Veksten i Brasil er tilbake

Veksten i Brasil er tilbake!

Brasil var et av landene som vokste raskest det første tiåret av dette millenniet. Den høye veksten ga grobunn for store statlige initiativer for å løfte landets fattige inn i middelklassen. Det var først i 2014 at man begynte å merke følgene av de enorme sosiale forpliktelsene landet tok på seg. Generøse velferdsordninger og sterkt subsidierte programmer innen utdanning og husbygging lot seg dårlig kombinere med en lavkonjunktur. Følgene ble et budsjettunderskudd som bikket 10 % på sitt verste, en historisk svak valuta, raskt voksende statlig og privat gjeld, samt høy inflasjon og høy arbeidsledighet.

Brasil ble kastet inn i en resesjon som skulle vare i mer enn 2 år. I 2017 begynte derimot Brasil å vokse igjen.

Hvilke grep har Brasil tatt for å få bukt med problemene?

For å gjenvinne troverdigheten i kredittmarkedet og å få bukt med den høye inflasjonen, tok sentralbanken grep og økte styringsrenten. Fra mars 2013 til juli 2015 ble renten hevet fra 7.25 % til 14.25 %. Dette bidro til å styrke valutaen betraktelig og tok i tillegg knekken på den høye inflasjonen. Inflasjonen er nå under 3 %, et historisk lavt nivå. Styringsrenten har blitt redusert gradvis i takt med fallende inflasjon, og ser nå ut til å ha stabilisert seg på 6.75 %. Det fallende rentenivået har bidratt til en kraftig økning i konsum, en viktig bidragsyter til den positive veksten i 2017.

Fokus på korrupsjon og reformer

Landet har også tatt grep rent politisk. President Dilma ble fjernet fra stillingen i 2016 etter anklager om korrupsjon og erstattet med Michel Temer. Sistnevnte har stått i spissen for markedsvennlige reformer, og har – på tross av korrupsjonsanklager – blant annet fått presset gjennom en viktig arbeidsreform.

Han har derimot feilet i å få gjennom den viktige pensjonsreformen hvor målet er å redusere landets raskt økende pensjonsforpliktelser. Uten denne står den statlige gjelden i fare for å vokse ut av kontroll, og det vil bli svært vanskelig å få redusert budsjettunderskuddet.

I oktober 2018 er det valg av ny president og det blir avgjørende at en reform- og markedsvennlig kandidat vinner folkets tillit for at den viktige pensjonsreformen kan bli iverksatt.

Økende investeringsevne- og vilje i selskapene

Selskapene i Brasil har lenge vært komfortable med høy gjeldsgrad. Komforten forsvant med resesjonen, og selskapene har brukt de siste årene på å redusere gjeldsbyrden og kutte kostnader. Denne prosessen nærmer seg nå sluttfasen, og det forventes at investeringsviljen vil øke betraktelig i årene som kommer. De mest kostnadseffektive selskapene vil profitere på den økte aktiviteten, hvilket vil lede til behov for arbeidskraft. Arbeidsledigheten har falt hver måned det siste året, og forventes å falle både i 2018 og 2019 til ca. 10 % som kan betegnes som den naturlige arbeidsledighetsraten i Brasil. I dag er ledigheten på ca. 12 %.

Brasil et land for fremtiden?

Brasil er kjent for å være «et land for fremtiden», og er det fremdeles. Forbedringspotensialet er ennå stort, men landet er på riktig vei og markedet ser ut til å være enig. Som nevnt ovenfor er det viktigste for Brasil å reformere pensjonssystemet En troverdig plan for kontroll av offentlige utgifter vil være avgjørende for at Brasil skal gjenvinne investment grade-status i kredittmarkedet (dvs. BBB- eller høyere).  For øyeblikket er landets kredittrating BB-.

Brasil sin vekst har et klart momentum som er drevet av konsumvekst. Dette gjør at vi er ganske positive de neste månedene. For at vi skal være positive på lengre sikt, er det derimot avgjørende at det velges en reformvennlig president som evner å presse gjennom nødvendige endringer.

Per 22. februar er Brasil opp nesten 15 % for året, mens MSCI EM er opp 5 % (begge målt i USD).

DNB Global Emerging Markets er overvektet Brasil i porteføljen.

Vil du vite mer kan du se og høre fra våre forvaltere av DNB Global Emeriging Markets i intervju med Abhishek Thepade her  og presentasjon fra nettmøte hos Nordnet med Erlend Fredriksen.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer