Gå til hovedinnhold

Det er for tidlig å avblåse nok et år med positiv avkastning

Markedets okser har hatt overtaket i nå over et tiår – enhver dip har blitt kjøpt, og spesielt siden mars 2020. Men for første gang på lenge mener mange det er bjørnene som besitter mest ammunisjon… Vi mener dog det er for tidlig å avblåse nok et år med positiv avkastning.

Vi legger bak oss den første måneden av året. Januar har historisk vært en sterk børsmåned, men til tross for en oljepris på over $90 fatet, er Hovedindeksen på Oslo Børs i negativt territorie. Børsklubben NHHs portefølje er opp 0,2%, mot OSEBX på minus 1,2%, mens den amerikanske tech-indeksen NASDAQ er ned rundt 10%. Hittil i år har Børsklubbens portefølje blitt godt hjulpet av en 13% oppgang i BWE, og en 8% økning i både SVEG samt YAR. Med andre ord har investorer solgt seg ned i dyr vekst, og kjøpt verdiaksjer som tjener gode penger, deriblant selskaper i bransjene bank og finans, industri og olje.

Hovedårsaken bak rotasjonen er at den amerikanske sentralbanken signaliserer flere rentehevinger i år for å få ned den høyeste inflasjonsraten på flere tiår. Samtidig ser man at inflasjonsspøkelset er et globalt fenomen:

En av hoveddriverne bak inflasjonen i Europa energiprisene. I grove trekk har verden underinvestert i utvinning av olje og gass, samtidig som kjernekraft har blitt lagt ned til fordel for ustabile fornybare energikilder. Dermed har gass blitt en viktigere del av energimiksen. Lavere tilbud pluss høyere etterspørsel er lik høyere strømpriser.

Det er klart at energi er en viktig innsatsfaktor i økonomien, og at en prisøkning der både kan drive inflasjon direkte og ha en smittende effekt ved at bedrifter må øke sine salgspriser for å betale de økte regningene. Og når inflasjonsraten tikker forbi 5-tallet er det på høy tid av sentralbanker å stanse stimulerende pengepolitikk, og heller øke renten slik Norges bank har begynt å gjøre. Det store spørsmålet nå blir om Fed til og med hever med 50 basispunkter når FOMC møtes igjen i mars.

Den direkte effekten et økende rentenivå har på aksjemarkedet er en økning i diskonteringsrenten, slik at kontantstrømmer lenger frem i tid blir mindre verdt i dag enn for et år siden. Det er forventningen om dette, kanskje sammenfallende med en oppdagelse av at ikke alle tech-selskaper er den neste Apple, som har sendt NASDAQ i korreksjonsterreng. Det mye omtalte ARKK-fondet er ned mer enn 50% fra toppen i februar 2021 og flere nynoterte Euronext Growth-selskaper med potensiell inntjening langt frem i tid når nye bunnivåer.

Aksjemarkedet i 2022 kan i stor grad minne om markedet i Desember 2018 da Fed sist prøvde å stramme inn på sine kvantitative lettelser. Det korreksjonen i Desember 2018 kanskje huskes best for, er hvor fort den ble glemt. Da den berømte «Fed-puten» slo inn fløy markedet raskt tilbake.

Skal det skje igjen?

Dersom markedet priser inn 4-5 renteøkninger i år (Bank of America predikerer 7stk), skal det kanskje ikke så mye til for at børsen går mot nok et godt år. Den første rentehevingen kommer først i mars. Det gir rom for nedgang i energiprisene. Hvis det samenfaller med en reverseringen til et deflatorisk prismiljø (slik det var før COVID startet en vridning fra tjenester til varer) så kan Jerome Powell fort finne på å avlyse flere rentehevinger. Tre rentehevinger i 2022 vil med andre ord være bullish for aksjemarkedet.

Men utfallsrommet er nok større enn vi har sett i nyere historie. Børsklubben NHH forventer et sted mellom +50 og -50% avkastning på verdens børser, og at kvalitetsselskaper vil fortsette å gjøre det bra. Noen selskaper er bedre enn andre. Det er de vi prøver å finne.

Vridningen fra tjenester til varer under corona. Om denne kommer i retur bør kanskje inflasjonsnarativet avblåses?

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

I kommentarfeltet nedenfor kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Nordnets meninger. Nordnet gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer