten, eller «risikoen», øker investorenes avkastningskrav i krisetider. Det taler alt annet like for at aksjer bør prises lavere, så lenge volatiliteten preger børsene. Økningen av investorenes avkastningskrav kan også sees på som økt fremtidig avkastning, kompensert av risikoen. Selv om det fortsatt kan komme dårlige nyheter, har markedet til en viss grad priset dette inn i verdsettelsen. Et spørsmål er om volatilitet er et godt mål på risiko for den langsiktige investor. Bør vi ha et lavere avkastningskrav på bolig-kjøp fordi vi ikke opplever verdiendringen i like stor grad? Det kan argumenteres for at stabilitet i selskapets kontantstrømmer, god avkastning på kapitalen samt en sunn balanse kan være viktigere faktorer for å vurdere selskapets risiko med lengre tidshorisont. De nevnte kvalitetene går likevel ofte hånd i hånd med lavere volatilitet, men det er mulig å observere økende antall unntak i tider med børsfall.

Samlet sett er det vanskelig å gi en god pekepinn på hvordan markedet bør prises fremover. Mye er avhengig av hvor alvorlig man vurderer nedturen av den globale økonomien, samt dens etterdønninger. Vi er likevel i en situasjon der aller fleste selskapene faller, relativt uavhengig av kvaliteten på selskapene. Det kan argumenteres for at flere av selskapene ikke vil handle på dagens prising, dersom verden begynner å se litt lysere ut fremover. Børsfallet kan dermed være en god mulighet til å oppgradere kvaliteten på selskapene man eier i porteføljen.

Å re-evaluere selskaper i tider med stor usikkerhet er en svært vanskelig jobb. Vi tror likevel det er nyttig å definere priser vi er villige til å betale for gode selskaper, selv om aksjene kan falle godt ned fra disse nivåene drevet av salgs-press. Det er derfor et arbeid vi jobber kontinuerlig med, og man kan forvente flere endringer i vår portefølje fremover. Er det en ting vi er relativt sikre på i disse usikre tider er at vi ikke kommer til å klare å time en bunn i markedet.

Til slutt; tross de spennende tidene på verdens børser, er det viktig å huske at den dramatiske effekten viruset kan ha på menneskeliv er langt viktigere. Følg forholdsregler og vask hendene!

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Abonner
Gi meg beskjed
guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer